Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,500 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

Picture Library 1.4.085

Autor: WenSoftware
Licencia: Shareware
Veľkosť: 5.45 MB
Cena: 35.00 $
Počet stiahnutí: 363
Dátum pridania: 2005-11-10
Aktualizácia: 2011-09-18

Kategória programu:

Grafika > Galérie

Operačný systém:

Win95, Win98, WinME, WinNT 4.x, Windows2000, WinXP

Krátky popis k programu Picture Library:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Picture Library vo verzií 1.4.085 od autora WenSoftware. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Picture Library je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Picture Library ..

Popis od autora programu - WenSoftware v anglickom jazyku:

Picture Library is a picture database program that can help you manage and organize your picture collections. Unlike other image cataloging programs, Picture Library lets you catalog images on removable disks. It provides many useful database fields such as category, album, series, photographer, place, time, rating, description etc. It supports all popular image file formats. The user-friendly explorer-like interface lets you categorize, group and sort your image files by any fields and in any combination. It supports all file management functions, such as copy, move, delete files and folders. The Batch Editor lets you batch edit database fields and rename files. The powerful search functions can help you locate files quickly and efficiently, it also allows you to find duplicates by filename and size. The picture viewer lets you view and edit image files and create custom slide shows.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Knižnica obrázkov je obraz databázy program, ktorý vám pomôže spravovať a organizovať kolekcií obrázok. Na rozdiel od iných obraz cataloging programy, knižnica obrázkov umožňuje katalóg obrázky na vymeniteľné disky. Poskytuje veľa užitočných databázových polí ako kategórie, albumu, série, fotograf, miesto, čas, hodnotenie, opis atď. Podporuje všetky populárne formáty súborov. Užívateľsky explorer-podobné rozhranie umožňuje kategorizovať, zoskupenie a zoradenie vašich obrazových súborov všetky polia a v akejkoľvek kombinácii. Podporuje všetky súbor riadiace funkcie, napríklad kopírovať, presúvať, odstrániť súbory a priečinky. Dávkové Editor umožňuje dávkové upraviť databázové polia a premenujte súbory. Výkonné vyhľadávanie funkcie pomôže vyhľadať súbory rýchlo a efektívne, tiež vám umožňuje na vyhľadanie duplicít názov súboru a veľkosť. Picture viewer umožňuje zobraziť a upraviť súbory obrázkov a vytvorte si vlastné prezentácie.

Sťahujte tu: Picture Library 1.4.085

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

DoublePics 2.3.2.20Novinka

DoublePics is a tool with which same or similar pictures may be detected

Orientačný preklad: DoublePics je nástroj, s ktorým môže rovnakým alebo podobným obrázky byť zistené

Licencia: Shareware | Veľkosť: 5.76 MB

Picnam Digital Photo Renamer 2.1.1Novinka

Rename digital photos quickly and easily. Add comments in text files.

Orientačný preklad: Premenovať digitálnych fotografií rýchlo a ľahko. Pridávanie poznámok v textových súborov.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.87 MB

Online Contact Sheet Creator 2.5Novinka

Free contact sheet generator for your web site

Orientačný preklad: Voľný contact sheet generátor pre vaše webové stránky

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.01 MB

Kimmie Album 1.3.2Novinka

Turn images into a web embedded music flash album.

Orientačný preklad: Obrázky premeniť web vložený hudby flash album.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 3.60 MB

iWebAlbum 2.02Novinka

Absolutely Free Web Photo Album Generator.

Orientačný preklad: iWebAlbum je bezplatný program, ktorý vám umožní vytvoriť album fotografií pre Vašu internetovú stránku

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.84 MB

Picture Organizer 6Novinka

Find, Organize, Display, Edit, Print, and EMail Pictures, and Multimedia Files.

Orientačný preklad: Nástroj na správu, vyhľadávanie, editovanie i zobrazovanie obrázkov a multimediálnych súborov.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 8.01 MB

AquaSoft PhotoKalender 3.6.02Novinka

photocalender as gift idea for printing, desktop, PDF, with creative functions

Orientačný preklad: photocalender ako idea darček pre tlač, desktop, PDF, s kreatívne funkcie

Licencia: Demo | Veľkosť: 17.63 MB

Easy Web Gallery Builder 1.9.5.1Novinka

Easily build web HTML image or video galleries. Photo albums etc.

Orientačný preklad: Ľahko vytvárať webové HTML obrázok alebo video galérie. Fotoalbumy, atď

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.88 MB

E-Mage for Web 1.3.0.42Novinka

A simple tool for creating HTML image galleries from pictures on your computer.

Orientačný preklad: Jednoduchý nástroj na vytvorenie HTML galérie obrázkov z obrázkov v počítači.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.90 MB

Najsťahovanejšie programy