Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

PhotoArtist 2 2.0.8

Autor: BenVista
Licencia: Commercial
Veľkosť: 5.3 MB
Cena: 79 $
Počet stiahnutí: 677
Dátum pridania: 2011-06-05
Aktualizácia:

Kategória programu:

Grafika > Nezaradené

Operačný systém:

WinNT 4.x, Windows2000, WinXP, Windows2003, Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Ultimate, WinVista x64, Win7 x32, Win7 x64, Mac OS X, Mac OS X 10.4, Mac OS X 10.5, Mac OS X 10.6, Mac Other

Krátky popis k programu PhotoArtist 2:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér PhotoArtist 2 vo verzií 2.0.8 od autora BenVista. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu PhotoArtist 2 je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér PhotoArtist 2 ..

Popis od autora programu - BenVista v anglickom jazyku:

PhotoArtist is unique creative software that lets you create great looking artwork from your digital photos. With an amazing array of tools and features PhotoArtist is designed to explore this new and fun idea. In exactly the same way as a professional artist chooses differently coloured paint, mixes them on a palette and paints them on the canvas or paper, PhotoArtist sets out the basics for you to mix and manipulate the paint on the on-screen canvas. Create various stunning works of art, in just about any style or genre you choose from just one original photograph!

This next-generation software works in exactly the same way as a professional artist chooses differently coloured paint, mixes them on a palette and paints them on the canvas or paper. The only difference: PhotoArtist does this fully automatically.

FEATURING:
- Impressive creative set of artistic filters
- Use different styles and genres
- Advanced on-screen canvas
- Paint mixers and manipulators
- Unique auto-effect generator

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

PhotoArtist je unikátny kreatívne softvér, ktorý vám umožní vytvoriť veľký hľadáte umelecké diela od vaše digitálne fotografie. S zprovoznit úžasné nástroje a funkcie PhotoArtist je určený k objavovaniu tejto nové a zábavné myšlienky. Presne rovnakým spôsobom ako profesionálneho umelca vyberie rôzne sfarbených Skicár a zmesi na palete farby na plátno alebo papier, PhotoArtist stanovuje základy pre vás premiešajte a manipulovať s náterom na obrazovke plátno. Vytvorte rôzne ohromujúci umelecké diela, you Control almost any štýl alebo žáner si vybrať len jeden pôvodnej fotografiu!

Nasledujúcej-generácie softvér funguje presne tým istým spôsobom ako profesionálneho umelca vyberie rôzne sfarbených Skicár a zmesi na palete farby na plátno alebo papier. Jediným rozdielom: PhotoArtist to skoro automatizovane.

FEATURING: - Pôsobivé kreatívne súbor umeleckých filtre - použitie rôznych štýlov a žánrov - rozšírené na obrazovke plátna - maľovať miešačky a manipulátory - jedinečné auto-účinok generátor

Sťahujte tu: PhotoArtist 2 2.0.8

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Simplifier 1.22Novinka

Photoshop plugin for painting-look effects like watercolor, dry brush and others

Orientačný preklad: Photoshop plugin pre maľovanie vzhľad účinky ako Akvarel, suchý kefa a iní

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.12 MB

ImageElements Photo Captioner 1.1Novinka

Add cool captions and effects to any photo. Outlined, angled, gradient and more!

Orientačný preklad: Pridať chladné titulky a efekty na akúkoľvek fotografiu. Je uvedené, šikmé, sklon a ďalšie!

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3.89 MB

A3D Stitcher 1.2Novinka

A3D Stitcher software for stitching pictures into high quality 3D Panoramas

Orientačný preklad: A3D Stitcher softvér pre šitie fotografie do vysoko kvalitných 3D panorámy

Licencia: Shareware | Veľkosť: 7.47 MB

Photos On Canvas Print calculator 1.00Novinka

Photos on Canvas Printing quality Calculator - before you print, use this tool

Orientačný preklad: Fotografie na tlač plátno kvality Kalkulačka - pred tlačou, použite tento nástroj

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.73 MB

ImageElements Photomontage 1.9Novinka

Create a montage style effect from a single picture. Use a variety of styles.

Orientačný preklad: Vytvorte montáž štýlu od jedného obrazu. Použitie rôznych štýlov.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3.29 MB

ImageElements Photo Suite 1.81Novinka

Enhance your digital photos with cool effects. Bring out the best in your pics.

Orientačný preklad: Vylepšite svoje digitálne fotografie s chladnou účinkami. Prinesie to najlepšie vo svojej obrázky.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 7.51 MB

Exif Farm 2.2Novinka

EXIF/IPTC/XMP data viewer, EXIF data editor are integrated into Windows Explorer

Orientačný preklad: EXIF / IPTC / XMP dáta prehliadač, editor EXIF ​​dáta sú integrované do Windows Exploreru

Licencia: Freeware | Veľkosť: 5.06 MB

Raster master LE 1.22Novinka

Photoshop plugin for halftoning effects like woodcut, gravure or screen lines

Orientačný preklad: Photoshop plugin pre poltónovania pre efekty, ako drevorezby, gravírovaná alebo obrazovky riadky

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.10 MB

Cardio Calipers 3.3Novinka

On-screen accurate electrocardiogram (EKG, ECG) measurement.

Orientačný preklad: Merania na obrazovke presné electrocardiogram (EKG, EKG).

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.63 MB

Najsťahovanejšie programy