Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
 • Blackjack 2007

  Blackjack je video výherný automat s témou divokého západu! »
  Licencia: Freeware

 • EnCalcL

  EnCalcL spočíta náklady na spotrebu tečúcej vody. »
  Licencia: Freeware

 • Make Videos from Games Using Camtasia

  Naučte sa robiť videá z hier pomocou zachytávania obrazu v programe Camtasia. »
  Licencia: Freeware

Vyberte si kategóriu

Vista NetMail 10.0

Autor: SoftwArea.com
Licencia: Freeware
Veľkosť: 1.66 MB
Cena: 0.00 $
Počet stiahnutí: 1687
Dátum pridania: 2009-05-15
Aktualizácia: 2011-07-30

Kategória programu:

Komunikácia > E-mailoví klienti a správa pošty

Operačný systém:

Win95, Win98, WinME, WinNT 3.x, WinNT 4.x, WinXP, Windows2000, Windows2003, Windows Media Center Edition 2005, Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Ultimate x64

Krátky popis k programu Vista NetMail:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Vista NetMail vo verzií 10.0 od autora SoftwArea.com. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Vista NetMail je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Vista NetMail ..

Popis od autora programu - SoftwArea.com v anglickom jazyku:

Vista NetMail is free, fast and flexible email client. The program supports multiple email accounts, lets you automatic sorting of incoming messages based on preset criteria and comes with many convenient features for handling mail efficiently.

If you have several external mailboxes at different ISPs you will not need to enter a new password and adjust the settings every time.

конецформыначалоформыYou can set relative custom folders for attachments, email databases and run program from removable storage device such as a USB flash drive.

Sort your mail by date, size, sender, subject, colour, in ascending or descending order The software will be useful for both electronic business professionals and all those who can set up a message exchange with existing customers and potential clients on a professional level. NetMaill allows to change the interface language on the fly without a need to restart the program. Options are also provided for standard e-mail clients: support of attachments, addressbook, multipart html messages, message searches based on keywords, ... and much more. The program is free - download it and see if it has the features you need.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Vista NetMail je zadarmo, rýchla a flexibilná e-mailového klienta. Program podporuje viacero e-mailových účtov, umožňuje automatické triedenie prichádzajúcich správ na základe prednastavených kritérií a prichádza s mnohými pohodlných funkcií na spracovávanie pošty efektívne.

Ak máte niekoľko externých poštové schránky na rôzne ISP nepotrebujete zadať nové heslo a nastavenie zakaždým.

КонецформыначалоформыYou môžete nastaviť relatívna vlastné priečinky pre prílohy, email databázy a spustiť program z vymeniteľné ukladacie zariadenie, napríklad jednotka USB flash.

Váš mail zoradiť dátum, veľkosť, odosielateľ, predmet, farba, vo vzostupnom alebo zostupnom poradí softvér bude užitočná pre elektronické obchodné profesionálov a všetkých tých, ktorí nastaviť výmenu správ s existujúcich zákazníkov a potenciálnych klientov na profesionálnej úrovni. NetMaill vám umožňuje zmeniť jazyk rozhrania na plávať bez nutnosti reštartu program. Možnosti sú ustanovené aj štandardné e-mailových klientov: podpora príloh, addressbook, html zlo¾ené správy, správy vyhľadávania založené na kľúčových slov,... a ešte oveľa viac. Program je zadarmo - stiahnuť a pozrite, či má funkcie, ktoré potrebujete.

Sťahujte tu: Vista NetMail 10.0

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

EmailChecker 1.17Novinka

Free and compact e-mail checking utility

Orientačný preklad: Kontrola utilita zdarma a kompaktný e-mail

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.5 MB

Newsletter Software SuperMailer 5.51Novinka

SuperMailer sends personalized serial mails and newsletters to your customers

Orientačný preklad: SuperMailer odošle prispôsobené sériový maily a bulletiny vašich zákazníkov

Licencia: Shareware | Veľkosť: 12.44 MB

Response Analyzer 10Novinka

Detects emailaddresses of non existing mail accounts and saves them.

Orientačný preklad: Zisťuje emailaddresses z neexistujúci mailové kontá a uloží ich.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 15.88 MB

SendEmails Free Edition 2.3.19Novinka

SendEmails is the premier email marketing software - Design. Deliver. Track.

Orientačný preklad: SendEmails je prvý e-mailový marketing softvér - Design. Dodať. Track.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 8.80 MB

PocoMail 4.1Novinka

A powerful email program that does not compromise your privacy or security

Orientačný preklad: Mocný e-mailový program, ktorý neohrozilo vaše súkromie a bezpečnosť

Licencia: Shareware | Veľkosť: 4.05 MB

Live Email Autoresponder 2.2Novinka

Email Auto Responder Software

Orientačný preklad: Email automatická Responder softvér

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.15 MB

timeshare resale 1.0Novinka

Consumer Advocacy helps to get Get money back from timeshare resale company.

Orientačný preklad: Spotrebiteľa obhajoba pomáha dostať dostať peniaze späť z časovo ďalší predaj spoločnosti.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.24 MB

FastTrack Mail 8.80Novinka

Email client program for people who get huge amounts of correspondence.

Orientačný preklad: E-mailový klient program pre ľudí, ktorí si obrovské množstvo korešpondencie.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.28 MB

Address Book Recovery by DiskInternals 1.0Novinka

Recover lost of corrupt Windows Address Book for free

Orientačný preklad: Obnoviť stratené skorumpovanej systém Windows adresára zadarmo

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.99 MB

Najsťahovanejšie programy