Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

Photo Manager 2010 Professional 2.0

Autor: Proxima Software
Licencia: Shareware
Veľkosť: 10.84 MB
Cena: 39.95 $
Počet stiahnutí: 1100
Dátum pridania: 2010-11-11
Aktualizácia: 2011-12-03

Kategória programu:

Grafika > Grafické editory

Operačný systém:

WinXP, WinVista, WinVista x64, Win7 x32, Win7 x64, Windows2003, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise x64

Krátky popis k programu Photo Manager 2010 Professional:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Photo Manager 2010 Professional vo verzií 2.0 od autora Proxima Software. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Photo Manager 2010 Professional je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Photo Manager 2010 Professional ..

Popis od autora programu - Proxima Software v anglickom jazyku:

Photo manager: preview, organize, scan, edit, and print your digital photos. Find images on your computer and remove duplicates. Assign keywords, ratings, and captions to your photos, and then pick the required photo from the database. Exposure, Color Balance, Levels, White Balance, Red Eye Correction, and other adjustments. Batch operations - Resize, Convert, Rename, Rotate. Create Web Album, Crop.

Photo Manager 2010 key features:
- Browse folders and preview images;
- Print photos;
- Edit images (including Exposure, Levels, White balance, Auto Color, and other adjustments);
- Assign keywords, ratings, and categories to Images;
- Search in database;
- Search for images on local discs and network Drives;
- Search for duplicates;
- Manage photos;
- Support to EXIF properties, RAW format and plug-ins.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Správca fotografií: náhľad, organizovať, skenovať, upravovať a tlačiť digitálne fotografie. Nájsť obrázky na váš počítač a odstrániť duplicitné hodnoty. Kľúčové slová, hodnotenia a popisy priradiť vaše fotografie a potom vybrať požadované foto z databázy. Expozície, farebné vyváženie, úrovne, vyváženie bielej farby, Red Eye opravu a iné úpravy. Dávkové operácie - veľkosť, konvertovať, premenovať, otočiť. Vytvoriť Web Album, plodín.

Kľúčové funkcie foto Manager 2010: - Prehľadávať priečinky a ukážky obrázkov;


-Tlač fotografií;


-Upraviť obrázky (vrátane expozície, úrovne, vyváženie bielej, Automatická farba a iných úprav);


-Priradiť kľúčové slová, hodnotenia a kategórií obrázkov;


-Vyhľadávanie v databáze;


-Vyhľadávanie obrázkov na miestne diskov a sieťových jednotiek;


-Hľadanie duplicít;


-Spravovať fotografie;


-Podporu na EXIF vlastnosti Formát RAW plug-ins.

Sťahujte tu: Photo Manager 2010 Professional 2.0

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Magic Denoiser 1.5Novinka

A Photoshop/PSP noise removal plug-in preserving the fine details in the image

Orientačný preklad: Odstránenie šumu Photoshop/PSP plug-in, zachovanie jemných detailov v obraze

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.78 MB

PhotoMix 5.3.2Novinka

PhotoMix - digital scrapbooking and photo collage software.

Orientačný preklad: PhotoMix - digitálne Scrapbooking a fotografií koláž softvér.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 9.10 MB

PDF Editor Objects 2.6Novinka

Edit PDF files just like a vector objects. Select, scale, move and rotate....

Orientačný preklad: Editovať PDF súbory rovnako ako vektorové objekty. Vyberte, mierka, posúvať a otáčať ....

Licencia: Demo | Veľkosť: 2.08 MB

AutoMatting 1.0.0Novinka

AutoMatting automatically creates a unique mat for each image to be viewed.

Orientačný preklad: AutoMatting automaticky vytvorí jedinečný rohož pre každú snímku, ktorý chcete zobraziť.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 11.80 MB

tifftags 5.1Novinka

Read the tags within a header of any single or multipage tiff file:

Orientačný preklad: Prečítajte si značky v záhlaví každého jedného alebo viacstránkový TIFF súbor:

Licencia: Commercial | Veľkosť: 0.28 MB

Antechinus Draw Magic 2.3Novinka

Easily visualize all your flowcharts, diagrams, org charts and business plans.

Orientačný preklad: Jednoduchšie vizualizovať všetky vaše vývojové diagramy, diagramy, organizačné schémy a podnikateľských plánov.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.86 MB

CMYK Production + 2.0Novinka

Let a "robot" achieve the boring and time-consuming image production.

Orientačný preklad: Nech "robot" dosiahnuť nudné a časovo náročné-image výrobky.

Licencia: Commercial | Veľkosť: 14.3 MB

Xara Designer Pro 6.0Novinka

Xara Designer Pro is the best graphics software for your drawing needs.

Orientačný preklad: Xara Designer Pro je najlepší grafický softvér pre vaše potreby výkres.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 103.32 MB

ArtBorders 1.3.2Novinka

Make your photos more attractive with artistic borders and frames!

Orientačný preklad: Vaše fotografie atraktívnejší s umeleckými hranicami a rámy!

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.05 MB

Najsťahovanejšie programy