Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

TuberPlayer 1.07

Autor: tubergame.com
Licencia: Freeware
Veľkosť: 3.24 MB
Cena: 0 $
Počet stiahnutí: 1443
Dátum pridania: 2008-12-20
Aktualizácia: 2011-09-23

Kategória programu:

Audio a multimédia > Prehrávače audio súborov

Operačný systém:

WinXP, Windows2003, Windows Vista Home Basic

Krátky popis k programu TuberPlayer:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér TuberPlayer vo verzií 1.07 od autora tubergame.com. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu TuberPlayer je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér TuberPlayer ..

Popis od autora programu - tubergame.com v anglickom jazyku:

Tuber Player is a FREE Multiple audio format player for Windows. It supports the following formats:
- *.OGG: Ogg Vorbis format stream
- *.MP1: MPEG layer 1 format stream
- *.MP2: MPEG layer 2 format stream
- *.MP3: MPEG layer 3 format stream
- *.MO3: Modules with packed samples
- *.IT: Impulse Tracker modules
- *.MOD: ProTracker modules
- *.MTM: MultiTracker modules
- *.S3M: ScreamTracker III modules
- *.UMX: Musics from Unreal and Unreal Tournament
- *.XM: FastTracker modules
- *.WAV: Wave Files

Besides Tuber Player loads PLS/ M3U playlists.

Together with Tuber, a fun character from a new 3D arcade "Adventures of Tuber", you will plunge you into the world of music that you love!
The advantage of the player is that it uses little of system resources and has got small size (about 500 Kb)! Tuber player has got a user-friendly interface and a transport panel easy to manage.

Tuber Player is the way to enjoy your music on a whole new level!

Main features:

- Gapless output: Gapless playback of all supported formats
- Interpolation & volume/pan ramping
- Saved/preset settings
- Save settings (DSP/etc) to be automatically used each time specific tracks or file types are played, save presets for quick application at any time
- Open files/folders from Windows Explorer,
- Unicode file support: Support for Russian, etc...
- Visualization: Volume and pan levels dependable visualization

Miscellaneous:
- Mute button, pan reset button
- System Management from the System Tray
- Looping switch - this can be set to never loop and always loop
- No installation

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Hľuza prehrávač je voľný viacerých audio formáte prehrávač pre Windows. Podporuje nasledujúce formáty:-*.OGG: Ogg Vorbis formáte prúdu-*.MP1: MPEG layer 1 formáte prúdu-*.MP2: Prúd formáte MPEG layer 2-*.MP3: MPEG layer 3 formáte prúdu-*.MO3: Moduly s balené vzorky-*.TO: Modulov Impulse Tracker-*.MOD: ProTracker moduly-*.Firma MTM: MultiTracker moduly-*.S3M: ScreamTracker III moduly-*.UMX: Hudba z Unreal a Unreal Tournament-*.XM: FastTracker moduly-*.WAV: Vlny súbory okrem hľuzy prehrávač načíta PLS / zoznamy skladieb M3U.

Spolu s hľuzy, zábavný znak z nových 3D arcade "Adventures hľuzy", bude vám zchlazovacim do sveta hudby, ktoré miluješ!


Výhodou prehrávač je, že používa málo systémových prostriedkov a má malú veľkosť (asi 500 Kb)! Hľuza prehrávač má užívateľsky prívetivé rozhranie a transport panel ľahko spravovať.

Hľuza prehrávač je spôsob, ako vychutnať hudbu na úplne novú úroveň!

Hlavné rysy:-Gapless výstup: Gapless prehrávanie všetkých podporovaných formátov - interpoláciou & objem/pan ramping - nastavenia uložené/preset - uložiť nastavenia (DSP/atď) sa automaticky používa každý čas špecifické skladby alebo typy súborov sú hral Uložiť predvoľby pre rýchle uplatňovanie kedykoľvek-otvorené súbory alebo priečinky z programu Prieskumník, podpora Unicode súboru: podpora pre ruský, atď...


-Vizualizácia: Objem a pán úrovniach spoľahlivý vizualizácia rôzne: - tlačidlo stlmiť, pán reset tlačidlo - správa systému z systémovom - cyklické prepínač - to môže byť nastavené na nikdy slučky a vždy slučky - žiadna inštalácia

Sťahujte tu: TuberPlayer 1.07

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

WinX DVD Player 3.1Novinka

WinX DVD Player is a powerful and splendid region free DVD Player software

Orientačný preklad: WinX DVD Player je výkonný a skvelý regiónu zadarmo DVD prehrávač softvér

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.26 MB

DRS 2006 - The radio automation software 2.2Novinka

DRS 2006 - The radio automation software

Orientačný preklad: DRS 2006 - rádiom software pre automatizáciu

Licencia: Demo | Veľkosť: 24.47 MB

Ace Media Player 2.2Novinka

Watch DivX, RM, MOV, AVI, MPEG, MP3 files in one media player with Playlist.

Orientačný preklad: Univerzálny prehrávač, ktorý prehráva množstvo formátov, napr. DivX RM, MOV, AVI, MPEG, MP3.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.50 MB

CellNet File Manager and Media Player 3.1Novinka

With Cellnet you can organize files, manage photos, play music, video and more

Orientačný preklad: S Cellnet môžete súbory usporiadať, spravovať fotografie, hrať hudbu, video a viac

Licencia: Freeware | Veľkosť: 33 MB

Transcribe! for Linux 8.10Novinka

Software to help transcribing recorded music. Slow down music. Analyze chords.

Orientačný preklad: Softvér, ktorý pomôže prepisovanie reprodukovaná hudba. Spomaľte hudby. Analyzovať akordy.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.0 MB

XMicroplayer 1.4Novinka

a simple, easy to use audio player designed to work with XM radio online service

Orientačný preklad: jednoduché, ľahko sa používajú audio prehrávač určené na prácu s XM radio online service

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.77 MB

Free MP4 Player 2.0Novinka

a free mp4 player for playing all types of mp4 video files

Orientačný preklad: Voľný mp4 prehrávač pre prehrávanie všetkých typov video súbory mp4

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.63 MB

Guitar and Drum Trainer 3.3.4Novinka

Improve music practice time. Slow down music to your own pace to improve easier.

Orientačný preklad: Zlepšiť hudobnej praxi času. Spomaliť hudbu svojim vlastným tempom s cieľom zlepšiť jednoduchší.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.29 MB

Advanced Flash Player 1.1Novinka

A standalone player for SWF and FLV files that doesn't require Flash IDE.

Orientačný preklad: Standalone hráčom na súborov SWF a FLV, ktorý nevyžaduje Flash IDE.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 4.58 MB

Najsťahovanejšie programy