Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,497 | Dnes pridaných: 0
 • Free Convert 3GPP to Epson 2000

  Prevod súborov 3GPP na Epson 2000. »
  Licencia: Freeware

 • LivePIM Unit Converter

  Prevodník jednotiek, ktorý pozná viac ako 200 jednotiek. Prevod jednotiek ako napríklad hmotnosť, vzdialenosť, hlasitosť. »
  Licencia: Shareware

 • E.M. DVD Ripper

  Aplikácia na ripovanie obsahu DVD do iPod, iPhone, PSP video, Zune, XBOX360 a mobilného telefónu. »
  Licencia: Shareware

Vyberte si kategóriu

Picture Library 1.4.085

Autor: WenSoftware
Licencia: Shareware
Veľkosť: 5.45 MB
Cena: 35.00 $
Počet stiahnutí: 701
Dátum pridania: 2005-11-10
Aktualizácia: 2011-09-18

Kategória programu:

Grafika > Galérie

Operačný systém:

Win95, Win98, WinME, WinNT 4.x, Windows2000, WinXP

Krátky popis k programu Picture Library:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Picture Library vo verzií 1.4.085 od autora WenSoftware. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Picture Library je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Picture Library ..

Popis od autora programu - WenSoftware v anglickom jazyku:

Picture Library is a picture database program that can help you manage and organize your picture collections. Unlike other image cataloging programs, Picture Library lets you catalog images on removable disks. It provides many useful database fields such as category, album, series, photographer, place, time, rating, description etc. It supports all popular image file formats. The user-friendly explorer-like interface lets you categorize, group and sort your image files by any fields and in any combination. It supports all file management functions, such as copy, move, delete files and folders. The Batch Editor lets you batch edit database fields and rename files. The powerful search functions can help you locate files quickly and efficiently, it also allows you to find duplicates by filename and size. The picture viewer lets you view and edit image files and create custom slide shows.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Knižnica obrázkov je obraz databázy program, ktorý vám pomôže spravovať a organizovať kolekcií obrázok. Na rozdiel od iných obraz cataloging programy, knižnica obrázkov umožňuje katalóg obrázky na vymeniteľné disky. Poskytuje veľa užitočných databázových polí ako kategórie, albumu, série, fotograf, miesto, čas, hodnotenie, opis atď. Podporuje všetky populárne formáty súborov. Užívateľsky explorer-podobné rozhranie umožňuje kategorizovať, zoskupenie a zoradenie vašich obrazových súborov všetky polia a v akejkoľvek kombinácii. Podporuje všetky súbor riadiace funkcie, napríklad kopírovať, presúvať, odstrániť súbory a priečinky. Dávkové Editor umožňuje dávkové upraviť databázové polia a premenujte súbory. Výkonné vyhľadávanie funkcie pomôže vyhľadať súbory rýchlo a efektívne, tiež vám umožňuje na vyhľadanie duplicít názov súboru a veľkosť. Picture viewer umožňuje zobraziť a upraviť súbory obrázkov a vytvorte si vlastné prezentácie.

Sťahujte tu: Picture Library 1.4.085

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

MobaPhoto 1.42Novinka

Batch resize, crop, edit pictures and create photo galleries very easily

Orientačný preklad: Nástroj na zmenu veľkosti, orezávanie a upravovanie obrázkov i fotografií. Dokáže vytvárať tiež veľmi ľahko fotogalérie.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.67 MB

Free Web Album 1.0Novinka

Free Web Album and Slideshow Creator

Orientačný preklad: Voľný webovú galérií a Slideshow tvorca

Licencia: Freeware | Veľkosť: 2.69 MB

PixFiler 5.2.10Novinka

A quick and easy program to help you catalogue your digital photos.

Orientačný preklad: Rýchly a jednoduchý program, ktorý vám pomôže katalógu digitálnych fotografií.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3.43 MB

Photo Packager 1.6Novinka

PhotoPackager creates richness and colorful web photo album with clicks.

Orientačný preklad: PhotoPackager vytvára bohatstvo a farebné web photo album s kliknutia.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 5.1 MB

FLIP Flash Album 1.2.7507.1Novinka

FLIP Flash Album creates real 3D Page-Flipping Flash Digital Albums for free

Orientačný preklad: FLIP Flash Album vytvára skutočnú 3D stranu-obracející Flash digitálne albumy zadarmo

Licencia: Freeware | Veľkosť: 2.38 MB

A Webmaster Thumbnail Cruncher 2.3Novinka

Process pictures into thumbnails. Web Masters this is a must have utility!

Orientačný preklad: Procesu obrázky do miniatúry. Web majstrov to je potrebné mať nástroj!

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.33 MB

Total Icon Organizer 1.4Novinka

Advanced search for icons in huge collections for designers and developers.

Orientačný preklad: Pokročilé vyhľadávanie ikon v obrovskej zbierky pre návrhárov a vývojárov.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.66 MB

BR's PhotoArchiver 4.2.12Novinka

A quick and easy program to help you catalogue your digital photos.

Orientačný preklad: Rýchly a jednoduchý program, ktorý vám pomôže katalógu digitálnych fotografií.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.64 MB

EZ Thumbnail Builder 1.9.1Novinka

Create photo album, image thumbnail and product photo catalog in HTML pages

Orientačný preklad: Vytvorte album fotografií, obrazy miniatúru a produktov katalóg foto v HTML stránky

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.30 MB

Najsťahovanejšie programy