Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

TuberPlayer 1.07

Autor: tubergame.com
Licencia: Freeware
Veľkosť: 3.24 MB
Cena: 0 $
Počet stiahnutí: 1536
Dátum pridania: 2008-12-20
Aktualizácia: 2011-09-23

Kategória programu:

Audio a multimédia > Prehrávače audio súborov

Operačný systém:

WinXP, Windows2003, Windows Vista Home Basic

Krátky popis k programu TuberPlayer:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér TuberPlayer vo verzií 1.07 od autora tubergame.com. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu TuberPlayer je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér TuberPlayer ..

Popis od autora programu - tubergame.com v anglickom jazyku:

Tuber Player is a FREE Multiple audio format player for Windows. It supports the following formats:
- *.OGG: Ogg Vorbis format stream
- *.MP1: MPEG layer 1 format stream
- *.MP2: MPEG layer 2 format stream
- *.MP3: MPEG layer 3 format stream
- *.MO3: Modules with packed samples
- *.IT: Impulse Tracker modules
- *.MOD: ProTracker modules
- *.MTM: MultiTracker modules
- *.S3M: ScreamTracker III modules
- *.UMX: Musics from Unreal and Unreal Tournament
- *.XM: FastTracker modules
- *.WAV: Wave Files

Besides Tuber Player loads PLS/ M3U playlists.

Together with Tuber, a fun character from a new 3D arcade "Adventures of Tuber", you will plunge you into the world of music that you love!
The advantage of the player is that it uses little of system resources and has got small size (about 500 Kb)! Tuber player has got a user-friendly interface and a transport panel easy to manage.

Tuber Player is the way to enjoy your music on a whole new level!

Main features:

- Gapless output: Gapless playback of all supported formats
- Interpolation & volume/pan ramping
- Saved/preset settings
- Save settings (DSP/etc) to be automatically used each time specific tracks or file types are played, save presets for quick application at any time
- Open files/folders from Windows Explorer,
- Unicode file support: Support for Russian, etc...
- Visualization: Volume and pan levels dependable visualization

Miscellaneous:
- Mute button, pan reset button
- System Management from the System Tray
- Looping switch - this can be set to never loop and always loop
- No installation

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Hľuza prehrávač je voľný viacerých audio formáte prehrávač pre Windows. Podporuje nasledujúce formáty:-*.OGG: Ogg Vorbis formáte prúdu-*.MP1: MPEG layer 1 formáte prúdu-*.MP2: Prúd formáte MPEG layer 2-*.MP3: MPEG layer 3 formáte prúdu-*.MO3: Moduly s balené vzorky-*.TO: Modulov Impulse Tracker-*.MOD: ProTracker moduly-*.Firma MTM: MultiTracker moduly-*.S3M: ScreamTracker III moduly-*.UMX: Hudba z Unreal a Unreal Tournament-*.XM: FastTracker moduly-*.WAV: Vlny súbory okrem hľuzy prehrávač načíta PLS / zoznamy skladieb M3U.

Spolu s hľuzy, zábavný znak z nových 3D arcade "Adventures hľuzy", bude vám zchlazovacim do sveta hudby, ktoré miluješ!


Výhodou prehrávač je, že používa málo systémových prostriedkov a má malú veľkosť (asi 500 Kb)! Hľuza prehrávač má užívateľsky prívetivé rozhranie a transport panel ľahko spravovať.

Hľuza prehrávač je spôsob, ako vychutnať hudbu na úplne novú úroveň!

Hlavné rysy:-Gapless výstup: Gapless prehrávanie všetkých podporovaných formátov - interpoláciou & objem/pan ramping - nastavenia uložené/preset - uložiť nastavenia (DSP/atď) sa automaticky používa každý čas špecifické skladby alebo typy súborov sú hral Uložiť predvoľby pre rýchle uplatňovanie kedykoľvek-otvorené súbory alebo priečinky z programu Prieskumník, podpora Unicode súboru: podpora pre ruský, atď...


-Vizualizácia: Objem a pán úrovniach spoľahlivý vizualizácia rôzne: - tlačidlo stlmiť, pán reset tlačidlo - správa systému z systémovom - cyklické prepínač - to môže byť nastavené na nikdy slučky a vždy slučky - žiadna inštalácia

Sťahujte tu: TuberPlayer 1.07

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

TuberPlayer 1.07Novinka

FREE Multiple audio format player for Windows

Orientačný preklad: Voľný viacerých audio formáte prehrávač pre Windows

Licencia: Freeware | Veľkosť: 3.24 MB

Mp3 Millennium 2.0Novinka

Why settle for a Mp3 Player when you can have a complete Mp3 Studio.

Orientačný preklad: Prečo sa uspokojiť s Mp3 prehrávač keď máte kompletné Mp3 štúdio.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.8 MB

SAM DJ 4.4.0Novinka

Professional DJ software for those serious about music!

Orientačný preklad: Profesionálne DJ softvér pre tých vážne hudby!

Licencia: Shareware | Veľkosť: 15.88 MB

MidiRunner 1.7.0Novinka

Play Center for MIDI,MP3,Wav,CD-Audio files, with Keyboard. MIDI Tracks, Lyrics

Orientačný preklad: Centrum pre prehrávať MIDI, MP3, WAV, CD-Audio súbory, s klávesnicou. MIDI skladieb, texty

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.86 MB

DRS 2006 Webreceiver 1.1Novinka

DRS 2006 Webreceiver. Manage all your favorite internet radio stations. Freeware

Orientačný preklad: DRS 2006 Webreceiver. Spravovať všetky vaše obľúbené internetové rozhlasové stanice. Freeware

Licencia: Freeware | Veľkosť: 2.11 MB

Juke 4.0.2Novinka

Audio and video player with playlists and DirectX plug-in support

Orientačný preklad: Audio a video prehrávač s playlistami a DirectX plug-in podporou.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.10 MB

DSPlayer 0.889 liteNovinka

DSPlayer is a powerful HQ All-in-one Mediaplayer

Orientačný preklad: DSPlayer je mocný all-in-one Mediaplayer HQ

Licencia: Freeware | Veľkosť: 3.72 MB

PartyDJ 9.3.0.1Novinka

Keep the music going and party like a rock star!

Orientačný preklad: Keep hudby ísť a strana ako rocková hviezda!

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.7 MB

Guitar & Drum Trainer 2.3Novinka

Slow down music, loop, pitch shift, filter out sound - play instruments better

Orientačný preklad: Spomaľ hudba, slučky, pitch shift, odfiltrovať zvuk - lepšie hrať na nástroje

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.99 MB

Najsťahovanejšie programy