Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
 • MobaPhoto

  Nástroj na zmenu veľkosti, orezávanie a upravovanie obrázkov i fotografií. Dokáže vytvárať tiež veľmi ľahko fotogalérie. »
  Licencia: Freeware

 • Interior Design Ideas Screensaver

  Šetrič obrazovky s tématikou interiéru. Obsahuje obývacie izby, spálne, kuchyne a jedálne. »
  Licencia: Freeware

 • A.S.C : Protect your privacy

  Chráňte si svoje súkromie a udržujte čistý systém s aplikáciou Action Surf Cool. »
  Licencia: Shareware

Vyberte si kategóriu

RascalPro 3.0

Autor: Basta Computing, Inc.
Stránka: www.basta.com
Licencia: Shareware
Veľkosť: 2.42 MB
Cena: 29.95 $
Počet stiahnutí: 77471
Dátum pridania: 2010-11-03
Aktualizácia: 2011-05-17

Kategória programu:

Komunikácia > Modem a pripojenie

Operačný systém:

Win7 x32, Win7 x64, WinServer, WinVista, WinVista x64, WinXP

Krátky popis k programu RascalPro:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér RascalPro vo verzií 3.0 od autora Basta Computing, Inc.. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu RascalPro je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér RascalPro ..

Popis od autora programu - Basta Computing, Inc. v anglickom jazyku:

Rascal is a broadband and dial-up connection manager that enhances your online experience with useful features not found in the standard Windows network tool. Rascal is fast, reliable and easy to use, making it a tool of choice for your DSL, Cable, VPN, ISDN and other dial-up connectivity needs.

Rascal helps you stay connected to the Internet by simulating network activity to fool idling detectors and by automatically restoring the connection if it is lost. A command line interface is available to run Rascal and control network connections remotely or from command prompts, scripts and batch processes. You can also set up audio alerts to be notified when a connection is opened or closed. Rascal provides you with information about your Internet sessions including network parameters, a calculation of your monthly fees, and a time log of how long you've been online for the current and previous session, day, week, month, and year.

For more demanding users, RascalPro supplements Rascal with the ability to schedule connection events, execute custom tasks when a connection is opened or closed, and log operations to a file for later reference. For instance, you can leave your computer and have RascalPro close the connection in your absence after a specified amount of time, perform late-night data transfers or run login and logout scripts.

Rascal works in the background while its tiny icon in the taskbar notification area changes its appearance to inform you about the current state of the program and its connection. You can quickly get online and offline by simply clicking on the icon.

If you need to keep a computer connected to the Internet without any human interaction, use our AppToService software to run Rascal or RascalPro as a Windows service that automatically reconnects the computer and monitors the connection following unattended reboots, without the need to log on.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Rascal je širokopásmové pripojenie a dial-up pripojenie manažér, ktorý zvyšuje vaše online skúsenosti s užitočnými funkciami, ktoré sa nevyskytujú v sieti štandardný nástroj Windows. Rascal je rýchly, spoľahlivý a ľahko ovládateľný, čo je nástrojom, ktorý si DSL, kábel, VPN, ISDN a ďalšie dial-up pripojenie potrieb. Rascal vám pomôže zostať pripojený k internetu tým, že simuluje sieťové aktivity oklamať detektory voľnobehu a tým, že automaticky obnoviť spojenie, ak je stratená. Rozhranie príkazového riadku je možné spúšťať Rascal a kontrolu vzdialeného pripojenia k sieti alebo z príkazového výzvy, skripty a dávkové procesy. Môžete tiež nastaviť zvukové záznamy majú byť oznámené, ak je spojenie otvorené alebo zatvorené. Rascal vám poskytne informácie o Vašej internetovej relácie vrátane sieťových parametrov, výpočet mesačné poplatky, a čas sa prihlásiť, ako dlho ste online za súčasný a predchádzajúci relácii, deň, týždeň, mesiac a rok. Pre náročnejších užívateľov, RascalPro doplnky Rascal s možnosťou pripojenia plán akcií, vykonať vlastné úlohy, pri pripojení sa otvoril alebo uzavrel, a prihláste sa operácie do súboru pre neskoršie referencie. Napríklad si môžete nechať počítač a mať RascalPro ukončiť pripojenie vo vašej neprítomnosti po určitú dobu, vykoná neskoro v noci-dátové prenosy alebo spúšťať skripty prihlásenie a odhlásenie. Rascal pracuje na pozadí, zatiaľ čo jeho malé ikony v oznamovacej oblasti, mení svoj vzhľad, aby vás informovali o aktuálnom stave programu a jeho pripojenie. Môžete rýchlo získať online a offline jednoduchým kliknutím na ikonu. Ak potrebujete, aby počítač pripojený k internetu bez akéhokoľvek zásahu človeka, použite náš softvér AppToService spustiť Rascal alebo RascalPro ako služba Windows, ktorý automaticky odpojí počítač a monitoruje spojenie po bezobslužné reštartuje, bez toho aby bolo nutné sa prihlásiť.

Sťahujte tu: RascalPro 3.0

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

ID AntiDialer 1.2Novinka

ID AntiDialer is a security program, preventing unauthorized dialing numbers.

Orientačný preklad: ID antidialer je bezpečnostný program, zamedzenie neoprávnenému čísel.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.67 MB

Internet Access Manager 1.22Novinka

Schedule your access to Internet or to another computer!

Orientačný preklad: Plán váš prístup na Internet alebo do iného počítača!

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.69 MB

Virtual Modem 2.1.1Novinka

Allow your old modem communication programs to exchange data via the Internet.

Orientačný preklad: Povoliť staré modem oznámenia programy na výmenu dát cez Internet.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3.63 MB

Connection Keeper 11.0Novinka

Prevents your internet connection from being dropped due to inactivity.

Orientačný preklad: Zabraňuje internetového pripojenia od spadol kvôli neaktívnosti.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 5.05 MB

Throttle 6.7.25.2011fNovinka

Make your internet connection up to 200 percent faster instantly.

Orientačný preklad: Skontrolujte pripojenie na internet až 200 percent rýchlejšie okamžite.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.54 MB

Allacs 1.1Novinka

Puts access to all dialup Internet accounts into one easily accessible place.

Orientačný preklad: Stavia prístup k všetky telefonické internetové kontá do jedného ľahko dostupnom mieste.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.13 MB

Duax Pro 2.0Novinka

Set of various audible modem Internet (dis)connection alarms with speed monitor

Orientačný preklad: Sada rôznych zvukových modem k internetu (ne) pripojenie s rýchlosťou alarmy monitor

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.86 MB

InJoy Dialer 3Novinka

Market's most complete range of mission-critical connectivity features.

Orientačný preklad: Trhu najviac úplný rozsah funkcií kritických pripojiteľnosť.

Licencia: Commercial | Veľkosť: 2 MB

TICK 1.17Novinka

Dial up enhancer log dial up networking calls and much more.

Orientačný preklad: Telefonické enhancer denníka telefonické siete hovory a oveľa viac.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.73 MB

Najsťahovanejšie programy