Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,500 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

Picture Library 1.4.085

Autor: WenSoftware
Licencia: Shareware
Veľkosť: 5.45 MB
Cena: 35.00 $
Počet stiahnutí: 368
Dátum pridania: 2005-11-10
Aktualizácia: 2011-09-18

Kategória programu:

Grafika > Galérie

Operačný systém:

Win95, Win98, WinME, WinNT 4.x, Windows2000, WinXP

Krátky popis k programu Picture Library:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Picture Library vo verzií 1.4.085 od autora WenSoftware. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Picture Library je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Picture Library ..

Popis od autora programu - WenSoftware v anglickom jazyku:

Picture Library is a picture database program that can help you manage and organize your picture collections. Unlike other image cataloging programs, Picture Library lets you catalog images on removable disks. It provides many useful database fields such as category, album, series, photographer, place, time, rating, description etc. It supports all popular image file formats. The user-friendly explorer-like interface lets you categorize, group and sort your image files by any fields and in any combination. It supports all file management functions, such as copy, move, delete files and folders. The Batch Editor lets you batch edit database fields and rename files. The powerful search functions can help you locate files quickly and efficiently, it also allows you to find duplicates by filename and size. The picture viewer lets you view and edit image files and create custom slide shows.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Knižnica obrázkov je obraz databázy program, ktorý vám pomôže spravovať a organizovať kolekcií obrázok. Na rozdiel od iných obraz cataloging programy, knižnica obrázkov umožňuje katalóg obrázky na vymeniteľné disky. Poskytuje veľa užitočných databázových polí ako kategórie, albumu, série, fotograf, miesto, čas, hodnotenie, opis atď. Podporuje všetky populárne formáty súborov. Užívateľsky explorer-podobné rozhranie umožňuje kategorizovať, zoskupenie a zoradenie vašich obrazových súborov všetky polia a v akejkoľvek kombinácii. Podporuje všetky súbor riadiace funkcie, napríklad kopírovať, presúvať, odstrániť súbory a priečinky. Dávkové Editor umožňuje dávkové upraviť databázové polia a premenujte súbory. Výkonné vyhľadávanie funkcie pomôže vyhľadať súbory rýchlo a efektívne, tiež vám umožňuje na vyhľadanie duplicít názov súboru a veľkosť. Picture viewer umožňuje zobraziť a upraviť súbory obrázkov a vytvorte si vlastné prezentácie.

Sťahujte tu: Picture Library 1.4.085

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

PictureNook 2.0Novinka

Multi-level web gallery generator. 14 gallery layouts included.

Orientačný preklad: Multi-level webové galérie generátor. 14 galérie rozloženie v cene.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.54 MB

CoffeeCup Photo Gallery 5.95Novinka

Create amazing photo galleries for your Website in minutes!

Orientačný preklad: Vytvorte úžasné fotogaléria pre váš web behom niekoľkých minút!

Licencia: Shareware | Veľkosť: 14.59 MB

Ideal Photo Sorter 4.37Novinka

Sort, Organize, Rename all your Photos Automatically with Ideal Photo Sorter

Orientačný preklad: Triediť, organizovať, Premenovať všetky vaše fotky automaticky s Ideálny Foto radenia

Licencia: Shareware | Veľkosť: 14.29 MB

iTag 451Novinka

Tag and search your photos using IPTC and XMP headers.

Orientačný preklad: Tag a hľadať svoje fotografie pomocou IPTC a XMP hlavičky.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3.49 MB

Photo Organizer Software 4.97Novinka

Photo Organizer Software - the best Photo Organizer Software, Photo Organizer

Orientačný preklad: Foto organizátor Software - najlepšie foto organizátor Software, foto organizátor

Licencia: Shareware | Veľkosť: 20.42 MB

FLIP Flash Album 1.2.7507.1Novinka

FLIP Flash Album creates real 3D Page-Flipping Flash Digital Albums for free

Orientačný preklad: FLIP Flash Album vytvára skutočnú 3D stranu-obracející Flash digitálne albumy zadarmo

Licencia: Freeware | Veľkosť: 2.38 MB

Remove Duplicate Pictures and Photos 3.91Novinka

Remove Duplicate Pictures - How to Remove duplicate pictures, Delete duplicates

Orientačný preklad: Odstrániť duplicitné Obrázky - Ako odstrániť duplicitné obrázky, Vymaza duplikáty

Licencia: Shareware | Veľkosť: 13.94 MB

Tuulimaa 2.6.2.0Novinka

Photo online galleries and web albums generator

Orientačný preklad: Foto on-line galérie a webových albumov, generátor

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.3 MB

Kalimages PRO 1.0.9Novinka

Collect meta fields from digital images into SQL database for quick search

Orientačný preklad: Zbierajte meta pole z digitálnych snímok do SQL databázy pre rýchle vyhľadávanie

Licencia: Shareware | Veľkosť: 4.63 MB

Najsťahovanejšie programy