Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,502 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

Picture Library 1.4.085

Autor: WenSoftware
Licencia: Shareware
Veľkosť: 5.45 MB
Cena: 35.00 $
Počet stiahnutí: 268
Dátum pridania: 2005-11-10
Aktualizácia: 2011-09-18

Kategória programu:

Grafika > Galérie

Operačný systém:

Win95, Win98, WinME, WinNT 4.x, Windows2000, WinXP

Krátky popis k programu Picture Library:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Picture Library vo verzií 1.4.085 od autora WenSoftware. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Picture Library je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Picture Library ..

Popis od autora programu - WenSoftware v anglickom jazyku:

Picture Library is a picture database program that can help you manage and organize your picture collections. Unlike other image cataloging programs, Picture Library lets you catalog images on removable disks. It provides many useful database fields such as category, album, series, photographer, place, time, rating, description etc. It supports all popular image file formats. The user-friendly explorer-like interface lets you categorize, group and sort your image files by any fields and in any combination. It supports all file management functions, such as copy, move, delete files and folders. The Batch Editor lets you batch edit database fields and rename files. The powerful search functions can help you locate files quickly and efficiently, it also allows you to find duplicates by filename and size. The picture viewer lets you view and edit image files and create custom slide shows.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Knižnica obrázkov je obraz databázy program, ktorý vám pomôže spravovať a organizovať kolekcií obrázok. Na rozdiel od iných obraz cataloging programy, knižnica obrázkov umožňuje katalóg obrázky na vymeniteľné disky. Poskytuje veľa užitočných databázových polí ako kategórie, albumu, série, fotograf, miesto, čas, hodnotenie, opis atď. Podporuje všetky populárne formáty súborov. Užívateľsky explorer-podobné rozhranie umožňuje kategorizovať, zoskupenie a zoradenie vašich obrazových súborov všetky polia a v akejkoľvek kombinácii. Podporuje všetky súbor riadiace funkcie, napríklad kopírovať, presúvať, odstrániť súbory a priečinky. Dávkové Editor umožňuje dávkové upraviť databázové polia a premenujte súbory. Výkonné vyhľadávanie funkcie pomôže vyhľadať súbory rýchlo a efektívne, tiež vám umožňuje na vyhľadanie duplicít názov súboru a veľkosť. Picture viewer umožňuje zobraziť a upraviť súbory obrázkov a vytvorte si vlastné prezentácie.

Sťahujte tu: Picture Library 1.4.085

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Image Assistant 4.0Novinka

Convert images among formats, and resize, rotate, apply effects and watermarks.

Orientačný preklad: Konvertovať obrázky medzi formátmi, a zmena veľkosti, otáčanie, aplikovať efekty a vodoznaky.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 4.35 MB

Online Contact Sheet Creator 2.5Novinka

Free contact sheet generator for your web site

Orientačný preklad: Voľný contact sheet generátor pre vaše webové stránky

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.01 MB

PhotoSorter 6.38Novinka

Photo Sorter - Sort Photos easily with Photo Sorter

Orientačný preklad: Foto Triedič - Fotografie Usporiadať ľahko Foto radenie

Licencia: Shareware | Veľkosť: 13.94 MB

Red Eye Remover Pro 1.2Novinka

Unique batch imaging software able to automatically detect and fix red eye.

Orientačný preklad: Unikátny šarže zobrazovacie softvér schopný automaticky detekovať a opraviť červené oči.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 5.51 MB

Kimmie Album 1.3.2Novinka

Turn images into a web embedded music flash album.

Orientačný preklad: Obrázky premeniť web vložený hudby flash album.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 3.60 MB

Ordner 1.10Novinka

Ordering photos on multiple [auto]categories, backup, export, CD catalogs.

Orientačný preklad: Objednávanie fotografie na viacerých kategórií [auto], zálohovanie, vývoz, CD katalógy.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.14 MB

Glenlay Gallery 2.2Novinka

Easy-to-use web photo album: instant preview, 12 templates, 10 colors, FTP, EXIF

Orientačný preklad: Ľahké-to-use web fotoalbumu: instant Ukážka, 12 šablóny, 10 farby, FTP, EXIF

Licencia: Freeware | Veľkosť: 3.03 MB

PDF Thumbnail Generator 1.12Novinka

Create thumbnail for your existing PDF files.

Orientačný preklad: Vytvoriť náhľady pre vaše existujúce súbory vo formáte PDF.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.35 MB

ThumbHTML 2.8.0Novinka

This program generates thumbnails and web pages from your photos

Orientačný preklad: Tento program vytvára miniatúry a webové stránky z fotografií

Licencia: Freeware | Veľkosť: 3.09 MB

Najsťahovanejšie programy