Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

IncrediMail Xe 5853718

Autor: IncrediMail Ltd.
Licencia: Freeware
Veľkosť: 10.33 MB
Cena: 0 $
Počet stiahnutí: 2803
Dátum pridania: 2008-07-28
Aktualizácia: 2011-08-16

Kategória programu:

Komunikácia > E-mailoví klienti a správa pošty

Operačný systém:

Win98, Windows2000, WinXP, Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Ultimate

Krátky popis k programu IncrediMail Xe:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér IncrediMail Xe vo verzií 5853718 od autora IncrediMail Ltd.. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu IncrediMail Xe je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér IncrediMail Xe ..

Popis od autora programu - IncrediMail Ltd. v anglickom jazyku:

IncrediMail is an email client that makes emailing more fun than before. IncrediMail has all the common email client features that everyone is familiar with, and in addition provides a large variety of Stationery, Animations, Ecards, Emoticons and Sounds that can be inserted in the background of email messages. With IncrediMail, anyone can easily decorate and personalize email messages using a large variety of creative email content suitable for any mood, occasion or theme. Additional fun features available with IncrediMail are animated email Notifiers featuring funny characters and cartoons, 3D Effects integrated in outgoing and incoming email messages, and personalized signatures that can be inserted into outgoing emails.

Additionally, the IncrediMail client includes useful capabilities such as an advanced Search feature, Spam filters, and a convenient dictionary and translation tool, making the entire email experience simple and safe. The client is available for download in 10 languages, and is compatible with the leading web-based email services such as Hotmail, Gmail and AOL. This ensures that everyone can enjoy all of IncrediMail’s special features while continuing to use their regular email account.

IncrediMail takes the ordinary email experience to a new level of fun and ease of use, all free of charge.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

IncrediMail je e-mailového klienta, že e-mailom viac zábavy ako pred. IncrediMail má všetky spoločné e-mailový klient funkcie, že každý je oboznámený s, a navyše poskytuje rozmanitých grafické efekty, animácie, Ecards, smajlíky a zvuky, ktorý možno vložiť na pozadí e-mailových správ. S IncrediMail, ktokoľvek ľahko skrášlenie a prispôsobenie e-mailových správ použitím rozmanitých obsah kreatívnych e-mailu nálady, príležitosti alebo tému. Ďalšie zábava funkcie, ktoré sú k dispozícii s IncrediMail animujú email oznamovatelia vtipné znakov a karikatúry, 3D efekty, ktoré sú integrované v odchádzajúce a prichádzajúce e-mailové správy a prispôsobené podpisy, ktoré možno vložiť do odchádzajúcich e-mailov.

Okrem toho IncrediMail klienta aj užitočné možnosti ako rozšírené funkcie vyhľadávanie, Spam filtre a pohodlný nástroj slovník a preklad, celého e-mailu skúsenosti jednoduché a bezpečné. Klient je k dispozícii na prevzatie v 10 jazykoch a je kompatibilný s popredných webových e-mailových služieb, ako sú Hotmail, Gmail a AOL. Takto sa zabezpečí, že všetci môžeme tešiť všetky špeciálne funkcie IncrediMail je zároveň aj naďalej využívať svoje pravidelné e-mailov² ·Φet.

IncrediMail berie riadne email skúseností na novú úroveň zábavné a jednoduché použitie, všetko zdarma.

Sťahujte tu: IncrediMail Xe 5853718

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Email Director .NET 4.5Novinka

Send bulk and personalized email to a group of recipients.

Orientačný preklad: Poslať veľkom a prispôsobené e-mailu skupine príjemcov.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 7.57 MB

IncrediMail Xe 5853718Novinka

IncrediMail is an email client that makes emailing more fun than before.

Orientačný preklad: IncrediMail je e-mailového klienta, že e-mailom viac zábavy ako pred.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 10.33 MB

FastTrack Mail 8.80Novinka

Email client program for people who get huge amounts of correspondence.

Orientačný preklad: E-mailový klient program pre ľudí, ktorí si obrovské množstvo korešpondencie.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.28 MB

SnapMail Mac 5.2Novinka

Cross-platform private messaging & file transfer utility. Internal email.

Orientačný preklad: Cross-platformové posielanie súkromných správ a prenos súborov utility. Interný e-mail.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 9.66 MB

timeshare resale 1.0Novinka

Consumer Advocacy helps to get Get money back from timeshare resale company.

Orientačný preklad: Spotrebiteľa obhajoba pomáha dostať dostať peniaze späť z časovo ďalší predaj spoločnosti.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.24 MB

Privacy Guard 3.0Novinka

You have a right to privacy, but your computer is spying on you!

Orientačný preklad: Máte právo na súkromie, ale počítač je špionáže na vás!

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.94 MB

Email Commander 9.02Novinka

Easy to use portable email client

Orientačný preklad: Jednoduché použitie prenosné e-mailový klient

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.76 MB

RapidSMTP Free Edition 2.3.19Novinka

Newsletter software; send geotargeted e-mails to countries, regions or cities.

Orientačný preklad: Newsletter softvér, posielať e-maily geotargeted do krajiny, regióny alebo mestá.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 8.80 MB

Response Analyzer 10Novinka

Detects emailaddresses of non existing mail accounts and saves them.

Orientačný preklad: Zisťuje emailaddresses z neexistujúci mailové kontá a uloží ich.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 15.88 MB

Najsťahovanejšie programy