Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

Image Suit 4.0.1

Autor: ImageSuit.com
Licencia: Demo
Veľkosť: 3 MB
Cena: 39.99 $
Počet stiahnutí: 964
Dátum pridania: 2007-03-03
Aktualizácia: 2011-09-25

Kategória programu:

Grafika > Grafické editory

Operačný systém:

Win95, Win98, WinME, WinNT 4.x, Windows2000, WinXP, Windows2003, WinME, Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Ultimate x64

Krátky popis k programu Image Suit:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Image Suit vo verzií 4.0.1 od autora ImageSuit.com. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Image Suit je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Image Suit ..

Popis od autora programu - ImageSuit.com v anglickom jazyku:

Image Suit is a professional image editing software that provides drawing tools, color and saturation adjustments, image and canvas sizing, and a good set of filters. This digital image editing software trial is simple, yet, features highly developed painting tools including brushes that simulate natural media. It also includes an advanced pen tool for precision drawing. Also included is an industry-standard palette and color picker. Image Suit contains a toolbar and toolbox that you can move to your liking. Custom preference settings including toolbar/toolbox on off, default image locations, and many others.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Obrázok oblek je profesionálny obraz editačný software, ktorý poskytuje nástroje na kreslenie, farbu a sýtosť úpravy, obrazu a veľkosti plátna a dobré nastaviť filtrov. Túto úpravu softvér pokusu digitálnych obrázkov je jednoduché, a napriek tomu funkcie vysoko rozvinuté maľovanie nástroje vrátane kief, že simulovať fyzické médium. Obsahuje aj pokročilé pero nástrojom pre presnosť Kreslenie. Tiež súčasťou je štandardné palety a farbu výberu. Obrázok oblek obsahuje panel s nástrojmi a panela s nástrojmi, ktoré môžete presúvať podľa chuti. Vlastné preferencie nastavenia vrátane s nástrojmi/toolbox na vypnutie predvolený obrázok miestach, a mnoho ďalších.

Sťahujte tu: Image Suit 4.0.1

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Recomposit 2.1Novinka

Quick mask and recompose a photo with transparency keeped

Orientačný preklad: Rýchla maska ​​a recompose fotografie s transparentnosťou keeped

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3.89 MB

Cartoon Maker 6.01Novinka

Make funny and amazing cartoon in creative way,sketch cartoon,sign above cartoon

Orientačný preklad: Make vtipné a úžasné kreslené v kreatívnym spôsobom, skica karikatúra, nápis nad karikatúra

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.02 MB

PDF Editor Objects 2.6Novinka

Edit PDF files just like a vector objects. Select, scale, move and rotate....

Orientačný preklad: Editovať PDF súbory rovnako ako vektorové objekty. Vyberte, mierka, posúvať a otáčať ....

Licencia: Demo | Veľkosť: 2.08 MB

Image Constructor 2.0Novinka

Creates pictures with texts and small images over background.

Orientačný preklad: Vytvára obrázky s textami a malé obrázky na pozadí.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 5.73 MB

Aoao Photo Editor 3.3Novinka

Freeware Photo Editor,Batch edit,Batch rename,Add frames,batch rename

Orientačný preklad: Freeware Photo Editor, dávky upravovať, dávkové premenovanie, Pridať rámy, dávkové premenovanie

Licencia: Freeware | Veľkosť: 2.03 MB

Color Correction Wizard 1.1Novinka

Batch imaging software for quick and effective color correction.

Orientačný preklad: Dávkové spracovanie obrazu pre rýchle a efektívne korekciu farieb.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 5.76 MB

SPX Graphic Editor 3.0Novinka

Tools, effects and functions to edit your images to perfection.

Orientačný preklad: Nástroje, efekty a funkcie na úpravu obrázkov k dokonalosti.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 4.58 MB

Panchromatic 1Novinka

Panchromatic produces a simple monochrome line drawing of any image file.

Orientačný preklad: Panchromatic produkuje jednoduché monochromatické kresby ľubovoľný súbor s obrázkom.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.06 MB

Photo-Bonny Image Viewer and Editor 2.12Novinka

Digital Camera Photo Viewer & Editor ( picture frames and fashion icons)

Orientačný preklad: Digitálny fotoaparát Photo Viewer & Editor (rámy a módne ikony)

Licencia: Freeware | Veľkosť: 23.47 MB

Najsťahovanejšie programy