Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

ImageTasks 1.6

Autor: ImageTasks.com
Licencia: Freeware
Veľkosť: 3.51 MB
Cena: 0 $
Počet stiahnutí: 1145
Dátum pridania: 2007-04-09
Aktualizácia: 2011-09-29

Kategória programu:

Grafika > Grafické editory

Operačný systém:

WinXP, Windows2003, Windows Vista Starter, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Ultimate

Krátky popis k programu ImageTasks:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér ImageTasks vo verzií 1.6 od autora ImageTasks.com. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu ImageTasks je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér ImageTasks ..

Popis od autora programu - ImageTasks.com v anglickom jazyku:

ImageTasks is a powerful tool for editing, adjusting, converting images. It also includes Batch Edit for processing large sets of images, HTML Album for generating albums ready to be published on the web and Desktop Extensions for customizing look and feel of your desktop.

Image Adjusting features include hue, saturation, brightness, contrast, color balance settings, resize, cut, rotate, flip and watermark tools and 12 graphic filters (blur, sharpen, place in frame e t.s.). Batch Edit makes it easy to apply all this settings and filters to a large sets of images.

ImageTasks supports 15+ graphics formats and can save your images as JPEG, GIF, TIFF, PNG and BMP. Also provides a full-featured HTML Album generation tool and templates.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

ImageTasks je mocný nástroj pre editáciu, úpravu, prevod obrázkov. Zahŕňa tiež upraviť dávka pre spracovanie veľkých množinách obrázky, HTML Album pre generovanie albumy publikovaná na webe a rozšírenia pracovnej plochy na prispôsobenie vzhľad pracovnej plochy.

Obrázok Adjusting funkcie zahŕňajú odtieň, sýtosť, jas, kontrast, zostatok nastavenie farieb, zmeniť veľkosť, rezané, otočiť, prevrátiť a vodoznak nástroje a 12 grafické filtre (rozmazanie, zaostrenie, umiestnite do rámu e t. s.). Upraviť dávkovú uľahčuje uplatňovať všetky tohto nastavenia a filtre na veľkých množinách obrázky.

ImageTasks podporuje 15 + formáty grafických a môžete uložiť vaše obrázky vo formáte JPEG, GIF, TIFF, PNG a BMP. Tiež poskytuje plnohodnotné HTML Album generačný nástroj a šablóny.

Sťahujte tu: ImageTasks 1.6

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Filter Forge Freepack 1 - Metals 1.000Novinka

A free plugin for Adobe Photoshop featuring different metal effects and textures

Orientačný preklad: Voľný plugin pre Adobe Photoshop featuring rôznych kovových efekty a textúry

Licencia: Freeware | Veľkosť: 8.68 MB

Image.InfoCards Publisher Professional 2.1Novinka

Embed meta-data, business cards, licensing and copyright in your pictures

Orientačný preklad: Vložiť meta-údajov, vizitky, udeľovanie licencií a autorských práv v obrázkov

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.48 MB

nEO iMAGING 1.01Novinka

nEO iMAGING enable everyone achieve professional result in just few clicks.

Orientačný preklad: NEO ZOBRAZOVACIE umožní každému dosiahnuť profesionálne výsledky v niekoľkých málo kliknutí.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 6.99 MB

Clever Ruler 4.0Novinka

Measure objects on your screen with a transparent ruler.

Orientačný preklad: Je utilitka na meranie objektov na obrazovke a pomocou virtuálneho priehľadného pravítka.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.01 MB

Fisheye-Hemi 1.1.3Novinka

Adobe Photoshop Plug-In filter that automatically straightens vertical lines

Orientačný preklad: Adobe Photoshop Plug-In filter, ktorý automaticky narovná zvislé čiary

Licencia: Shareware | Veľkosť: 5.68 MB

ImageTasks 1.6Novinka

Powerful tool for editing, adjusting, converting images, includes batch edit.

Orientačný preklad: Mocný nástroj pre editáciu, úpravu, prevod obrázkov, zahŕňa dávku upraviť.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 3.51 MB

Color Pilot Plug-in 2.45Novinka

Plugin for quick color correction using the natural language of color

Orientačný preklad: Plugin pre rýchle korekcia farieb pomocou prirodzeného jazyka farieb

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.29 MB

AKVIS Stamp 3.0Novinka

AKVIS Stamp - Image Healing Tool for seamless defects removal and object cloning

Orientačný preklad: AKVIS Stamp - Obrázok liečebný nástroj pre bezproblémové odstránenie vád a objektov klonovanie

Licencia: Shareware | Veľkosť: 5.73 MB

Translucator 1.0Novinka

Plug-in extracts translucent objects (glass, smoke, fog, fur etc.) from image.

Orientačný preklad: Plug-in výťažky priesvitné predmety (sklo, dym, hmla, kožušina apod) z obrázka.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.81 MB

Najsťahovanejšie programy