Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,500 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

Picture Library 1.4.085

Autor: WenSoftware
Licencia: Shareware
Veľkosť: 5.45 MB
Cena: 35.00 $
Počet stiahnutí: 336
Dátum pridania: 2005-11-10
Aktualizácia: 2011-09-18

Kategória programu:

Grafika > Galérie

Operačný systém:

Win95, Win98, WinME, WinNT 4.x, Windows2000, WinXP

Krátky popis k programu Picture Library:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Picture Library vo verzií 1.4.085 od autora WenSoftware. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Picture Library je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Picture Library ..

Popis od autora programu - WenSoftware v anglickom jazyku:

Picture Library is a picture database program that can help you manage and organize your picture collections. Unlike other image cataloging programs, Picture Library lets you catalog images on removable disks. It provides many useful database fields such as category, album, series, photographer, place, time, rating, description etc. It supports all popular image file formats. The user-friendly explorer-like interface lets you categorize, group and sort your image files by any fields and in any combination. It supports all file management functions, such as copy, move, delete files and folders. The Batch Editor lets you batch edit database fields and rename files. The powerful search functions can help you locate files quickly and efficiently, it also allows you to find duplicates by filename and size. The picture viewer lets you view and edit image files and create custom slide shows.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Knižnica obrázkov je obraz databázy program, ktorý vám pomôže spravovať a organizovať kolekcií obrázok. Na rozdiel od iných obraz cataloging programy, knižnica obrázkov umožňuje katalóg obrázky na vymeniteľné disky. Poskytuje veľa užitočných databázových polí ako kategórie, albumu, série, fotograf, miesto, čas, hodnotenie, opis atď. Podporuje všetky populárne formáty súborov. Užívateľsky explorer-podobné rozhranie umožňuje kategorizovať, zoskupenie a zoradenie vašich obrazových súborov všetky polia a v akejkoľvek kombinácii. Podporuje všetky súbor riadiace funkcie, napríklad kopírovať, presúvať, odstrániť súbory a priečinky. Dávkové Editor umožňuje dávkové upraviť databázové polia a premenujte súbory. Výkonné vyhľadávanie funkcie pomôže vyhľadať súbory rýchlo a efektívne, tiež vám umožňuje na vyhľadanie duplicít názov súboru a veľkosť. Picture viewer umožňuje zobraziť a upraviť súbory obrázkov a vytvorte si vlastné prezentácie.

Sťahujte tu: Picture Library 1.4.085

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

iWebAlbum 2.02Novinka

Absolutely Free Web Photo Album Generator.

Orientačný preklad: iWebAlbum je bezplatný program, ktorý vám umožní vytvoriť album fotografií pre Vašu internetovú stránku

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.84 MB

Easy Website Photo Gallery 1.1Novinka

Easy Website Photo Gallery. A web album generator. Organize your online photos!

Orientačný preklad: Webové stránky ľahko Fotogaléria. Web Album Generátor. Usporiadajte svoje fotografie online!

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3.89 MB

Picnam Digital Photo Renamer 2.1.1Novinka

Rename digital photos quickly and easily. Add comments in text files.

Orientačný preklad: Premenovať digitálnych fotografií rýchlo a ľahko. Pridávanie poznámok v textových súborov.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.87 MB

iTag 451Novinka

Tag and search your photos using IPTC and XMP headers.

Orientačný preklad: Tag a hľadať svoje fotografie pomocou IPTC a XMP hlavičky.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3.49 MB

CopyTrans Photo 2.39Novinka

Transfer, copy iPod & iPhone photos from & to computer, enjoy them in slideshows

Orientačný preklad: Prevod, kopírovanie iPod & iPhone & fotky od do počítača, teraz je v slideshow

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.00 MB

Duplicate Image Finder 1.0.18Novinka

Duplicate Image Finder quickly locates duplicate images on your computer.

Orientačný preklad: Duplicitné obrázok Finder rýchlo vyhľadá duplicitné obrázky v počítači.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 16.11 MB

AnvSoft Photo Manager 1.15Novinka

AnvSoft Photo Manager helps you creatively organize, edit and share photos.

Orientačný preklad: AnvSoft foto Manager pomáha tvorivo organizovať, upravovať a zdieľať fotografie.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 18.27 MB

Photo Sorter Pro 3.74Novinka

Sort Photos easily with Photo Sorter Pro - Photo Sorting never was easier

Orientačný preklad: Triediť fotografie ľahko s fotografiou Triedenie Pro - Fotografie Zatriedenie nikdy nebola jednoduchšia

Licencia: Shareware | Veľkosť: 15.84 MB

Total Icon Organizer 1.4Novinka

Advanced search for icons in huge collections for designers and developers.

Orientačný preklad: Pokročilé vyhľadávanie ikon v obrovskej zbierky pre návrhárov a vývojárov.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.66 MB

Najsťahovanejšie programy