Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,502 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

Picture Library 1.4.085

Autor: WenSoftware
Licencia: Shareware
Veľkosť: 5.45 MB
Cena: 35.00 $
Počet stiahnutí: 266
Dátum pridania: 2005-11-10
Aktualizácia: 2011-09-18

Kategória programu:

Grafika > Galérie

Operačný systém:

Win95, Win98, WinME, WinNT 4.x, Windows2000, WinXP

Krátky popis k programu Picture Library:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Picture Library vo verzií 1.4.085 od autora WenSoftware. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Picture Library je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Picture Library ..

Popis od autora programu - WenSoftware v anglickom jazyku:

Picture Library is a picture database program that can help you manage and organize your picture collections. Unlike other image cataloging programs, Picture Library lets you catalog images on removable disks. It provides many useful database fields such as category, album, series, photographer, place, time, rating, description etc. It supports all popular image file formats. The user-friendly explorer-like interface lets you categorize, group and sort your image files by any fields and in any combination. It supports all file management functions, such as copy, move, delete files and folders. The Batch Editor lets you batch edit database fields and rename files. The powerful search functions can help you locate files quickly and efficiently, it also allows you to find duplicates by filename and size. The picture viewer lets you view and edit image files and create custom slide shows.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Knižnica obrázkov je obraz databázy program, ktorý vám pomôže spravovať a organizovať kolekcií obrázok. Na rozdiel od iných obraz cataloging programy, knižnica obrázkov umožňuje katalóg obrázky na vymeniteľné disky. Poskytuje veľa užitočných databázových polí ako kategórie, albumu, série, fotograf, miesto, čas, hodnotenie, opis atď. Podporuje všetky populárne formáty súborov. Užívateľsky explorer-podobné rozhranie umožňuje kategorizovať, zoskupenie a zoradenie vašich obrazových súborov všetky polia a v akejkoľvek kombinácii. Podporuje všetky súbor riadiace funkcie, napríklad kopírovať, presúvať, odstrániť súbory a priečinky. Dávkové Editor umožňuje dávkové upraviť databázové polia a premenujte súbory. Výkonné vyhľadávanie funkcie pomôže vyhľadať súbory rýchlo a efektívne, tiež vám umožňuje na vyhľadanie duplicít názov súboru a veľkosť. Picture viewer umožňuje zobraziť a upraviť súbory obrázkov a vytvorte si vlastné prezentácie.

Sťahujte tu: Picture Library 1.4.085

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Picture Roller 1.0.5Novinka

Rotate, resize, sharpen and add text to pictures. Organize albums and share with

Orientačný preklad: Otočiť, veľkosť, zostrenie a pridanie textu do obrázkov. Usporiadať albumy a zdieľať s

Licencia: Shareware | Veľkosť: 12.98 MB

Tuulimaa 2.6.2.0Novinka

Photo online galleries and web albums generator

Orientačný preklad: Foto on-line galérie a webových albumov, generátor

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.3 MB

Generate Thumbnail 1.0.0Novinka

Easily resize thousands of large size photos or images.

Orientačný preklad: Ľahko zmeniť veľkosť tisíce veľkej veľkosti fotografie alebo obrázky.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.78 MB

Mihov EXIF Renamer 3.0Novinka

Extracts the photo capture time and puts it into the image file name.

Orientačný preklad: Extrakty foto zachytiť času a stavia ju do názov súboru obrazu.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.27 MB

EzyPic Photo Organizer (Windows) 1.2.1Novinka

Organize your photos fast! Import only the photos you need from your camera!

Orientačný preklad: Usporiadajte svoje fotografie rýchlo! Importovať iba fotografie, ktoré ste mali z fotoaparátu!

Licencia: Demo | Veľkosť: 0.43 MB

Easy Website Photo Gallery 1.1Novinka

Easy Website Photo Gallery. A web album generator. Organize your online photos!

Orientačný preklad: Webové stránky ľahko Fotogaléria. Web Album Generátor. Usporiadajte svoje fotografie online!

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3.89 MB

Garmonic colors 1.0Novinka

Professional tool for developing harmonious colors. Take the colors from image.

Orientačný preklad: Profesionálny nástroj na vývoj harmonický farby. Prijať farby z obrázka.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.05 MB

AllMyPix 1.0Novinka

Upload your images to AllMyPix, select a template, and your HTML is generated

Orientačný preklad: Nahrať vaše obrázky na AllMyPix a vyberte šablónu vygenerovaný vášho HTML

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.90 MB

iTag 451Novinka

Tag and search your photos using IPTC and XMP headers.

Orientačný preklad: Tag a hľadať svoje fotografie pomocou IPTC a XMP hlavičky.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3.49 MB

Najsťahovanejšie programy