Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,499 | Dnes pridaných: 0
 • JDSoft Bandwidth Manager

  Nastavenie a monitorovanie šírky pásma s použitím pravidiel a filtrov. Dokáže obmedzovať rýchlosť internetu. »
  Licencia: Shareware

 • Watch TV Shows Online

  Program na sledovanie televízie a priamych prenosov z celého sveta cez internet. »
  Licencia: Freeware

 • ReaCompressor - image optimizer

  Optimalizujte svoje fotografie a obrázky pre najlepšiu kvalitu. »
  Licencia: Shareware

Vyberte si kategóriu

Picture Library 1.4.085

Autor: WenSoftware
Licencia: Shareware
Veľkosť: 5.45 MB
Cena: 35.00 $
Počet stiahnutí: 535
Dátum pridania: 2005-11-10
Aktualizácia: 2011-09-18

Kategória programu:

Grafika > Galérie

Operačný systém:

Win95, Win98, WinME, WinNT 4.x, Windows2000, WinXP

Krátky popis k programu Picture Library:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Picture Library vo verzií 1.4.085 od autora WenSoftware. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Picture Library je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Picture Library ..

Popis od autora programu - WenSoftware v anglickom jazyku:

Picture Library is a picture database program that can help you manage and organize your picture collections. Unlike other image cataloging programs, Picture Library lets you catalog images on removable disks. It provides many useful database fields such as category, album, series, photographer, place, time, rating, description etc. It supports all popular image file formats. The user-friendly explorer-like interface lets you categorize, group and sort your image files by any fields and in any combination. It supports all file management functions, such as copy, move, delete files and folders. The Batch Editor lets you batch edit database fields and rename files. The powerful search functions can help you locate files quickly and efficiently, it also allows you to find duplicates by filename and size. The picture viewer lets you view and edit image files and create custom slide shows.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Knižnica obrázkov je obraz databázy program, ktorý vám pomôže spravovať a organizovať kolekcií obrázok. Na rozdiel od iných obraz cataloging programy, knižnica obrázkov umožňuje katalóg obrázky na vymeniteľné disky. Poskytuje veľa užitočných databázových polí ako kategórie, albumu, série, fotograf, miesto, čas, hodnotenie, opis atď. Podporuje všetky populárne formáty súborov. Užívateľsky explorer-podobné rozhranie umožňuje kategorizovať, zoskupenie a zoradenie vašich obrazových súborov všetky polia a v akejkoľvek kombinácii. Podporuje všetky súbor riadiace funkcie, napríklad kopírovať, presúvať, odstrániť súbory a priečinky. Dávkové Editor umožňuje dávkové upraviť databázové polia a premenujte súbory. Výkonné vyhľadávanie funkcie pomôže vyhľadať súbory rýchlo a efektívne, tiež vám umožňuje na vyhľadanie duplicít názov súboru a veľkosť. Picture viewer umožňuje zobraziť a upraviť súbory obrázkov a vytvorte si vlastné prezentácie.

Sťahujte tu: Picture Library 1.4.085

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Kalimages PRO 1.0.9Novinka

Collect meta fields from digital images into SQL database for quick search

Orientačný preklad: Zbierajte meta pole z digitálnych snímok do SQL databázy pre rýchle vyhľadávanie

Licencia: Shareware | Veľkosť: 4.63 MB

Picture Library 1.4.085Novinka

Picture Library is a picture file manger, viewer and editor, database.

Orientačný preklad: Knižnica obrázkov je obrázok súbor jasliach, Prezerač a editor, databázy.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 5.45 MB

StudioLine Photo Classic Plus 3.50.52Novinka

Image editor, organizer and sharing. 32 filters. IPTC/Exif. CD/DVD archival.

Orientačný preklad: Editor obrázkov, organizátor a zdieľanie. 32 filtrov. IPTC / EXIF. CD / DVD archívne.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 59.1 MB

Automatic Photo Organizer 3.96Novinka

Organize, Sort, Rename all your Photos Automatically with Photo Organizer

Orientačný preklad: Organizovať, Druh, Premenovať všetky vaše fotky automaticky s fotografiou Organizátor

Licencia: Shareware | Veľkosť: 16.82 MB

Remove Duplicate Pictures and Photos 3.91Novinka

Remove Duplicate Pictures - How to Remove duplicate pictures, Delete duplicates

Orientačný preklad: Odstrániť duplicitné Obrázky - Ako odstrániť duplicitné obrázky, Vymaza duplikáty

Licencia: Shareware | Veľkosť: 13.94 MB

DoublePics 2.3.2.20Novinka

DoublePics is a tool with which same or similar pictures may be detected

Orientačný preklad: DoublePics je nástroj, s ktorým môže rovnakým alebo podobným obrázky byť zistené

Licencia: Shareware | Veľkosť: 5.76 MB

Easy Website Photo Gallery 1.1Novinka

Easy Website Photo Gallery. A web album generator. Organize your online photos!

Orientačný preklad: Webové stránky ľahko Fotogaléria. Web Album Generátor. Usporiadajte svoje fotografie online!

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3.89 MB

ImageDupeless 1.6.3Novinka

The program is intended for search/find of the similar images (duplicates).

Orientačný preklad: Program je určený pre hľadanie / nájdenie na podobné obrázky (duplicity).

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.89 MB

Picnam Digital Photo Renamer 2.1.1Novinka

Rename digital photos quickly and easily. Add comments in text files.

Orientačný preklad: Premenovať digitálnych fotografií rýchlo a ľahko. Pridávanie poznámok v textových súborov.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.87 MB

Najsťahovanejšie programy