Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

BulkMailer Professional 7.0.0

Autor: Kroll Software-Development
Licencia: Shareware
Veľkosť: 3.38 MB
Cena: 320.00 $
Počet stiahnutí: 1970
Dátum pridania: 2011-06-21
Aktualizácia: 2012-04-05

Kategória programu:

Komunikácia > Správa e-mailových adries

Operačný systém:

Win7 x32, Win7 x64, WinServer, WinVista, WinVista x64, WinXP

Krátky popis k programu BulkMailer Professional:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér BulkMailer Professional vo verzií 7.0.0 od autora Kroll Software-Development. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu BulkMailer Professional je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér BulkMailer Professional ..

Popis od autora programu - Kroll Software-Development v anglickom jazyku:

With BulkMailer you can send a large number of personalized emails with ease. Every recipient gets an individual email and cannot see the other addresses on the list.
With the integrated HTML editor you compose Mailings with embedded graphics, different fonts and backgrounds.
You collect the addresses in the internal database or access an existing database directly. A universal database interface allows you to import addresses from any source. Database fields can be inserted dynamically into the email body.
The Feedback Module automates the handling of reply mails, e.g. subscribes/unsubscribes, bounce-management, automatic data entry from Web-Forms (for newsletter subscriptions), etc.
Many other features make this software package a perfect marketing solution.
You can test this software 30 days for free. During the trial period you can send real mailings.
Main Features are:
Universal database import, access to existing databases, html mails with full mime support, html editor, file attachments, bounce management, office look and feel.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

S BulkMailer môžete poslať veľký počet prispôsobené e-mailov s ľahkosťou. Každý príjemca dostane e-mail individuálne a nemôžete vidieť ďalšie adresy v zozname.


S integrovaným editora HTML vytvárate korešpondencia s vloženými grafickými prvkami, rôzne typy písma a pozadia.


Zachyťte adresy v vnútornú databázu alebo priamy prístup k existujúcej databázy. Databáza univerzálnych rozhranie umožňuje importovanie adries z akéhokoľvek zdroja. Databázové polia môžete vložiť dynamicky do tela e-mailu.


Spätná väzba modul automatizuje manipuláciu maily odpoveď, napríklad prihlásil/odhlási, odskočiť riadenia, automatické údaje webových formulárov (pre newsletter predplatné), atď.


Mnoho ďalších funkcií urobiť tento softvér balík perfektné marketingové riešenia.


Môžete testovať tento softvér 30 dní zadarmo. Počas skúšobného obdobia môžete poslať skutočné korešpondencia.


Hlavné črty sú: Databáza univerzálnych dovozu, prístupu k existujúcim databázam, html maily pomocou plný mime podpory, html editor, priložených súborov, odskočiť riadenia, úrad vzhľad a pocit.

Sťahujte tu: BulkMailer Professional 7.0.0

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

i-Newsletter.NET 3.3Novinka

Web Based Mailing Manager Delivering Personalized Newsletter

Orientačný preklad: Web založený Mailing Manager dodávajúcej prispôsobené Newsletter

Licencia: Shareware | Veľkosť: 5.90 MB

E-mail Marketing v1 1.0.50Novinka

Complete, integrated and easy solution for mass mailing

Orientačný preklad: Úplné, integrovaný a jednoduché riešenie pre hromadnú korešpondenciu

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3.79 MB

IsNotSpam - Online Spam checker 1.0Novinka

Online Spam checker for newsletters and email marketing

Orientačný preklad: Online Spam kontrola bulletiny a e-mailový marketing

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.98 MB

LM Plat- Email List Management Software 2.13Novinka

ListMate Pro Platinum - Ultra-High Performance Email List Management Software

Orientačný preklad: ListMate Pro Platinum - Ultra-vysoký výkon Email zoznam Management softvér

Licencia: Freeware | Veľkosť: 4.08 MB

email templates 1.0Novinka

Email marketing templates toolbar

Orientačný preklad: Email marketing šablóny panela s nástrojmi

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.51 MB

Subscription Mailer 1.0Novinka

Useful mailing software with tracking Who, When and Where read your email.

Orientačný preklad: Užitočné Poštová software so sledovaním kto, kde a kedy čítať váš email.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.55 MB

Mihov Mail Sender 0.8Novinka

Send the same e-mail to more people and let them think they are the only one!

Orientačný preklad: Rovnaký e-mail poslať viac ľudí a nech sa domnievajú, že sú len jeden!

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.35 MB

emergency+survival+gear .747Novinka

emergency+survival+gear, first aid supplies, disaster kits

Orientačný preklad: núdzové + prežitie + výstroj, dodávky prvej pomoci, katastrofy súpravy

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.22 MB

Direct Mail Robot 1.5Novinka

Freeware bulk email system and email list manager.

Orientačný preklad: Freeware hromadný email systém a email zoznam manažér.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.41 MB

Najsťahovanejšie programy