Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,499 | Dnes pridaných: 0
 • JDSoft Bandwidth Manager

  Nastavenie a monitorovanie šírky pásma s použitím pravidiel a filtrov. Dokáže obmedzovať rýchlosť internetu. »
  Licencia: Shareware

 • Watch TV Shows Online

  Program na sledovanie televízie a priamych prenosov z celého sveta cez internet. »
  Licencia: Freeware

 • ReaCompressor - image optimizer

  Optimalizujte svoje fotografie a obrázky pre najlepšiu kvalitu. »
  Licencia: Shareware

Vyberte si kategóriu

Picture Library 1.4.085

Autor: WenSoftware
Licencia: Shareware
Veľkosť: 5.45 MB
Cena: 35.00 $
Počet stiahnutí: 507
Dátum pridania: 2005-11-10
Aktualizácia: 2011-09-18

Kategória programu:

Grafika > Galérie

Operačný systém:

Win95, Win98, WinME, WinNT 4.x, Windows2000, WinXP

Krátky popis k programu Picture Library:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Picture Library vo verzií 1.4.085 od autora WenSoftware. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Picture Library je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Picture Library ..

Popis od autora programu - WenSoftware v anglickom jazyku:

Picture Library is a picture database program that can help you manage and organize your picture collections. Unlike other image cataloging programs, Picture Library lets you catalog images on removable disks. It provides many useful database fields such as category, album, series, photographer, place, time, rating, description etc. It supports all popular image file formats. The user-friendly explorer-like interface lets you categorize, group and sort your image files by any fields and in any combination. It supports all file management functions, such as copy, move, delete files and folders. The Batch Editor lets you batch edit database fields and rename files. The powerful search functions can help you locate files quickly and efficiently, it also allows you to find duplicates by filename and size. The picture viewer lets you view and edit image files and create custom slide shows.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Knižnica obrázkov je obraz databázy program, ktorý vám pomôže spravovať a organizovať kolekcií obrázok. Na rozdiel od iných obraz cataloging programy, knižnica obrázkov umožňuje katalóg obrázky na vymeniteľné disky. Poskytuje veľa užitočných databázových polí ako kategórie, albumu, série, fotograf, miesto, čas, hodnotenie, opis atď. Podporuje všetky populárne formáty súborov. Užívateľsky explorer-podobné rozhranie umožňuje kategorizovať, zoskupenie a zoradenie vašich obrazových súborov všetky polia a v akejkoľvek kombinácii. Podporuje všetky súbor riadiace funkcie, napríklad kopírovať, presúvať, odstrániť súbory a priečinky. Dávkové Editor umožňuje dávkové upraviť databázové polia a premenujte súbory. Výkonné vyhľadávanie funkcie pomôže vyhľadať súbory rýchlo a efektívne, tiež vám umožňuje na vyhľadanie duplicít názov súboru a veľkosť. Picture viewer umožňuje zobraziť a upraviť súbory obrázkov a vytvorte si vlastné prezentácie.

Sťahujte tu: Picture Library 1.4.085

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

PDF Thumbnail Generator 1.12Novinka

Create thumbnail for your existing PDF files.

Orientačný preklad: Vytvoriť náhľady pre vaše existujúce súbory vo formáte PDF.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.35 MB

AView 0.6Novinka

AView - is a good-looking program for comfortable viewing images in 3D.

Orientačný preklad: AView - je vhodný program na pohodlné pozeranie obrázky v 3D.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 5.11 MB

Generate Thumbnail 1.0.0Novinka

Easily resize thousands of large size photos or images.

Orientačný preklad: Ľahko zmeniť veľkosť tisíce veľkej veľkosti fotografie alebo obrázky.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.78 MB

E-Mage for Web 1.3.0.42Novinka

A simple tool for creating HTML image galleries from pictures on your computer.

Orientačný preklad: Jednoduchý nástroj na vytvorenie HTML galérie obrázkov z obrázkov v počítači.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.90 MB

Right WebGallery Pro 2.6Novinka

Create unique professional web photo albums easy without any HTML knowledge

Orientačný preklad: Vytvoriť jedinečné profesionálny web fotoalbumy ľahké bez akejkoľvek znalosti HTML

Licencia: Shareware | Veľkosť: 4.63 MB

Kalimages PRO 1.0.9Novinka

Collect meta fields from digital images into SQL database for quick search

Orientačný preklad: Zbierajte meta pole z digitálnych snímok do SQL databázy pre rýchle vyhľadávanie

Licencia: Shareware | Veľkosť: 4.63 MB

Image Assistant 4.0Novinka

Convert images among formats, and resize, rotate, apply effects and watermarks.

Orientačný preklad: Konvertovať obrázky medzi formátmi, a zmena veľkosti, otáčanie, aplikovať efekty a vodoznaky.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 4.35 MB

AllMyPix 1.0Novinka

Upload your images to AllMyPix, select a template, and your HTML is generated

Orientačný preklad: Nahrať vaše obrázky na AllMyPix a vyberte šablónu vygenerovaný vášho HTML

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.90 MB

Mihov EXIF Renamer 3.0Novinka

Extracts the photo capture time and puts it into the image file name.

Orientačný preklad: Extrakty foto zachytiť času a stavia ju do názov súboru obrazu.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.27 MB

Najsťahovanejšie programy