Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,500 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

Picture Library 1.4.085

Autor: WenSoftware
Licencia: Shareware
Veľkosť: 5.45 MB
Cena: 35.00 $
Počet stiahnutí: 347
Dátum pridania: 2005-11-10
Aktualizácia: 2011-09-18

Kategória programu:

Grafika > Galérie

Operačný systém:

Win95, Win98, WinME, WinNT 4.x, Windows2000, WinXP

Krátky popis k programu Picture Library:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Picture Library vo verzií 1.4.085 od autora WenSoftware. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Picture Library je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Picture Library ..

Popis od autora programu - WenSoftware v anglickom jazyku:

Picture Library is a picture database program that can help you manage and organize your picture collections. Unlike other image cataloging programs, Picture Library lets you catalog images on removable disks. It provides many useful database fields such as category, album, series, photographer, place, time, rating, description etc. It supports all popular image file formats. The user-friendly explorer-like interface lets you categorize, group and sort your image files by any fields and in any combination. It supports all file management functions, such as copy, move, delete files and folders. The Batch Editor lets you batch edit database fields and rename files. The powerful search functions can help you locate files quickly and efficiently, it also allows you to find duplicates by filename and size. The picture viewer lets you view and edit image files and create custom slide shows.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Knižnica obrázkov je obraz databázy program, ktorý vám pomôže spravovať a organizovať kolekcií obrázok. Na rozdiel od iných obraz cataloging programy, knižnica obrázkov umožňuje katalóg obrázky na vymeniteľné disky. Poskytuje veľa užitočných databázových polí ako kategórie, albumu, série, fotograf, miesto, čas, hodnotenie, opis atď. Podporuje všetky populárne formáty súborov. Užívateľsky explorer-podobné rozhranie umožňuje kategorizovať, zoskupenie a zoradenie vašich obrazových súborov všetky polia a v akejkoľvek kombinácii. Podporuje všetky súbor riadiace funkcie, napríklad kopírovať, presúvať, odstrániť súbory a priečinky. Dávkové Editor umožňuje dávkové upraviť databázové polia a premenujte súbory. Výkonné vyhľadávanie funkcie pomôže vyhľadať súbory rýchlo a efektívne, tiež vám umožňuje na vyhľadanie duplicít názov súboru a veľkosť. Picture viewer umožňuje zobraziť a upraviť súbory obrázkov a vytvorte si vlastné prezentácie.

Sťahujte tu: Picture Library 1.4.085

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

EZ Thumbnail Builder 1.9.1Novinka

Create photo album, image thumbnail and product photo catalog in HTML pages

Orientačný preklad: Vytvorte album fotografií, obrazy miniatúru a produktov katalóg foto v HTML stránky

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.30 MB

WireFusion SlideShow 1.2Novinka

Create slide shows for the web with this WireFusion add-on

Orientačný preklad: Vytvorenie prezentácie pre web s WireFusion add-on

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.65 MB

AView 0.6Novinka

AView - is a good-looking program for comfortable viewing images in 3D.

Orientačný preklad: AView - je vhodný program na pohodlné pozeranie obrázky v 3D.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 5.11 MB

Adsen Thumbnailer 1.2Novinka

A basic image thumbnailer.

Orientačný preklad: Základné obrázok thumbnailer.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.61 MB

EzyPic Photo Organizer (Mac OS X) 1.2.1Novinka

Organize your photos fast! Import only the photos you need from your camera!

Orientačný preklad: Usporiadajte svoje fotografie rýchlo! Importovať iba fotografie, ktoré ste mali z fotoaparátu!

Licencia: Demo | Veľkosť: 0.38 MB

StudioLine Photo Classic Plus 3.50.52Novinka

Image editor, organizer and sharing. 32 filters. IPTC/Exif. CD/DVD archival.

Orientačný preklad: Editor obrázkov, organizátor a zdieľanie. 32 filtrov. IPTC / EXIF. CD / DVD archívne.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 59.1 MB

E-Mage for Web 1.3.0.42Novinka

A simple tool for creating HTML image galleries from pictures on your computer.

Orientačný preklad: Jednoduchý nástroj na vytvorenie HTML galérie obrázkov z obrázkov v počítači.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.90 MB

Photo Sorter 1.2.0.68Novinka

Organize your photo folders chronologically based on EXIF information

Orientačný preklad: Usporiadajte svoje fotografie zložky chronologicky podľa EXIF ​​informácií

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.44 MB

Duplicate Image Finder 1.0.18Novinka

Duplicate Image Finder quickly locates duplicate images on your computer.

Orientačný preklad: Duplicitné obrázok Finder rýchlo vyhľadá duplicitné obrázky v počítači.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 16.11 MB

Najsťahovanejšie programy