Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,500 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

Picture Library 1.4.085

Autor: WenSoftware
Licencia: Shareware
Veľkosť: 5.45 MB
Cena: 35.00 $
Počet stiahnutí: 381
Dátum pridania: 2005-11-10
Aktualizácia: 2011-09-18

Kategória programu:

Grafika > Galérie

Operačný systém:

Win95, Win98, WinME, WinNT 4.x, Windows2000, WinXP

Krátky popis k programu Picture Library:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Picture Library vo verzií 1.4.085 od autora WenSoftware. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Picture Library je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Picture Library ..

Popis od autora programu - WenSoftware v anglickom jazyku:

Picture Library is a picture database program that can help you manage and organize your picture collections. Unlike other image cataloging programs, Picture Library lets you catalog images on removable disks. It provides many useful database fields such as category, album, series, photographer, place, time, rating, description etc. It supports all popular image file formats. The user-friendly explorer-like interface lets you categorize, group and sort your image files by any fields and in any combination. It supports all file management functions, such as copy, move, delete files and folders. The Batch Editor lets you batch edit database fields and rename files. The powerful search functions can help you locate files quickly and efficiently, it also allows you to find duplicates by filename and size. The picture viewer lets you view and edit image files and create custom slide shows.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Knižnica obrázkov je obraz databázy program, ktorý vám pomôže spravovať a organizovať kolekcií obrázok. Na rozdiel od iných obraz cataloging programy, knižnica obrázkov umožňuje katalóg obrázky na vymeniteľné disky. Poskytuje veľa užitočných databázových polí ako kategórie, albumu, série, fotograf, miesto, čas, hodnotenie, opis atď. Podporuje všetky populárne formáty súborov. Užívateľsky explorer-podobné rozhranie umožňuje kategorizovať, zoskupenie a zoradenie vašich obrazových súborov všetky polia a v akejkoľvek kombinácii. Podporuje všetky súbor riadiace funkcie, napríklad kopírovať, presúvať, odstrániť súbory a priečinky. Dávkové Editor umožňuje dávkové upraviť databázové polia a premenujte súbory. Výkonné vyhľadávanie funkcie pomôže vyhľadať súbory rýchlo a efektívne, tiež vám umožňuje na vyhľadanie duplicít názov súboru a veľkosť. Picture viewer umožňuje zobraziť a upraviť súbory obrázkov a vytvorte si vlastné prezentácie.

Sťahujte tu: Picture Library 1.4.085

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

CopyTrans Photo 2.39Novinka

Transfer, copy iPod & iPhone photos from & to computer, enjoy them in slideshows

Orientačný preklad: Prevod, kopírovanie iPod & iPhone & fotky od do počítača, teraz je v slideshow

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.00 MB

ImageDupeless 1.6.3Novinka

The program is intended for search/find of the similar images (duplicates).

Orientačný preklad: Program je určený pre hľadanie / nájdenie na podobné obrázky (duplicity).

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.89 MB

Photo Sorter 1.2.0.68Novinka

Organize your photo folders chronologically based on EXIF information

Orientačný preklad: Usporiadajte svoje fotografie zložky chronologicky podľa EXIF ​​informácií

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.44 MB

Photo Sorter Platinum 4.38Novinka

Photo Sorter - Sort Photos easily with automatic photo sorter

Orientačný preklad: Foto Triedič - Fotografie Usporiadať ľahko s automatickým foto triedič

Licencia: Shareware | Veľkosť: 16.71 MB

Easy Web Gallery Builder 1.9.5.1Novinka

Easily build web HTML image or video galleries. Photo albums etc.

Orientačný preklad: Ľahko vytvárať webové HTML obrázok alebo video galérie. Fotoalbumy, atď

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.88 MB

Web Gallery Builder 1.97Novinka

Web Gallery Builder creates great-looking websites that showcase your images.

Orientačný preklad: Webová galérie Builder vytvára veľký-vyzerať webové stránky, ktoré predviesť svoje snímky.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.70 MB

Mihov EXIF Renamer 3.0Novinka

Extracts the photo capture time and puts it into the image file name.

Orientačný preklad: Extrakty foto zachytiť času a stavia ju do názov súboru obrazu.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.27 MB

AD Picture Index 2.2Novinka

AD Picture Index is the digital image and photo cataloguing and management tool.

Orientačný preklad: AD Picture Index je digitálny obraz a fotografie katalogizovať a nástroj pre správu.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.25 MB

FLIP Flash Album Deluxe 1.7.1211.1Novinka

Pack your favorite photos to a real like flipping digital photo album.

Orientačný preklad: Balenie svoje obľúbené fotografie na skutočný ako keď hádžeme digitálny foto album.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 8.24 MB

Najsťahovanejšie programy