Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
 • Blackjack 2007

  Blackjack je video výherný automat s témou divokého západu! »
  Licencia: Freeware

 • EnCalcL

  EnCalcL spočíta náklady na spotrebu tečúcej vody. »
  Licencia: Freeware

 • Make Videos from Games Using Camtasia

  Naučte sa robiť videá z hier pomocou zachytávania obrazu v programe Camtasia. »
  Licencia: Freeware

Vyberte si kategóriu

Scheduled Audio Player 10.9.7

Autor: Lark Software
Stránka: www.lark168.com
Licencia: Shareware
Veľkosť: 6.74 MB
Cena: 45.95 $
Počet stiahnutí: 1508
Dátum pridania: 2009-12-02
Aktualizácia: 2011-09-26

Kategória programu:

Audio a multimédia > Prehrávače audio súborov

Operačný systém:

WinME, Windows2000, WinXP, Windows2003

Krátky popis k programu Scheduled Audio Player:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Scheduled Audio Player vo verzií 10.9.7 od autora Lark Software. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Scheduled Audio Player je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Scheduled Audio Player ..

Popis od autora programu - Lark Software v anglickom jazyku:

Professional software used for broadcast on a scheduled time at school and kindergartens, able to broadcast ring music for class beginning and dismissing, gathering, national anthem, rhythm for gymnastics and eye exercises, support to set and change the scheduled time and music at will?

Software features:
1, after setting the scheduled time and music, the music will be played on the scheduled time. and the music can be changed at will and conveniently

2, the software is designed with memory function. After restart of computer or software, the previous setting of time and music will be auto-loaded.

3, such as music, rang the bell for the campus radio system can be realized by setting a timetable for the school through the school broadcasting system fully automatic broadcast eye setting-up exercises, national anthem, the preparatory music, bells, school bells music, music class is Bell and other school-demand music;

4, you can set specific date with no scheduled time playing, such as Saturdays, Sundays, which need no scheduled time playing. But on weekdays, the scheduled time will work normally.

The software also be:

(1), applied in schools, troops, companies, factories, and other departments for automatic control of working time and rest time, it can replace the traditional bell and artificial broadcasting.

(2) applied in parks, dance halls, shopping malls, hotels, bars, cafes, offices, etc. to play background music.

(3),applied in stations, wharves for automatic broadcasting.

(4) applied for school teaching programs in English or other wireless or wired broadcasting

(5) applied for personal music during bedtime, or used alarm clock in the morning;
Software, powerful, beautiful interface, easy to use

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Profesionálny softvér používaný pre vysielanie na plánovaný čas v škole a škôlkach, schopné vysielať prsteň hudbu pre triedu začiatku a prepúšťajúcich, zhromažďovanie, národná hymna, rytmus pre gymnastiku a očí cvičenia, podpory na nastavenie a zmenu plánovaným časom a bude hudba na?

Softvérové funkcie: 1, po nastavení naplánovanom čase a hudba, hudba sa budú hrať na plánovaný čas. hudbu je možné zmeniť na vôli a pohodlne 2 softvér je navrhnutý s funkcia pamäte. Po reštartovaní počítača alebo softvér predchádzajúce nastavenie času a hudba bude auto-nahraje.

3, ako napríklad Hudba, zvonil zvonu na kampusov rádiový systém môžete si uvedomil nastavením časový harmonogram pre školy prostredníctvom školy vysielanie systém plne automatické vysielanie oko zriadenie cvičenia, národná hymna, prípravných hudobných, zvony, škola zvony hudba, hudobné triedy je Bell a ostatné školy dopytu hudby;

4, môžete nastaviť určitý dátum s žiadne naplánovanom čase hrá, ako napríklad soboty, nedele, ktoré nemusia žiaden plánovaný čas prehrávania. Ale v pracovných dňoch, plánovaný čas bude fungovať normálne.

Softvér tiež byť: (1), uplatnené v školách, vojakov, spoločností, tovární a ostatných oddelení pre automatickú kontrolu pracovného času a čas odpočinku, je nahradiť tradičný bell a umelé vysielania.

(2) uplatňovať parky, tanečných sál, nákupné centrá, hotely, bary, kaviarní, kancelárií atď hrať hudbou na pozadí.

(3), uplatňované v staniciach, prístavných hrádzach pre automatické vysielanie.

(4) uplatňované pre školy učebné programy v angličtine alebo iné bezdrôtové alebo káblové vysielanie (5) uplatňovať pre osobné hudbu počas spaním, použiť alebo budík ráno;


Softvér, výkonné, krásne rozhranie, jednoduché použitie

Sťahujte tu: Scheduled Audio Player 10.9.7

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Pedalware Foot Pedal Software 1.00Novinka

Pedalware is free foot pedal software that controls a computer from a foot pedal

Orientačný preklad: Pedalware je zadarmo nožný pedál softvér, ktorý riadi počítač od pedála

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.12 MB

Guitar and Drum Trainer 2 2Novinka

Slow down music, pitch shift, set 16 band EQ, and loop to learn to play guitar

Orientačný preklad: Spomaliť hudby, rozstup shift, súbor 16 kapela EQ a slučky naučiť sa hrať na gitaru

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.02 MB

Audio Broadcaster 4.1.5Novinka

Can be used to control working time automatically in schools, factories.

Orientačný preklad: Môže byť použitý na kontrolu pracovnej doby, automaticky v školách, továrňach.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 4.66 MB

InternetPlayer 1.102Novinka

Internet Player, comprehensive list of radio stations, tv channels to play.

Orientačný preklad: Internet prehrávač, komplexný zoznam rádiových staníc, televíznych kanálov hrať.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.83 MB

Mixere 1.0.82Novinka

free multitrack audio file player and mixer, ideal for making live sound collage

Orientačný preklad: Aplikácia na mixovanie hudby a na prehrávanie audio súborov.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.39 MB

Country Music Radio Toolbar V2.11Novinka

Country Music Toolbar FREE Listen to Country radio from browser

Orientačný preklad: Country hudby s nástrojmi voľný počúvať rádio krajiny z prehliadača

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.43 MB

XMicroplayer 1.4Novinka

a simple, easy to use audio player designed to work with XM radio online service

Orientačný preklad: jednoduché, ľahko sa používajú audio prehrávač určené na prácu s XM radio online service

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.77 MB

My Mp3 Player 1.2Novinka

My Mp3 Player is a simple free mp3 player.

Orientačný preklad: Môj Mp3 prehrávač je jednoduchý zdarma mp3 prehrávač.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1 MB

Karaokemedia Home Pc 1.9.6Novinka

Full player all in one, audio and video, specially dedicated to karaoke

Orientačný preklad: Úplné prehrávač všetko v jednom audio a video, zvlášť venovaný karaoke

Licencia: Freeware | Veľkosť: 193.88 MB

Najsťahovanejšie programy