Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

SmartSerialMail 5.1

Autor: JAM Software GmbH
Licencia: Shareware
Veľkosť: 28.33 MB
Cena: 46.95 $
Počet stiahnutí: 1358
Dátum pridania: 2011-04-18
Aktualizácia: 2011-07-18

Kategória programu:

Komunikácia > E-mailoví klienti a správa pošty

Operačný systém:

WinXP, WinVista, WinVista x64, Win7 x32, Win7 x64, Windows2003, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise x64

Krátky popis k programu SmartSerialMail:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér SmartSerialMail vo verzií 5.1 od autora JAM Software GmbH. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu SmartSerialMail je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér SmartSerialMail ..

Popis od autora programu - JAM Software GmbH v anglickom jazyku:

SmartSerialMail allows you to send mails automatically to a large number of recipients. Mails can be sent using multiple connections simultaneously, which allows an optimal usage of your internet connection. Each mail is sent individually to its recipient, so that only one name appears in the To: section of the mail header.
Import your recipients lists from Microsoft Outlook, Microsoft Excel or ASCII Files. SmartSerialMail can directly connect to almost all kinds of databases. SmartSerialMail supports plain text and html email. All mail and recipient groups can be saved in the SmartSerialMail database, which allows easy and effective working with a large number of recipients. The new user interface is easy to use and assists you in the necessary steps in sending serial mails. The program works with Windows 2000/XP/Vista. Try our fully functional 21-day free trial and see for yourself!

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

SmartSerialMail vám umožňuje posielať maily automaticky veľkým počtom príjemcov. Maily možno odoslať pomocou pripojenia viacerých súčasne, čo umožňuje optimálne využitie pripojenie na internet. Každý pošta je odoslaná jednotlivo jeho príjemcovi, tak len jeden názov sa zobrazí v Komu: časť hromadnej hlavičky.


Importovať vaše zoznamy príjemcov z programu Microsoft Outlook, Microsoft Excel alebo ASCII súbory. SmartSerialMail môžete pripojiť priamo k takmer všetky druhy databáz. SmartSerialMail podporuje obyčajný text a html email. Všetky pošty a príjemca skupiny môžu byť uložené v databáze SmartSerialMail, ktorý umožňuje jednoduché a efektívne pracovať s veľkým počtom príjemcov. Nové používateľské rozhranie je ľahko ovládateľný a pomáha vám potrebné kroky pri odosielaní sériový pošty. Program pracuje s Windows 2000/XP/Vista. Skúste náš plne funkčné 21-dňová Bezplatná skúšobná verzia a sami!

Sťahujte tu: SmartSerialMail 5.1

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

EmailSpoofer 2.0.1Novinka

EmailSpoofer is a brilliant new email spoofer and joke windup tool

Orientačný preklad: EmailSpoofer je brilantná nové e-mailové Spoofer a vtip Windup nástroj

Licencia: Demo | Veľkosť: 2.57 MB

PocoMail 4.1Novinka

A powerful email program that does not compromise your privacy or security

Orientačný preklad: Mocný e-mailový program, ktorý neohrozilo vaše súkromie a bezpečnosť

Licencia: Shareware | Veľkosť: 4.05 MB

EmailChecker 1.17Novinka

Free and compact e-mail checking utility

Orientačný preklad: Kontrola utilita zdarma a kompaktný e-mail

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.5 MB

Mail Inspector 4.1Novinka

Can check, notify, delete and send email. Includes some anti-spam filters.

Orientačný preklad: Môžete skontrolovať, oznámiť, mazať a posielať e-maily. Obsahuje niektoré anti-spamové filtre.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3.34 MB

Live Email Autoresponder 2.2Novinka

Email Auto Responder Software

Orientačný preklad: Email automatická Responder softvér

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.15 MB

Newsletter Software SuperMailer 5.51Novinka

SuperMailer sends personalized serial mails and newsletters to your customers

Orientačný preklad: SuperMailer odošle prispôsobené sériový maily a bulletiny vašich zákazníkov

Licencia: Shareware | Veľkosť: 12.44 MB

Clyton 6.0Novinka

An email client with advanced security and spam filtering features.

Orientačný preklad: E-mailového klienta s rozšíreným zabezpečením a funkcie Filtrovanie spamu.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 9.28 MB

Notes to Outlook Conversion 8.12.01Novinka

Make efficient Notes to Outlook conversion

Orientačný preklad: Účinne Poznámky k obráteniu Outlook

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3.61 MB

FastTrack Mail 8.80Novinka

Email client program for people who get huge amounts of correspondence.

Orientačný preklad: E-mailový klient program pre ľudí, ktorí si obrovské množstvo korešpondencie.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.28 MB

Najsťahovanejšie programy