Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

Vista NetMail 10.0

Autor: SoftwArea.com
Licencia: Freeware
Veľkosť: 1.66 MB
Cena: 0.00 $
Počet stiahnutí: 1635
Dátum pridania: 2009-05-15
Aktualizácia: 2011-07-30

Kategória programu:

Komunikácia > E-mailoví klienti a správa pošty

Operačný systém:

Win95, Win98, WinME, WinNT 3.x, WinNT 4.x, WinXP, Windows2000, Windows2003, Windows Media Center Edition 2005, Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Ultimate x64

Krátky popis k programu Vista NetMail:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Vista NetMail vo verzií 10.0 od autora SoftwArea.com. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Vista NetMail je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Vista NetMail ..

Popis od autora programu - SoftwArea.com v anglickom jazyku:

Vista NetMail is free, fast and flexible email client. The program supports multiple email accounts, lets you automatic sorting of incoming messages based on preset criteria and comes with many convenient features for handling mail efficiently.

If you have several external mailboxes at different ISPs you will not need to enter a new password and adjust the settings every time.

конецформыначалоформыYou can set relative custom folders for attachments, email databases and run program from removable storage device such as a USB flash drive.

Sort your mail by date, size, sender, subject, colour, in ascending or descending order The software will be useful for both electronic business professionals and all those who can set up a message exchange with existing customers and potential clients on a professional level. NetMaill allows to change the interface language on the fly without a need to restart the program. Options are also provided for standard e-mail clients: support of attachments, addressbook, multipart html messages, message searches based on keywords, ... and much more. The program is free - download it and see if it has the features you need.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Vista NetMail je zadarmo, rýchla a flexibilná e-mailového klienta. Program podporuje viacero e-mailových účtov, umožňuje automatické triedenie prichádzajúcich správ na základe prednastavených kritérií a prichádza s mnohými pohodlných funkcií na spracovávanie pošty efektívne.

Ak máte niekoľko externých poštové schránky na rôzne ISP nepotrebujete zadať nové heslo a nastavenie zakaždým.

КонецформыначалоформыYou môžete nastaviť relatívna vlastné priečinky pre prílohy, email databázy a spustiť program z vymeniteľné ukladacie zariadenie, napríklad jednotka USB flash.

Váš mail zoradiť dátum, veľkosť, odosielateľ, predmet, farba, vo vzostupnom alebo zostupnom poradí softvér bude užitočná pre elektronické obchodné profesionálov a všetkých tých, ktorí nastaviť výmenu správ s existujúcich zákazníkov a potenciálnych klientov na profesionálnej úrovni. NetMaill vám umožňuje zmeniť jazyk rozhrania na plávať bez nutnosti reštartu program. Možnosti sú ustanovené aj štandardné e-mailových klientov: podpora príloh, addressbook, html zlo¾ené správy, správy vyhľadávania založené na kľúčových slov,... a ešte oveľa viac. Program je zadarmo - stiahnuť a pozrite, či má funkcie, ktoré potrebujete.

Sťahujte tu: Vista NetMail 10.0

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

orchidmedia 1.07Novinka

A richly featured Email Client, with browser, instant messaging, player, viewer

Orientačný preklad: Bohato vybavený e-mailového klienta, s prehliadačom, instant messaging, prehrávač, prehliadač

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.38 MB

SnapMail Mac 5.2Novinka

Cross-platform private messaging & file transfer utility. Internal email.

Orientačný preklad: Cross-platformové posielanie súkromných správ a prenos súborov utility. Interný e-mail.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 9.66 MB

Newsletter Software SuperMailer 5.51Novinka

SuperMailer sends personalized serial mails and newsletters to your customers

Orientačný preklad: SuperMailer odošle prispôsobené sériový maily a bulletiny vašich zákazníkov

Licencia: Shareware | Veľkosť: 12.44 MB

Fast Email Verifier 2.0Novinka

Quickly and easily verifies email addresses in databases, address books,files

Orientačný preklad: Rýchlo a ľahko overí, e-mailové adresy v databázach, adresároch, súboroch

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.95 MB

Export PST to NSF 8.07.01Novinka

PST to NSF conversion is an eminent Outlook to Notes conversion tool

Orientačný preklad: Pst k obráteniu NSF je vynikajúca aplikácia Outlook konverzie poznámky nástroj

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.45 MB

PDMS Urdu Email 1.0Novinka

Easy to use Urdu Email software. Urdu email is readable everywhere!

Orientačný preklad: Teraz môžete písať a odosielať e-maily Urdu veľmi jednoducho.

Licencia: Demo | Veľkosť: 4.54 MB

CommuniCrypt Mail 1.16Novinka

Standalone Mail client with optional strongest RSA/AES encryption.See website

Orientačný preklad: Standalone poštový klient s voliteľné najsilnejšie RSA/AES šifrovanie.Pozri internetovú stránku

Licencia: Freeware | Veľkosť: 5.13 MB

Turbo Email Answer & Autoresponder 2.1.20Novinka

Template based interactive email reply tool & autoresponder with hotkey triggers

Orientačný preklad: Šablóny na interaktívnej e-mailovej odpovede náradie a automatická s hotkey spúšťou

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.62 MB

EmailSpoofer 2.0.1Novinka

EmailSpoofer is a brilliant new email spoofer and joke windup tool

Orientačný preklad: EmailSpoofer je brilantná nové e-mailové Spoofer a vtip Windup nástroj

Licencia: Demo | Veľkosť: 2.57 MB

Najsťahovanejšie programy