Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

Image Suit 4.0.1

Autor: ImageSuit.com
Licencia: Demo
Veľkosť: 3 MB
Cena: 39.99 $
Počet stiahnutí: 1082
Dátum pridania: 2007-03-03
Aktualizácia: 2011-09-25

Kategória programu:

Grafika > Grafické editory

Operačný systém:

Win95, Win98, WinME, WinNT 4.x, Windows2000, WinXP, Windows2003, WinME, Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Ultimate x64

Krátky popis k programu Image Suit:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Image Suit vo verzií 4.0.1 od autora ImageSuit.com. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Image Suit je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Image Suit ..

Popis od autora programu - ImageSuit.com v anglickom jazyku:

Image Suit is a professional image editing software that provides drawing tools, color and saturation adjustments, image and canvas sizing, and a good set of filters. This digital image editing software trial is simple, yet, features highly developed painting tools including brushes that simulate natural media. It also includes an advanced pen tool for precision drawing. Also included is an industry-standard palette and color picker. Image Suit contains a toolbar and toolbox that you can move to your liking. Custom preference settings including toolbar/toolbox on off, default image locations, and many others.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Obrázok oblek je profesionálny obraz editačný software, ktorý poskytuje nástroje na kreslenie, farbu a sýtosť úpravy, obrazu a veľkosti plátna a dobré nastaviť filtrov. Túto úpravu softvér pokusu digitálnych obrázkov je jednoduché, a napriek tomu funkcie vysoko rozvinuté maľovanie nástroje vrátane kief, že simulovať fyzické médium. Obsahuje aj pokročilé pero nástrojom pre presnosť Kreslenie. Tiež súčasťou je štandardné palety a farbu výberu. Obrázok oblek obsahuje panel s nástrojmi a panela s nástrojmi, ktoré môžete presúvať podľa chuti. Vlastné preferencie nastavenia vrátane s nástrojmi/toolbox na vypnutie predvolený obrázok miestach, a mnoho ďalších.

Sťahujte tu: Image Suit 4.0.1

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

AKVIS Sketch 12.5Novinka

Turn Photo to Sketch! Pencil and Watercolor Drawings, B&W and Color Sketches

Orientačný preklad: Foto obrátiť na skice! Akvarel ceruzkou a kresby, B & W a farebné náčrtky

Licencia: Shareware | Veľkosť: 29.93 MB

BmpEdit 1.07Novinka

BmpEdit is useful for editing toolbars and other bitmap (.bmp) files.

Orientačný preklad: BmpEdit je užitočný nástroj v panely nástrojov, ktorý služi na editáciu bitmapových (. BMP) súborov.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.06 MB

Inpaint 3.0Novinka

Delete any unwanted object from your photo, such as extra power-line,people,text

Orientačný preklad: Odstrániť všetky nežiaduce objekty z vašich fotografií, ako je extra výkon-line, ľudia, text

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.35 MB

Ace Photo Frame 2.40Novinka

A tool which helps your enhance your photo with more than 400 frames.

Orientačný preklad: Nástroj, ktorý pomáha zvýšiť vaše fotografie s viac ako 400 snímok.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3.07 MB

Color Pilot Plug-in 2.45Novinka

Plugin for quick color correction using the natural language of color

Orientačný preklad: Plugin pre rýchle korekcia farieb pomocou prirodzeného jazyka farieb

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.29 MB

Photo Toolkit 1.7Novinka

Edit digital photos automatically with this handy and complete toolkit for free

Orientačný preklad: Úpravy digitálne fotografie automaticky s týmto šikovný a kompletnú sadu nástrojov zadarmo

Licencia: Freeware | Veľkosť: 9.64 MB

SWF to GIF 3.4Novinka

Convert SWF to GIF animation in flash files..

Orientačný preklad: Premeniť SWF to GIF animácií v flash súborov ..

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3.09 MB

ImageForge Standard 3.60Novinka

Paint, retouch photos, assemble albums and slide shows and more...

Orientačný preklad: Náter, retušovat fotky, Zložte albumy a prezentácií a viac...

Licencia: Freeware | Veľkosť: 5.37 MB

Fisheye-Hemi 1.1.3Novinka

Adobe Photoshop Plug-In filter that automatically straightens vertical lines

Orientačný preklad: Adobe Photoshop Plug-In filter, ktorý automaticky narovná zvislé čiary

Licencia: Shareware | Veľkosť: 5.68 MB

Najsťahovanejšie programy