Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,499 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

Picture Library 1.4.085

Autor: WenSoftware
Licencia: Shareware
Veľkosť: 5.45 MB
Cena: 35.00 $
Počet stiahnutí: 396
Dátum pridania: 2005-11-10
Aktualizácia: 2011-09-18

Kategória programu:

Grafika > Galérie

Operačný systém:

Win95, Win98, WinME, WinNT 4.x, Windows2000, WinXP

Krátky popis k programu Picture Library:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Picture Library vo verzií 1.4.085 od autora WenSoftware. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Picture Library je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Picture Library ..

Popis od autora programu - WenSoftware v anglickom jazyku:

Picture Library is a picture database program that can help you manage and organize your picture collections. Unlike other image cataloging programs, Picture Library lets you catalog images on removable disks. It provides many useful database fields such as category, album, series, photographer, place, time, rating, description etc. It supports all popular image file formats. The user-friendly explorer-like interface lets you categorize, group and sort your image files by any fields and in any combination. It supports all file management functions, such as copy, move, delete files and folders. The Batch Editor lets you batch edit database fields and rename files. The powerful search functions can help you locate files quickly and efficiently, it also allows you to find duplicates by filename and size. The picture viewer lets you view and edit image files and create custom slide shows.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Knižnica obrázkov je obraz databázy program, ktorý vám pomôže spravovať a organizovať kolekcií obrázok. Na rozdiel od iných obraz cataloging programy, knižnica obrázkov umožňuje katalóg obrázky na vymeniteľné disky. Poskytuje veľa užitočných databázových polí ako kategórie, albumu, série, fotograf, miesto, čas, hodnotenie, opis atď. Podporuje všetky populárne formáty súborov. Užívateľsky explorer-podobné rozhranie umožňuje kategorizovať, zoskupenie a zoradenie vašich obrazových súborov všetky polia a v akejkoľvek kombinácii. Podporuje všetky súbor riadiace funkcie, napríklad kopírovať, presúvať, odstrániť súbory a priečinky. Dávkové Editor umožňuje dávkové upraviť databázové polia a premenujte súbory. Výkonné vyhľadávanie funkcie pomôže vyhľadať súbory rýchlo a efektívne, tiež vám umožňuje na vyhľadanie duplicít názov súboru a veľkosť. Picture viewer umožňuje zobraziť a upraviť súbory obrázkov a vytvorte si vlastné prezentácie.

Sťahujte tu: Picture Library 1.4.085

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Kimmie Album 1.3.2Novinka

Turn images into a web embedded music flash album.

Orientačný preklad: Obrázky premeniť web vložený hudby flash album.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 3.60 MB

Picture Organizer 6Novinka

Find, Organize, Display, Edit, Print, and EMail Pictures, and Multimedia Files.

Orientačný preklad: Nástroj na správu, vyhľadávanie, editovanie i zobrazovanie obrázkov a multimediálnych súborov.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 8.01 MB

Photo Sorter Platinum 4.38Novinka

Photo Sorter - Sort Photos easily with automatic photo sorter

Orientačný preklad: Foto Triedič - Fotografie Usporiadať ľahko s automatickým foto triedič

Licencia: Shareware | Veľkosť: 16.71 MB

CopyTrans Photo 2.39Novinka

Transfer, copy iPod & iPhone photos from & to computer, enjoy them in slideshows

Orientačný preklad: Prevod, kopírovanie iPod & iPhone & fotky od do počítača, teraz je v slideshow

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.00 MB

Photo Packager 1.6Novinka

PhotoPackager creates richness and colorful web photo album with clicks.

Orientačný preklad: PhotoPackager vytvára bohatstvo a farebné web photo album s kliknutia.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 5.1 MB

Flash Media Show (Standard) 1.0Novinka

Professional multi-media materials presentation and management solution

Orientačný preklad: Profesionálny multi-mediálne prezentácie materiálov a riešení pre správu

Licencia: Freeware | Veľkosť: 2.90 MB

Mihov EXIF Renamer 3.0Novinka

Extracts the photo capture time and puts it into the image file name.

Orientačný preklad: Extrakty foto zachytiť času a stavia ju do názov súboru obrazu.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.27 MB

AllMyPix 1.0Novinka

Upload your images to AllMyPix, select a template, and your HTML is generated

Orientačný preklad: Nahrať vaše obrázky na AllMyPix a vyberte šablónu vygenerovaný vášho HTML

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.90 MB

PhotoSorter 6.38Novinka

Photo Sorter - Sort Photos easily with Photo Sorter

Orientačný preklad: Foto Triedič - Fotografie Usporiadať ľahko Foto radenie

Licencia: Shareware | Veľkosť: 13.94 MB

Najsťahovanejšie programy