Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

Vista NetMail 10.0

Autor: SoftwArea.com
Licencia: Freeware
Veľkosť: 1.66 MB
Cena: 0.00 $
Počet stiahnutí: 1656
Dátum pridania: 2009-05-15
Aktualizácia: 2011-07-30

Kategória programu:

Komunikácia > E-mailoví klienti a správa pošty

Operačný systém:

Win95, Win98, WinME, WinNT 3.x, WinNT 4.x, WinXP, Windows2000, Windows2003, Windows Media Center Edition 2005, Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Ultimate x64

Krátky popis k programu Vista NetMail:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Vista NetMail vo verzií 10.0 od autora SoftwArea.com. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Vista NetMail je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Vista NetMail ..

Popis od autora programu - SoftwArea.com v anglickom jazyku:

Vista NetMail is free, fast and flexible email client. The program supports multiple email accounts, lets you automatic sorting of incoming messages based on preset criteria and comes with many convenient features for handling mail efficiently.

If you have several external mailboxes at different ISPs you will not need to enter a new password and adjust the settings every time.

конецформыначалоформыYou can set relative custom folders for attachments, email databases and run program from removable storage device such as a USB flash drive.

Sort your mail by date, size, sender, subject, colour, in ascending or descending order The software will be useful for both electronic business professionals and all those who can set up a message exchange with existing customers and potential clients on a professional level. NetMaill allows to change the interface language on the fly without a need to restart the program. Options are also provided for standard e-mail clients: support of attachments, addressbook, multipart html messages, message searches based on keywords, ... and much more. The program is free - download it and see if it has the features you need.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Vista NetMail je zadarmo, rýchla a flexibilná e-mailového klienta. Program podporuje viacero e-mailových účtov, umožňuje automatické triedenie prichádzajúcich správ na základe prednastavených kritérií a prichádza s mnohými pohodlných funkcií na spracovávanie pošty efektívne.

Ak máte niekoľko externých poštové schránky na rôzne ISP nepotrebujete zadať nové heslo a nastavenie zakaždým.

КонецформыначалоформыYou môžete nastaviť relatívna vlastné priečinky pre prílohy, email databázy a spustiť program z vymeniteľné ukladacie zariadenie, napríklad jednotka USB flash.

Váš mail zoradiť dátum, veľkosť, odosielateľ, predmet, farba, vo vzostupnom alebo zostupnom poradí softvér bude užitočná pre elektronické obchodné profesionálov a všetkých tých, ktorí nastaviť výmenu správ s existujúcich zákazníkov a potenciálnych klientov na profesionálnej úrovni. NetMaill vám umožňuje zmeniť jazyk rozhrania na plávať bez nutnosti reštartu program. Možnosti sú ustanovené aj štandardné e-mailových klientov: podpora príloh, addressbook, html zlo¾ené správy, správy vyhľadávania založené na kľúčových slov,... a ešte oveľa viac. Program je zadarmo - stiahnuť a pozrite, či má funkcie, ktoré potrebujete.

Sťahujte tu: Vista NetMail 10.0

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Address Book Recovery by DiskInternals 1.0Novinka

Recover lost of corrupt Windows Address Book for free

Orientačný preklad: Obnoviť stratené skorumpovanej systém Windows adresára zadarmo

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.99 MB

Turbo Email Answer & Autoresponder 2.1.20Novinka

Template based interactive email reply tool & autoresponder with hotkey triggers

Orientačný preklad: Šablóny na interaktívnej e-mailovej odpovede náradie a automatická s hotkey spúšťou

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.62 MB

encrypted::Mail 2.0Novinka

Easily send encrypted emails to anyone!

Orientačný preklad: Ľahko posielať šifrované e-maily ktokoľvek!

Licencia: Freeware | Veľkosť: 2.02 MB

MailCOPA Email Client 11.01Novinka

Multi User and Multiple Machine Email Client

Orientačný preklad: Viac užívateľov a viac stroje e-mailového klienta

Licencia: Shareware | Veľkosť: 31.07 MB

RapidSMTP Free Edition 2.3.19Novinka

Newsletter software; send geotargeted e-mails to countries, regions or cities.

Orientačný preklad: Newsletter softvér, posielať e-maily geotargeted do krajiny, regióny alebo mestá.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 8.80 MB

Mokum Mail 6.0Novinka

Mokum Mail: EMail Checker / Reader, HTML EMailer and WEB Browser, all in one!

Orientačný preklad: Moku mail: Email Kontrola / Reader, HTML Emailer a webový prehliadač, všetko v jednom!

Licencia: Shareware | Veľkosť: 21.20 MB

SendEmails Free Edition 2.3.19Novinka

SendEmails is the premier email marketing software - Design. Deliver. Track.

Orientačný preklad: SendEmails je prvý e-mailový marketing softvér - Design. Dodať. Track.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 8.80 MB

timeshare resale 1.0Novinka

Consumer Advocacy helps to get Get money back from timeshare resale company.

Orientačný preklad: Spotrebiteľa obhajoba pomáha dostať dostať peniaze späť z časovo ďalší predaj spoločnosti.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.24 MB

Rich Mailer 3.1Novinka

Maintain subscribal mailing lists and broadcast personalized email messages!

Orientačný preklad: Udržiavať subscribal e-mailovej konferencie a vysielať osobné e-mailové správy!

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.91 MB

Najsťahovanejšie programy