Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,500 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

Picture Library 1.4.085

Autor: WenSoftware
Licencia: Shareware
Veľkosť: 5.45 MB
Cena: 35.00 $
Počet stiahnutí: 361
Dátum pridania: 2005-11-10
Aktualizácia: 2011-09-18

Kategória programu:

Grafika > Galérie

Operačný systém:

Win95, Win98, WinME, WinNT 4.x, Windows2000, WinXP

Krátky popis k programu Picture Library:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Picture Library vo verzií 1.4.085 od autora WenSoftware. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Picture Library je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Picture Library ..

Popis od autora programu - WenSoftware v anglickom jazyku:

Picture Library is a picture database program that can help you manage and organize your picture collections. Unlike other image cataloging programs, Picture Library lets you catalog images on removable disks. It provides many useful database fields such as category, album, series, photographer, place, time, rating, description etc. It supports all popular image file formats. The user-friendly explorer-like interface lets you categorize, group and sort your image files by any fields and in any combination. It supports all file management functions, such as copy, move, delete files and folders. The Batch Editor lets you batch edit database fields and rename files. The powerful search functions can help you locate files quickly and efficiently, it also allows you to find duplicates by filename and size. The picture viewer lets you view and edit image files and create custom slide shows.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Knižnica obrázkov je obraz databázy program, ktorý vám pomôže spravovať a organizovať kolekcií obrázok. Na rozdiel od iných obraz cataloging programy, knižnica obrázkov umožňuje katalóg obrázky na vymeniteľné disky. Poskytuje veľa užitočných databázových polí ako kategórie, albumu, série, fotograf, miesto, čas, hodnotenie, opis atď. Podporuje všetky populárne formáty súborov. Užívateľsky explorer-podobné rozhranie umožňuje kategorizovať, zoskupenie a zoradenie vašich obrazových súborov všetky polia a v akejkoľvek kombinácii. Podporuje všetky súbor riadiace funkcie, napríklad kopírovať, presúvať, odstrániť súbory a priečinky. Dávkové Editor umožňuje dávkové upraviť databázové polia a premenujte súbory. Výkonné vyhľadávanie funkcie pomôže vyhľadať súbory rýchlo a efektívne, tiež vám umožňuje na vyhľadanie duplicít názov súboru a veľkosť. Picture viewer umožňuje zobraziť a upraviť súbory obrázkov a vytvorte si vlastné prezentácie.

Sťahujte tu: Picture Library 1.4.085

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

PixFiler 5.2.10Novinka

A quick and easy program to help you catalogue your digital photos.

Orientačný preklad: Rýchly a jednoduchý program, ktorý vám pomôže katalógu digitálnych fotografií.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3.43 MB

Flash Media Show (Standard) 1.0Novinka

Professional multi-media materials presentation and management solution

Orientačný preklad: Profesionálny multi-mediálne prezentácie materiálov a riešení pre správu

Licencia: Freeware | Veľkosť: 2.90 MB

AnvSoft Photo Manager 1.15Novinka

AnvSoft Photo Manager helps you creatively organize, edit and share photos.

Orientačný preklad: AnvSoft foto Manager pomáha tvorivo organizovať, upravovať a zdieľať fotografie.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 18.27 MB

Picture Roller 1.0.5Novinka

Rotate, resize, sharpen and add text to pictures. Organize albums and share with

Orientačný preklad: Otočiť, veľkosť, zostrenie a pridanie textu do obrázkov. Usporiadať albumy a zdieľať s

Licencia: Shareware | Veľkosť: 12.98 MB

Picture Organizer 6Novinka

Find, Organize, Display, Edit, Print, and EMail Pictures, and Multimedia Files.

Orientačný preklad: Nástroj na správu, vyhľadávanie, editovanie i zobrazovanie obrázkov a multimediálnych súborov.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 8.01 MB

Hide Photos 1.4Novinka

Hide for-your-eyes-only photos in a password-protected secure container!

Orientačný preklad: Skryť pre váš-oči-iba fotografie v heslom bezpečné kontajner!

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.43 MB

Photo Collection Organizer 2.14Novinka

Organize, sort and rename all your Photo Collection fast and easy

Orientačný preklad: Organizovať, triediť a premenovať všetky svoju zbierku fotografií ľahko a rýchlo

Licencia: Shareware | Veľkosť: 11.37 MB

Red Eye Remover Pro 1.2Novinka

Unique batch imaging software able to automatically detect and fix red eye.

Orientačný preklad: Unikátny šarže zobrazovacie softvér schopný automaticky detekovať a opraviť červené oči.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 5.51 MB

ThumbHTML 2.8.0Novinka

This program generates thumbnails and web pages from your photos

Orientačný preklad: Tento program vytvára miniatúry a webové stránky z fotografií

Licencia: Freeware | Veľkosť: 3.09 MB

Najsťahovanejšie programy