Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
 • MobaPhoto

  Nástroj na zmenu veľkosti, orezávanie a upravovanie obrázkov i fotografií. Dokáže vytvárať tiež veľmi ľahko fotogalérie. »
  Licencia: Freeware

 • Interior Design Ideas Screensaver

  Šetrič obrazovky s tématikou interiéru. Obsahuje obývacie izby, spálne, kuchyne a jedálne. »
  Licencia: Freeware

 • A.S.C : Protect your privacy

  Chráňte si svoje súkromie a udržujte čistý systém s aplikáciou Action Surf Cool. »
  Licencia: Shareware

Vyberte si kategóriu

DUVDOLL Vicky's Den 3.0

Autor: Cygnus systems
Stránka: www.regnow.com
Licencia: Shareware
Veľkosť: 25.27 MB
Cena: 24.95 $
Počet stiahnutí: 1596
Dátum pridania: 2009-02-28
Aktualizácia: 2011-05-17

Kategória programu:

Hry a zábava > Adventúry

Operačný systém:

WinNT 4.x, Windows2000, WinXP, Windows2003, Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business

Krátky popis k programu DUVDOLL Vicky's Den:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér DUVDOLL Vicky's Den vo verzií 3.0 od autora Cygnus systems. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu DUVDOLL Vicky's Den je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér DUVDOLL Vicky's Den ..

Popis od autora programu - Cygnus systems v anglickom jazyku:

Vicky’s Den (DUVDOLL) software by Valxart, lets you Dress Up Virtual Doll Vicky in Windows and allow you to dress and create pictures of 1 or 2 Vicky’s dressed in over 150 items in front of 4 selectable backgrounds- her den with a fireplace, beauty parlor-day in night or by the pool side. There can be 1 or 2 models posing in 4 different colors of stockings, and captions boxes that size where you can add text comments. Every item in her closets- dresses, skirts, blouses, bra's, panties, purses, bows, flowers hats, jewelry and even a baby doll that can be made any size and shape-wider, narrower, taller, shorter or proportionally sized bigger or smaller. There are buttons to clean up and put items back on racks. There is 1 changeable background picture where users can import a background that can even contain their picture so they can dress with Vicky or even dress themselves. Vicky has 2 sets of items you can use to dress 1 or 2 dolls, or 1 doll and your own picture, or your picture or you and a friends picture on a imported background picture.There is even a baby doll you can moved, sized and dress.

Models stand in 4 different poses with different legs & colored stockings. While the dragging of objects is different than most dragging, its easy to learn and easier to use. Within minutes you will be moving, sizing and placing items all over the room to make beautiful pictures you can save, print & share. While the mouse can be used to move items, you can also use keyboard keys - ASWE to move items up, down, left, or right. Arrow keys make items taller, shorter or wider or narrower while page up and page down keys make text boxes and items grow.
If you register your doll, you are given a free screen capture program that takes snapshots and saves as bitmaps so you can make screen savers or pictures.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Vicky je Deň (DUVDOLL) softvér Valxart, môžete zdobiť Virtual Doll Vicky v systéme Windows a umožní vám sa obliekať a vytvárať obrázky 1 alebo 2, Vicky je oblečený vo viac ako 150 položiek v pred 4 voliteľné pozadia-nej deň s krbom, krása salon-deň v noci, alebo pri bazéne strane. Tam môže byť 1 alebo 2 modely predstavujú v 4 rôznych farbách pančúch a popisky polí, ktorá veľkosť, kde si môžete pridať text komentára. Každá položka v nej šaty skrine-, sukne, blúzky, podprsenka je, nohavičky, peňaženky, luky, kvety klobúky, šperky a dokonca aj baby doll, ktorý môže byť akejkoľvek veľkosti a tvaru-širší, užší, vyšší, kratší alebo úmerne veľkosti väčšie alebo menšie. Tam sú tlačidlá upratať a dať body späť na stojany. K dispozícii je 1 premenlivé obrázok na pozadí, kde môžu používatelia importovať pozadia, ktoré môžu obsahovať aj ich obraz tak, aby mohli šaty s Vicky, alebo dokonca aj šaty samy. Vicky má 2 sady položiek, ktoré môžete použiť na šaty 1 alebo 2 bábiky, alebo 1 bábiku a svoj vlastný obrázok, alebo obrázku, alebo si aj kamarátov obrázok na pozadí dovážaných picture.There je aj baby doll, môžete presúvať, veľkosti a šaty. Modely stojí v 4 rôznych pózach s rôznym nohy a farebné pančuchy. Kým preťahovanie objektov je iný ako väčšina ťahanie, jeho ľahké sa naučiť a jednoduchšie použitie. Behom niekoľkých minút budete v pohybe, veľkosti a umiestnenia predmetov po celej miestnosti, aby sa krásne obrazy si môžete ukladať, tlačiť a zdieľať. Kým myš môže byť použitý k pohybu tovaru, môžete tiež použiť kláves - ASWE presúvať položky hore, dole, vľavo alebo vpravo. Šípkami, aby položky vyšší, kratší alebo širšie alebo užšie, zatiaľ čo Page Up a Page down, aby textové polia a položky rastú. Ak sa zaregistrujete vaše bábiku, dostanete zadarmo snímanie obrazovky program, ktorý snímky a uloží ako bitmapy, takže si môžete urobiť šetriča obrazovky alebo obrázky.

Sťahujte tu: DUVDOLL Vicky's Den 3.0

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Strange Attractor 2.0Novinka

Explore every new planet out there.

Orientačný preklad: Preskúmať každý nový planéty tam.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 4.7 MB

Depths of Peril 1.015Novinka

Depths of Peril is a single player action RPG with strong strategy elements.

Orientačný preklad: Hlbín Peril je akčné RPG pre jedného hráča so silnou stratégiou prvkami.

Licencia: Demo | Veľkosť: 67.85 MB

Call for Heroes: Pompolic Wars (Warrior) 1.0.1Novinka

Hack and slash your way through hordes of monsters

Orientačný preklad: Hack a lomka si cestu cez hordy príšer

Licencia: Demo | Veľkosť: 193.48 MB

Gish 1.43Novinka

Gish isn't your average hero, in fact he's not your average anything...

Orientačný preklad: Gish nie je váš priemerný hrdina, v skutočnosti, že to nie je váš priemerný nič ...

Licencia: Shareware | Veľkosť: 14.36 MB

In Vivo - King's Knight Demo 1Novinka

An epic action-RPG with a classic fantasy background

Orientačný preklad: Epickej akčnej-RPG s klasickou fantasy pozadia

Licencia: Demo | Veľkosť: 29.71 MB

Cosmos Quest II 1.0Novinka

Cosmos Quest II - Point and Click Space Adventure Game

Orientačný preklad: Kozmos Quest II - bod a kliknite priestor Dobrodružné hry

Licencia: Freeware | Veľkosť: 75.34 MB

Emoticon Adventures 1.0Novinka

Adventure Game featuring Emoticons!

Orientačný preklad: Dobrodružné hry hrajú emotikony!

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.42 MB

3 Skulls RPG 1.0Novinka

3 Skulls RPG is a text-based fantasy adventure with a graphical user inderface.

Orientačný preklad: 3 Lebky RPG je text-založené fantasy dobrodružstvo s grafickým používateľským inderface.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.70 MB

Stealth Hunter 1.0Novinka

Awesome "Metal Gear Solid" and "Splinter Cell" like game play by 2DPlay.com

Orientačný preklad: Úžasné "Metal Prevodové Pevný" a "Splinter Cell" rád hry o 2DPlay.com

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.01 MB

Najsťahovanejšie programy