Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,497 | Dnes pridaných: 0
 • Free Convert 3GPP to Epson 2000

  Prevod súborov 3GPP na Epson 2000. »
  Licencia: Freeware

 • LivePIM Unit Converter

  Prevodník jednotiek, ktorý pozná viac ako 200 jednotiek. Prevod jednotiek ako napríklad hmotnosť, vzdialenosť, hlasitosť. »
  Licencia: Shareware

 • E.M. DVD Ripper

  Aplikácia na ripovanie obsahu DVD do iPod, iPhone, PSP video, Zune, XBOX360 a mobilného telefónu. »
  Licencia: Shareware

Vyberte si kategóriu

Picture Library 1.4.085

Autor: WenSoftware
Licencia: Shareware
Veľkosť: 5.45 MB
Cena: 35.00 $
Počet stiahnutí: 689
Dátum pridania: 2005-11-10
Aktualizácia: 2011-09-18

Kategória programu:

Grafika > Galérie

Operačný systém:

Win95, Win98, WinME, WinNT 4.x, Windows2000, WinXP

Krátky popis k programu Picture Library:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Picture Library vo verzií 1.4.085 od autora WenSoftware. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Picture Library je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Picture Library ..

Popis od autora programu - WenSoftware v anglickom jazyku:

Picture Library is a picture database program that can help you manage and organize your picture collections. Unlike other image cataloging programs, Picture Library lets you catalog images on removable disks. It provides many useful database fields such as category, album, series, photographer, place, time, rating, description etc. It supports all popular image file formats. The user-friendly explorer-like interface lets you categorize, group and sort your image files by any fields and in any combination. It supports all file management functions, such as copy, move, delete files and folders. The Batch Editor lets you batch edit database fields and rename files. The powerful search functions can help you locate files quickly and efficiently, it also allows you to find duplicates by filename and size. The picture viewer lets you view and edit image files and create custom slide shows.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Knižnica obrázkov je obraz databázy program, ktorý vám pomôže spravovať a organizovať kolekcií obrázok. Na rozdiel od iných obraz cataloging programy, knižnica obrázkov umožňuje katalóg obrázky na vymeniteľné disky. Poskytuje veľa užitočných databázových polí ako kategórie, albumu, série, fotograf, miesto, čas, hodnotenie, opis atď. Podporuje všetky populárne formáty súborov. Užívateľsky explorer-podobné rozhranie umožňuje kategorizovať, zoskupenie a zoradenie vašich obrazových súborov všetky polia a v akejkoľvek kombinácii. Podporuje všetky súbor riadiace funkcie, napríklad kopírovať, presúvať, odstrániť súbory a priečinky. Dávkové Editor umožňuje dávkové upraviť databázové polia a premenujte súbory. Výkonné vyhľadávanie funkcie pomôže vyhľadať súbory rýchlo a efektívne, tiež vám umožňuje na vyhľadanie duplicít názov súboru a veľkosť. Picture viewer umožňuje zobraziť a upraviť súbory obrázkov a vytvorte si vlastné prezentácie.

Sťahujte tu: Picture Library 1.4.085

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

My Pictures 3D Album 0.96Novinka

Create 3D photo albums and share them with your friends for free.

Orientačný preklad: Vytvorte 3D fotoalbumy a podeľte sa o ne so svojimi priateľmi zadarmo.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 13.6 MB

Right WebGallery Pro 2.6Novinka

Create unique professional web photo albums easy without any HTML knowledge

Orientačný preklad: Vytvoriť jedinečné profesionálny web fotoalbumy ľahké bez akejkoľvek znalosti HTML

Licencia: Shareware | Veľkosť: 4.63 MB

Red Eye Remover Pro 1.2Novinka

Unique batch imaging software able to automatically detect and fix red eye.

Orientačný preklad: Unikátny šarže zobrazovacie softvér schopný automaticky detekovať a opraviť červené oči.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 5.51 MB

PictureNook 2.0Novinka

Multi-level web gallery generator. 14 gallery layouts included.

Orientačný preklad: Multi-level webové galérie generátor. 14 galérie rozloženie v cene.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.54 MB

Mrazo Picture Organizer 4.97Novinka

Picture Organizer - use Picture Organizer, the best Picture Organizer tool

Orientačný preklad: Obrázok Organizátor - použitie obrázku Organizátor, najlepšie fotografie Organizátor nástroj

Licencia: Shareware | Veľkosť: 17.53 MB

SkyAlbum Photo Gallery Builder 1.00Novinka

SkyAlbum Photo Gallery Builder is an easy to use Flash photo gallery tool

Orientačný preklad: SkyAlbum Photo Gallery Builder je ľahko ovládateľný Flash Foto Galéria nástroj

Licencia: Freeware | Veľkosť: 11.09 MB

MobaPhoto 1.42Novinka

Batch resize, crop, edit pictures and create photo galleries very easily

Orientačný preklad: Nástroj na zmenu veľkosti, orezávanie a upravovanie obrázkov i fotografií. Dokáže vytvárať tiež veľmi ľahko fotogalérie.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.67 MB

Hide Photos 1.4Novinka

Hide for-your-eyes-only photos in a password-protected secure container!

Orientačný preklad: Skryť pre váš-oči-iba fotografie v heslom bezpečné kontajner!

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.43 MB

Pics Organizer 1.6Novinka

Organize your digital photo files. Batch rename, split by days, find duplicate..

Orientačný preklad: Organizovať svoje digitálne fotografie súborov. Dávkové premenovanie, rozdelených podľa dní, nájsť duplicitné ..

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.75 MB

Najsťahovanejšie programy