Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
 • Blackjack 2007

  Blackjack je video výherný automat s témou divokého západu! »
  Licencia: Freeware

 • EnCalcL

  EnCalcL spočíta náklady na spotrebu tečúcej vody. »
  Licencia: Freeware

 • Make Videos from Games Using Camtasia

  Naučte sa robiť videá z hier pomocou zachytávania obrazu v programe Camtasia. »
  Licencia: Freeware

Vyberte si kategóriu

ImageForge Standard 3.60

Autor: CursorArts Company
Licencia: Freeware
Veľkosť: 5.37 MB
Cena: 0 $
Počet stiahnutí: 1224
Dátum pridania: 2004-10-13
Aktualizácia: 2011-10-23

Kategória programu:

Grafika > Grafické editory

Operačný systém:

Win95, Win98, WinME, WinNT 4.x, Windows2000, WinXP, Windows2003

Krátky popis k programu ImageForge Standard:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér ImageForge Standard vo verzií 3.60 od autora CursorArts Company. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu ImageForge Standard je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér ImageForge Standard ..

Popis od autora programu - CursorArts Company v anglickom jazyku:

ImageForge is a complete image editing program for retouching photographs, creating or modifying images, assembling .avi animations, generating slide shows or picture albums, producing Windows screensavers, and more. You can produce outstanding results from your own photos and artwork.

A partial listing of ImageForge Features includes the following:
1) Preview window, with zoom and other controls allow you to edit with pixel-level precision;
2) Soft and patterned brushes;
3) Clipart brushes for painting with a series of images;
4) Scatter and Spatter tools;
5) Special Effect Filters;
6) Clone tool for reproducing areas of an image for retouching, etc. You can even clone between two open images;
7) TWAIN device support for scanners, cameras, etc.;
8) Semi-transparent "Intensity" control for painting, text and pasted items;
9) Normal, Fill-to-Border, and Color-replacement flood fills. Options to use patterns, gradients, and semi-transparent fills;
10) Gradients and Patterns;
11) Crop, Enlarge, Resize, high quality Resample, Skew, Rotate by Degree;
12) GIF and AVI animation, plus export to BMP filmstrip panels;
13) Tools to produce and distribute your own stand-alone .exe image Libraries, complete with viewer utility, editor, transitions between images, install program, etc. Use to create family albums, portfolios of your work, screensavers, slide show presentations, and more;
15) Support for many image formats, including .JPG with adjustable quality and compression, GIF (normal, transparent and animated), PNG, etc.;
16) and many more powerful features...

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

ImageForge je kompletný obraz úpravy program pre retušovanie fotografií, vytváranie alebo úpravu obrázkov, montáže .avi animácie, generovanie prezentácie alebo obrázok albumu, produkujú šetriče obrazovky systému Windows, a ďalšie. Môžete vytvoriť vynikajúce výsledky z vašich vlastných fotografií a grafiky.

Čiastočný zoznam ImageForge funkcie zahŕňa nasledovné: 1) okno Ukážka, zoom a ďalších ovládacích prvkov umožní upraviť s pixel úroveň presnosti;


2) Mäkké a vzorkované kefy;


3) Obrázky Clipart kefy pre maľovanie s sériu obrázkov;


4) Rozptýlím a Spatter nástrojov;


5) Špeciálny efekt filtre;


6) Klon nástroj pre reprodukciu oblastí obrázku pre retušovanie, atď. Môžete dokonca klon medzi dvoma otvoriť obrazy;


7) TWAIN zariadenie podporu pre skenery, kamery, atď.;


8) Polopriehľadný "Intenzita" ovládanie pre maľovanie, text a prilepených položiek;


9) Normálne, výplne-na-Border a nahradenie farieb povodňového výplne. Možnosti používať vzory, prechody a polopriehľadný výplne;


10) Prechody a modelov;


11) Plodín, zväčšenie, veľkosť, vysokej kvality Resample, skosenie, otočiť stupňom;


12) GIF a AVI animácie, plus vývoz do BMP filmového pásu panely;


13) Nástroje vyrábať a distribuovať svoje vlastné samostatný .exe obraz knižnice, kompletný s Zobrazovač utility, redaktor, prechody medzi obrazy, nainštalujte program, atď. Použiť na vytvorenie rodinného albumu, portfólií vašu prácu, šetriče obrazovky, prezentácia prezentácií a viac;


15) Podpora pre mnoho formátov obrazu vrátane.JPG s nastaviteľným kvality a kompresie, GIF (normálne, transparentné a animované), PNG, atď.;


16) a mnoho silnejší funkcií...

Sťahujte tu: ImageForge Standard 3.60

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Image.InfoCards Publisher Professional 2.1Novinka

Embed meta-data, business cards, licensing and copyright in your pictures

Orientačný preklad: Vložiť meta-údajov, vizitky, udeľovanie licencií a autorských práv v obrázkov

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.48 MB

SWF to GIF 3.4Novinka

Convert SWF to GIF animation in flash files..

Orientačný preklad: Premeniť SWF to GIF animácií v flash súborov ..

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3.09 MB

Red Eye Pilot for Mac 1.60Novinka

Get rid of red eyes with just a couple of clicks

Orientačný preklad: Zbavte sa červené oči sa len pár kliknutí

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.52 MB

Photo to Cartoon 1.2Novinka

Makes cartoons and portraits from photographs.

Orientačný preklad: Robí karikatúry a portrétov z fotografií.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 4.27 MB

Life Photo Maker 1.40Novinka

Add water, snow, and rain effects to your digital photos

Orientačný preklad: Pridať vodu, sneh, dážď a efekty na vaše digitálne fotografie

Licencia: Freeware | Veľkosť: 5.45 MB

Zoner Photo Studio Professional 10Novinka

We work hard so you can have more time for taking your photos!

Orientačný preklad: Pracujeme tvrdo, takže môžete mať viac času na prijatie vaše fotografie!

Licencia: Shareware | Veľkosť: 57.31 MB

Cover Expert 2.0Novinka

Professional software for creating high-quality virtual box and ebook shots

Orientačný preklad: Profesionálny software pre vytváranie vysoko kvalitných virtuálnych-box a ebook výstrely

Licencia: Shareware | Veľkosť: 7.28 MB

i3D Photo 3.4Novinka

NemoInfo i3D Photo is the simplest application making 3D Photos

Orientačný preklad: NemoInfo i3D fotografii je najjednoduchšie aplikácie tvorby 3D fotografie

Licencia: Freeware | Veľkosť: 7.20 MB

Spriteforge 3D 2 2D Spriteset Renderer E1.5:R1.6Novinka

Create Sprites for 2D games in no time from animated or 3D models!

Orientačný preklad: Vytvoriť Sprites pre 2D hry v žiadnom momente z animované alebo 3D modelov!

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.83 MB

Najsťahovanejšie programy