Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
 • Blackjack 2007

  Blackjack je video výherný automat s témou divokého západu! »
  Licencia: Freeware

 • EnCalcL

  EnCalcL spočíta náklady na spotrebu tečúcej vody. »
  Licencia: Freeware

 • Make Videos from Games Using Camtasia

  Naučte sa robiť videá z hier pomocou zachytávania obrazu v programe Camtasia. »
  Licencia: Freeware

Vyberte si kategóriu

TuberPlayer 1.07

Autor: tubergame.com
Licencia: Freeware
Veľkosť: 3.24 MB
Cena: 0 $
Počet stiahnutí: 1689
Dátum pridania: 2008-12-20
Aktualizácia: 2011-09-23

Kategória programu:

Audio a multimédia > Prehrávače audio súborov

Operačný systém:

WinXP, Windows2003, Windows Vista Home Basic

Krátky popis k programu TuberPlayer:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér TuberPlayer vo verzií 1.07 od autora tubergame.com. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu TuberPlayer je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér TuberPlayer ..

Popis od autora programu - tubergame.com v anglickom jazyku:

Tuber Player is a FREE Multiple audio format player for Windows. It supports the following formats:
- *.OGG: Ogg Vorbis format stream
- *.MP1: MPEG layer 1 format stream
- *.MP2: MPEG layer 2 format stream
- *.MP3: MPEG layer 3 format stream
- *.MO3: Modules with packed samples
- *.IT: Impulse Tracker modules
- *.MOD: ProTracker modules
- *.MTM: MultiTracker modules
- *.S3M: ScreamTracker III modules
- *.UMX: Musics from Unreal and Unreal Tournament
- *.XM: FastTracker modules
- *.WAV: Wave Files

Besides Tuber Player loads PLS/ M3U playlists.

Together with Tuber, a fun character from a new 3D arcade "Adventures of Tuber", you will plunge you into the world of music that you love!
The advantage of the player is that it uses little of system resources and has got small size (about 500 Kb)! Tuber player has got a user-friendly interface and a transport panel easy to manage.

Tuber Player is the way to enjoy your music on a whole new level!

Main features:

- Gapless output: Gapless playback of all supported formats
- Interpolation & volume/pan ramping
- Saved/preset settings
- Save settings (DSP/etc) to be automatically used each time specific tracks or file types are played, save presets for quick application at any time
- Open files/folders from Windows Explorer,
- Unicode file support: Support for Russian, etc...
- Visualization: Volume and pan levels dependable visualization

Miscellaneous:
- Mute button, pan reset button
- System Management from the System Tray
- Looping switch - this can be set to never loop and always loop
- No installation

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Hľuza prehrávač je voľný viacerých audio formáte prehrávač pre Windows. Podporuje nasledujúce formáty:-*.OGG: Ogg Vorbis formáte prúdu-*.MP1: MPEG layer 1 formáte prúdu-*.MP2: Prúd formáte MPEG layer 2-*.MP3: MPEG layer 3 formáte prúdu-*.MO3: Moduly s balené vzorky-*.TO: Modulov Impulse Tracker-*.MOD: ProTracker moduly-*.Firma MTM: MultiTracker moduly-*.S3M: ScreamTracker III moduly-*.UMX: Hudba z Unreal a Unreal Tournament-*.XM: FastTracker moduly-*.WAV: Vlny súbory okrem hľuzy prehrávač načíta PLS / zoznamy skladieb M3U.

Spolu s hľuzy, zábavný znak z nových 3D arcade "Adventures hľuzy", bude vám zchlazovacim do sveta hudby, ktoré miluješ!


Výhodou prehrávač je, že používa málo systémových prostriedkov a má malú veľkosť (asi 500 Kb)! Hľuza prehrávač má užívateľsky prívetivé rozhranie a transport panel ľahko spravovať.

Hľuza prehrávač je spôsob, ako vychutnať hudbu na úplne novú úroveň!

Hlavné rysy:-Gapless výstup: Gapless prehrávanie všetkých podporovaných formátov - interpoláciou & objem/pan ramping - nastavenia uložené/preset - uložiť nastavenia (DSP/atď) sa automaticky používa každý čas špecifické skladby alebo typy súborov sú hral Uložiť predvoľby pre rýchle uplatňovanie kedykoľvek-otvorené súbory alebo priečinky z programu Prieskumník, podpora Unicode súboru: podpora pre ruský, atď...


-Vizualizácia: Objem a pán úrovniach spoľahlivý vizualizácia rôzne: - tlačidlo stlmiť, pán reset tlačidlo - správa systému z systémovom - cyklické prepínač - to môže byť nastavené na nikdy slučky a vždy slučky - žiadna inštalácia

Sťahujte tu: TuberPlayer 1.07

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Collectorz.com MP3 Collector 2.3.1Novinka

Catalog, tag and rename your MP3, Ogg Vorbis, WMA, APE, FLAC and WAV files

Orientačný preklad: Katalóg, značku a premenovať MP3, Ogg Vorbis, WMA, APE, FLAC a WAV súbory

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3.20 MB

Free Audio Mixer Indepth 1.5.0.3Novinka

Play and mix MP3 & WAV files. Apply many effects then save to an output file.

Orientačný preklad: Play a mix MP3 a WAV súbory. Použiť veľa efektov potom uložiť do výstupného súboru.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 5.24 MB

Zortam Mp3 Player 1.50Novinka

Zortam Mp3 Player will enable you to listen all your favorite tracks with covers

Orientačný preklad: Zortam MP3 prehrávač vám umožní počúvať vaše obľúbené skladby s krytmi

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.38 MB

Player CEREMU SUITE 4.6Novinka

Multimedia suite for movies, sounds, DVDs. With file encryptor/compressor...

Orientačný preklad: Multimediálny balík pre filmy, zvuky, DVD. So súborom šifrátor / kompresor ...

Licencia: Freeware | Veľkosť: 12.36 MB

Codec Pack - Standard 7.8.0Novinka

Features playback and encoding codecs for audio and video

Orientačný preklad: Funkcie prehrávania a kódovania kodeky pre audio a video

Licencia: Freeware | Veľkosť: 8.30 MB

Angel's Vox 1.5Novinka

The first audio player designed specifically for listening to audiobooks.

Orientačný preklad: Prvé audio prehrávač určený špeciálne pre počúvanie zvukových kníh.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.00 MB

CoffeeCup Web JukeBox 4.6Novinka

Add a cool MP3 jukebox to your Website!

Orientačný preklad: Pridať chladné MP3 jukebox na svoje webové stránky!

Licencia: Shareware | Veľkosť: 6.91 MB

Toolsoft Audio Player 1.71Novinka

Free Play AAC APE FLAC OGG M4A MP3 MPC WAV Player

Orientačný preklad: Free Play AAC APE FLAC OGG M4A MP3 MPC WAV prehrávač

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.91 MB

Free Internet TV 8.0Novinka

Internet television tuner program that can receive over 1800 online channels

Orientačný preklad: Internet televízneho prijímača program, ktorý môžete získať viac ako 1800 online kanálov

Licencia: Freeware | Veľkosť: 2.71 MB

Najsťahovanejšie programy