Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

ImageForge Standard 3.60

Autor: CursorArts Company
Licencia: Freeware
Veľkosť: 5.37 MB
Cena: 0 $
Počet stiahnutí: 1121
Dátum pridania: 2004-10-13
Aktualizácia: 2011-10-23

Kategória programu:

Grafika > Grafické editory

Operačný systém:

Win95, Win98, WinME, WinNT 4.x, Windows2000, WinXP, Windows2003

Krátky popis k programu ImageForge Standard:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér ImageForge Standard vo verzií 3.60 od autora CursorArts Company. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu ImageForge Standard je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér ImageForge Standard ..

Popis od autora programu - CursorArts Company v anglickom jazyku:

ImageForge is a complete image editing program for retouching photographs, creating or modifying images, assembling .avi animations, generating slide shows or picture albums, producing Windows screensavers, and more. You can produce outstanding results from your own photos and artwork.

A partial listing of ImageForge Features includes the following:
1) Preview window, with zoom and other controls allow you to edit with pixel-level precision;
2) Soft and patterned brushes;
3) Clipart brushes for painting with a series of images;
4) Scatter and Spatter tools;
5) Special Effect Filters;
6) Clone tool for reproducing areas of an image for retouching, etc. You can even clone between two open images;
7) TWAIN device support for scanners, cameras, etc.;
8) Semi-transparent "Intensity" control for painting, text and pasted items;
9) Normal, Fill-to-Border, and Color-replacement flood fills. Options to use patterns, gradients, and semi-transparent fills;
10) Gradients and Patterns;
11) Crop, Enlarge, Resize, high quality Resample, Skew, Rotate by Degree;
12) GIF and AVI animation, plus export to BMP filmstrip panels;
13) Tools to produce and distribute your own stand-alone .exe image Libraries, complete with viewer utility, editor, transitions between images, install program, etc. Use to create family albums, portfolios of your work, screensavers, slide show presentations, and more;
15) Support for many image formats, including .JPG with adjustable quality and compression, GIF (normal, transparent and animated), PNG, etc.;
16) and many more powerful features...

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

ImageForge je kompletný obraz úpravy program pre retušovanie fotografií, vytváranie alebo úpravu obrázkov, montáže .avi animácie, generovanie prezentácie alebo obrázok albumu, produkujú šetriče obrazovky systému Windows, a ďalšie. Môžete vytvoriť vynikajúce výsledky z vašich vlastných fotografií a grafiky.

Čiastočný zoznam ImageForge funkcie zahŕňa nasledovné: 1) okno Ukážka, zoom a ďalších ovládacích prvkov umožní upraviť s pixel úroveň presnosti;


2) Mäkké a vzorkované kefy;


3) Obrázky Clipart kefy pre maľovanie s sériu obrázkov;


4) Rozptýlím a Spatter nástrojov;


5) Špeciálny efekt filtre;


6) Klon nástroj pre reprodukciu oblastí obrázku pre retušovanie, atď. Môžete dokonca klon medzi dvoma otvoriť obrazy;


7) TWAIN zariadenie podporu pre skenery, kamery, atď.;


8) Polopriehľadný "Intenzita" ovládanie pre maľovanie, text a prilepených položiek;


9) Normálne, výplne-na-Border a nahradenie farieb povodňového výplne. Možnosti používať vzory, prechody a polopriehľadný výplne;


10) Prechody a modelov;


11) Plodín, zväčšenie, veľkosť, vysokej kvality Resample, skosenie, otočiť stupňom;


12) GIF a AVI animácie, plus vývoz do BMP filmového pásu panely;


13) Nástroje vyrábať a distribuovať svoje vlastné samostatný .exe obraz knižnice, kompletný s Zobrazovač utility, redaktor, prechody medzi obrazy, nainštalujte program, atď. Použiť na vytvorenie rodinného albumu, portfólií vašu prácu, šetriče obrazovky, prezentácia prezentácií a viac;


15) Podpora pre mnoho formátov obrazu vrátane.JPG s nastaviteľným kvality a kompresie, GIF (normálne, transparentné a animované), PNG, atď.;


16) a mnoho silnejší funkcií...

Sťahujte tu: ImageForge Standard 3.60

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

zannoTate 1.25Novinka

IVector-based image annotation and drawing program makes creating artwork easy

Orientačný preklad: IVector-založené obrazu anotácie a kresliaci program umožňuje vytvárať kresby ľahké

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.01 MB

PearlyWhites 2.0.2Novinka

Adobe Photoshop compatible Plug-In filter that automatically whitens teeth.

Orientačný preklad: Adobe Photoshop kompatibilný plug-in filter, ktorý automaticky bieli zuby.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 5.37 MB

Fix Any Color 1.40Novinka

Easily, selectively, fix the colors of any objects in your digital photos

Orientačný preklad: Ľahko, selektívne, opraviť farby všetkých objektov v digitálnych fotografií

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.92 MB

AKVIS Sketch 12.5Novinka

Turn Photo to Sketch! Pencil and Watercolor Drawings, B&W and Color Sketches

Orientačný preklad: Foto obrátiť na skice! Akvarel ceruzkou a kresby, B & W a farebné náčrtky

Licencia: Shareware | Veľkosť: 29.93 MB

PDF Edit Tools 1.25Novinka

edit pdf,rotate pdf, pdf tools, convert image to pdf, preview images - easy use

Orientačný preklad: upraviť pdf, otáčať pdf, pdf nástrojov, previesť obrázok do pdf, náhľad obrázkov - jednoduché použitie

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3.27 MB

Life Photo Maker 1.40Novinka

Add water, snow, and rain effects to your digital photos

Orientačný preklad: Pridať vodu, sneh, dážď a efekty na vaše digitálne fotografie

Licencia: Freeware | Veľkosť: 5.45 MB

Focus Photoeditor 5.1Novinka

Photo and image editing software. Versatile and professional.

Orientačný preklad: Foto a softvéru na úpravu obrázkov. Všestranný a profesionálne.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 10.48 MB

PDF Layout 3.00Novinka

Customize the startup options for your PDF files.

Orientačný preklad: Vlastné spustenie možnosti pre vaše súbory PDF.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.94 MB

CeledyDraw 2 ReleaseNovinka

2-in-1 Graphic Design and Desktop Publishing Software

Orientačný preklad: 2-v-1 Grafický dizajn a DTP softvéru

Licencia: Shareware | Veľkosť: 36.40 MB

Najsťahovanejšie programy