Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
 • MobaPhoto

  Nástroj na zmenu veľkosti, orezávanie a upravovanie obrázkov i fotografií. Dokáže vytvárať tiež veľmi ľahko fotogalérie. »
  Licencia: Freeware

 • Interior Design Ideas Screensaver

  Šetrič obrazovky s tématikou interiéru. Obsahuje obývacie izby, spálne, kuchyne a jedálne. »
  Licencia: Freeware

 • A.S.C : Protect your privacy

  Chráňte si svoje súkromie a udržujte čistý systém s aplikáciou Action Surf Cool. »
  Licencia: Shareware

Vyberte si kategóriu

ivybot forex 1

Autor: ivybot forex
Licencia: Freeware
Veľkosť: 0.54 MB
Cena: 0 $
Počet stiahnutí: 1272
Dátum pridania: 2009-09-27
Aktualizácia: 2011-10-21

Kategória programu:

Domácnosť a záľuby > Vlastné financie

Operačný systém:

Win 3.1x, Win95, Win98, WinME, WinNT 3.x, WinNT 4.x, Windows2000, WinXP, Windows2003, Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Ultimate x64, Unix, Linux, Linux Console, Linux Gnome, Linux GPL, Linux Open Source, MS-DOS, AS/400, OS/2, OS/2 Warp, OS/2 Warp 4, MAC 68k, Mac PPC, Mac OS 9, Mac OS X, Mac OS X 10.1, Mac OS X 10.2, Mac OS X 10.3, Mac OS X 10.4, Mac OS X 10.5, Mac Other, Palm OS 1.0, Palm OS 2.0, Palm OS 2.1, Palm OS 3.0, Palm OS 3.1, Palm OS 3.2, Palm OS 4.0, Palm OS 5.0, Palm OS 6.0, Pocket PC, Windows Mobile 2003, Windows Mobile 2005, Symbian, OpenVMS, BEOS, Java

Krátky popis k programu ivybot forex:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér ivybot forex vo verzií 1 od autora ivybot forex. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu ivybot forex je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér ivybot forex ..

Popis od autora programu - ivybot forex v anglickom jazyku:

Compare forex robots: ivybot forex vs forex megadroid vs Fap turbo. Yes, tonnes of other people are talking about FAP Turbo as well as the recently launched IVYbot.. Yes all three are automated Forex Trading robots, so which is the best? Whether you are a beginner or a seasoned PRO, MegaDroid will be able to suit your needs as it is fully automated, and takes a very short time to master. The core component is its Patented RCTPA Technology, which is one of its kind in the market. Whether you are a beginner or a seasoned PRO, MegaDroid will be able to suit your needs as it is fully automated, and takes a very short time to master. The core component is its Patented RCTPA Technology, which is one of its kind in the market.

IVYBot, the newest forex robot system to join the family of automatic trading software. Ok, one thing you MUST know about IVYBot is that its nothing different from FAP Turbo as its from the same developers, and uses the same technology. No patents as of yet, and no track records thus far. Basically the system is everything like FAP Turbo, in a different, packaging

Technologically Superior with its US Patented RCTPA Technology, making it able to predict with advanced accuracy of up to 99%. Only trades USD, Euro. Very accurate results, with almost 99% winnings after 3 months of trial. Featured by top Forex Trading brokers, seen on CNN, CNBC, Forex Online, Money Traders

Forex Megadroid only trades in US/EURO, thus the trades are a lot more accurate. FAP Turbo and IVYbot trades all currencies, which of course gives it more variables for mistakes. In terms of activity, Forex Megadroid trades probably once or twice a week, but wiht super precision, making it 100% winning for us through the months we have tested it out. FAP and IVY trades a few times an hour! Sometimes even 1-3 times a min! Lot of movement. So if its ACTIVITY you want, get FAP and IVYbot, if its RESULTS that you desire, get Forex Megadroid.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Porovnať forex robot: ivybot forex vs forex megadroid vs Fap turbo. Áno, ton ostatní ľudia hovorili o FAP Turbo, ako aj nedávno začatej IVYbot... Áno všetky tri sú roboty Forex obchodovanie tak čo je najlepšie? Či už ste začiatočník alebo ostrieľaný PRO, MegaDroid bude môcť vyhovovalo vašim potrebám, ako je plne automatizovaný a berie veľmi krátkom čase do predlohy. Základnou zložkou je jeho patentovaný RCTPA technológie, ktoré je jedným z svojho druhu na trhu. Či už ste začiatočník alebo ostrieľaný PRO, MegaDroid bude môcť vyhovovalo vašim potrebám, ako je plne automatizovaný a berie veľmi krátkom čase do predlohy. Základnou zložkou je jeho patentovaný RCTPA technológie, ktoré je jedným z svojho druhu na trhu.

IVYBot, najnovšie forex robot systému pripojiť rodiny automatické obchodného softvéru. OK, jedna vec, musíte vedieť o IVYBot je, že jej nič odlišné od FAP Turbo ako jeho od rovnakého vývojárov a používa rovnakú technológiu. Žiadne patentov ako z ešte a č sledovať záznamy tak ďaleko. V podstate systém je všetko ako FAP Turbo v rôznych, balenie technologicky vynikajúce s jeho nás patentovaný RCTPA technológie, takže je schopný predpovedať s rozšírené presnosťou až 99%. Len obchody USD, Euro. Veľmi presné výsledky s takmer 99% výhry po 3 mesiacoch pokusu. Najlepšie top Forex obchodovanie makléri, videl na CNN, CNBC, Forex Online, peniaze obchodníkov Forex Megadroid len obchody v USA / EURO, teda obchody sú oveľa presnejšie. FAP Turbo a IVYbot obchody všetkých menách, ktoré samozrejme dáva viac premenných pre chýb. Pokiaľ ide o činnosti, obchody Forex Megadroid asi raz alebo dvakrát týždenne, ale s super presnosť, čo je 100% víťazstvo pre nás cez mesiacov sme sa skúša to. FAP a BREČTAN obchody pár krát za hodinu! Niekedy dokonca 1 - 3 krát min! Veľa pohybu. Takže ak svoju činnosť chcete, získať FAP a IVYbot, ak jeho výsledky, ktoré si želajú získať Forex Megadroid.

Sťahujte tu: ivybot forex 1

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Family Funds Tracker 2.2Novinka

Easy to use income, expense and investment tracking. Print reports and charts.

Orientačný preklad: Jednoduché použitie výnosov, nákladov a investícií sledovanie. Tlačových zostáv a grafov.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.39 MB

Get Out Of Debt 1.7Novinka

Get Out Of Debt

Orientačný preklad: Dostať z dlhov

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3.65 MB

Mortgage Repayment Calculator UK 1.0Novinka

Download your free mortgage repayment calculator with our compliments.

Orientačný preklad: Stiahnite si zadarmo splátky hypotéky kalkulačka s našimi komplimenty.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.21 MB

ezCheckPersonal Check Printing Software 2.0.4Novinka

ezCheckPrinting is a personal check designing and printing software.

Orientačný preklad: ezCheckPrinting je osobná kontrola návrh a tlač softvér.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.96 MB

Write Off My Credit Card Debts 1.0Novinka

Write off my credit card debts with help from insolvency solicitor.

Orientačný preklad: Odpísať moje dlhy z kreditných kariet s nápovedou od úpadku advokáta.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.52 MB

myBudget 1.0Novinka

With myBudget you can create your monthly budget.

Orientačný preklad: S myBudget si môžete vytvoriť svoj mesačný rozpočet.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.83 MB

Graphic Accounts 1.3Novinka

Balance income and expenditure. Optimize your budget - graphically!

Orientačný preklad: Bilancia príjmov a výdavkov. Optimalizujte svoj rozpočet - graficky!

Licencia: Shareware | Veľkosť: 7.98 MB

Refinancing Home Mortgage Ebook 1.0Novinka

Housing prices are becoming more attractive in many markets.

Orientačný preklad: Ceny nehnuteľností sú stále atraktívnejšie na mnohých trhoch.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.41 MB

Budget Advisor 3.0.8.0Novinka

Take control of your home budget and keep track of your money.

Orientačný preklad: Prevziať kontrolu nad vašou domáci rozpočet a sledovať vaše peniaze.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.75 MB

Najsťahovanejšie programy