Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

Outlook Express Mail Alert 2.1

Autor: Accurate Solutions
Licencia: Freeware
Veľkosť: 1.04 MB
Cena: 0 $
Počet stiahnutí: 2231
Dátum pridania: 2005-05-03
Aktualizácia: 2011-08-13

Kategória programu:

Komunikácia > E-mailoví klienti a správa pošty

Operačný systém:

Win98, WinME, Windows2000, WinXP

Krátky popis k programu Outlook Express Mail Alert:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Outlook Express Mail Alert vo verzií 2.1 od autora Accurate Solutions. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Outlook Express Mail Alert je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Outlook Express Mail Alert ..

Popis od autora programu - Accurate Solutions v anglickom jazyku:

Outlook Express Mail Alert(OEMA) is an email notification program. It is designed to easily inform or remind new email in Microsoft Outlook Express. The software helps you monitor, remind your email when necessary. It is the number one Outlook Express Mail utility for its simplicity and advanced abilities.

An intuitive user interface makes OEMA a ridiculously easy to use product without compromising its ability to provide superior performance.
OEMA automatically read mailbox files in Microsoft Outlook Express folders. You don't need miss any important email from right now!
The user can choose the specific mailboxes according to his preference; a normal notice will include sound, visual alert, launching your email client, etc. Based on our privacy policy, OEMA doesn't scan or require your mailbox password and pop3 servers.

The Supported Outlook Express Version: Microsoft Outlook Express 5/5.5/6.

Support to Outlook Express 5/5.5/6 dbx files.
Support to Several notification options.
Support to Unlimited mailboxes.
Support to choose any specific mailbox.
Support to setting the time interval for checking.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Program Outlook Express Mail Alert(OEMA) je e-mail oznámenia program. Je navrhnutý, aby ľahko informovať ani pripomenúť nový email do Microsoft Outlook Express. Softvér umožňuje sledovanie, pripomínať vášho e-mailu, ak je to potrebné. To je číslo jedna pošty programu Outlook Express utilita pre jeho jednoduchosti a rozšírené schopnosti.

Intuitívne užívateľské rozhranie je OEMA smiešne jednoduché použitie výrobku bez ohrozenia jeho schopnosť poskytovať vynikajúci výkon.


OEMA automaticky čítať súbory schránky v priečinkoch programu Microsoft Outlook Express. Potrebné nezmeškáte žiadne dôležité email od teraz!


Používateľ môže vybrať konkrétne schránok podľa svojho výberu; normálne oznámenie bude obsahovať zvukové, vizuálne upozornenie spustenie vášho e-mailového klienta, atď. Založené na zásadách ochrany osobných údajov, OEMA nemá skenovať alebo požadovať serverov schránky heslo a pop3.

Podporované Programu Outlook Express verzie: Microsoft Outlook Express 5, 5.5/6.

Podpora pre program Outlook Express 5/5.5/6 dbx súbory.


Podpora na niekoľko možností oznámenia.


Podpora pre neobmedzené poštové schránky.


Podpora vybrať akékoľvek špecifické poštovej schránky.


Podpora pre nastavenie časového intervalu pre overenie.

Sťahujte tu: Outlook Express Mail Alert 2.1

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Vista NetMail 10.0Novinka

Free, fast and flexible mail client

Orientačný preklad: Bezplatné, rýchle a flexibilné poštový klient

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.66 MB

IncrediMail Xe 5853718Novinka

IncrediMail is an email client that makes emailing more fun than before.

Orientačný preklad: IncrediMail je e-mailového klienta, že e-mailom viac zábavy ako pred.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 10.33 MB

OST PST 10.10.01Novinka

OST PST tool to convert unusable OST file to Outlook PST format

Orientačný preklad: Ost pst nástroj pre konverziu nepoužiteľný ost súboru PST do aplikácie Outlook formát

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.90 MB

SnapMail Mac 5.2Novinka

Cross-platform private messaging & file transfer utility. Internal email.

Orientačný preklad: Cross-platformové posielanie súkromných správ a prenos súborov utility. Interný e-mail.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 9.66 MB

orchidmedia 1.07Novinka

A richly featured Email Client, with browser, instant messaging, player, viewer

Orientačný preklad: Bohato vybavený e-mailového klienta, s prehliadačom, instant messaging, prehrávač, prehliadač

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.38 MB

3D Mailbox LIGHT 2.1.1.2Novinka

Tiny, fast email client with built-in Video Mail, Spam Filter, IM, and more.

Orientačný preklad: Drobček, rýchly e-mailový klient so vstavaným-in Video Mail, Spam Filter, IM a ďalšie.

Licencia: Commercial | Veľkosť: 6.47 MB

Desktop Fay 2.8Novinka

An animated Email assistant - virtual personal secretary.

Orientačný preklad: Animovaného Asistenta Email - virtuálne osobného tajomníka.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.25 MB

FastTrack Mail 8.80Novinka

Email client program for people who get huge amounts of correspondence.

Orientačný preklad: E-mailový klient program pre ľudí, ktorí si obrovské množstvo korešpondencie.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.28 MB

Export PST to NSF 8.07.01Novinka

PST to NSF conversion is an eminent Outlook to Notes conversion tool

Orientačný preklad: Pst k obráteniu NSF je vynikajúca aplikácia Outlook konverzie poznámky nástroj

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.45 MB

Najsťahovanejšie programy