Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
 • MobaPhoto

  Nástroj na zmenu veľkosti, orezávanie a upravovanie obrázkov i fotografií. Dokáže vytvárať tiež veľmi ľahko fotogalérie. »
  Licencia: Freeware

 • Interior Design Ideas Screensaver

  Šetrič obrazovky s tématikou interiéru. Obsahuje obývacie izby, spálne, kuchyne a jedálne. »
  Licencia: Freeware

 • A.S.C : Protect your privacy

  Chráňte si svoje súkromie a udržujte čistý systém s aplikáciou Action Surf Cool. »
  Licencia: Shareware

Vyberte si kategóriu

iFlyDisk 1.8

Autor: KernSafe Technologies, Inc.
Licencia: Shareware
Veľkosť: 1.97 MB
Cena: 199.95 $
Počet stiahnutí: 1461
Dátum pridania: 2010-07-24
Aktualizácia: 2012-01-07

Kategória programu:

Internet a siete > Nezaradené

Operačný systém:

WinXP, WinVista, WinVista x64, Win7 x32, Win7 x64, Win2000, WinServer

Krátky popis k programu iFlyDisk:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér iFlyDisk vo verzií 1.8 od autora KernSafe Technologies, Inc.. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu iFlyDisk je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér iFlyDisk ..

Popis od autora programu - KernSafe Technologies, Inc. v anglickom jazyku:

iFlyDisk, is a network based virtualized disk mapping software. iFlyDisk allows you to map disk or RAID arrays on a computer, but the source is a disk or an image file from another computer. Virtual disk which you are mapping from another computer can be used as a local drive. It is fast, reliable and convenient.

Since mapped disk is exactly the same as the source disk on the server, you can use it as it was local disk. Therefore you can for example partition or format it. If you would be connected to that disk in with a protected access rights.

Compared to iSCSI, INetDisk comes with Virtual Write technology. That means user may perform operations on that drive (like read, write etc.) but all those operations will only affect the user itself. Everything is transparent to users.

Main Features:

* High speed, about 80MBytes/S ~100MBytes/S in 1000MB Ethernet environment.
* Mapping partitions on server to other computers.
* Mapping a disk image file on server to disk drives on other computers.
* Using the virtual disks is all the same as real ones, format, read files, write files and execute programs, etc.
* By default, all the operations on clients will take effect locally, after remounted the virtual disk or restarted computer the data on the clients will be recovered, but also you can make one client as a operator which have full access rights and can modify server disk directly.
* Clients can map a local image file to virtual disks that is, clients can use this system as a disk emulator without servers.
* Support series of 2000/XP/2003/VISTA/2008 operating system.
* Support the newest operation system ------ Windows 7.
* It can work within Internet environment.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

iFlyDisk, je sieť založené virtualizované disku mapovanie softvér. iFlyDisk umožňuje mapa diskov alebo diskových poliach RAID na počítači, ale zdroj je disk alebo obrazový súbor z iného počítača. Virtuálny disk, ktoré sú mapovanie z iného počítača môžete použiť ako lokálny disk. Je to rýchle, spoľahlivé a pohodlné.

Pretože priradené disku je presne rovnaký ako zdrojový disk na serveri, môžete použiť ho ako bolo lokálny disk. Preto môžete napríklad oblasť alebo naformátovať. Ak by ste pripojení na tomto disku s chránené prístupové práva.

V porovnaní s iSCSI, INetDisk prichádza s Virtual písať technológie. To znamená, že používateľ môže vykonávať operácie na jednotke (ako čítať, písať atď), ale všetky tieto operácie ovplyvnia len samotného užívateľa. Všetko je transparentné pre užívateľov.

Hlavné rysy: * vysokou rýchlosťou, o ~100MBytes/S 80MBytes/S v 1000MB prostredí Ethernet.


* Mapovanie oddiely na serveri do iných počítačov.


* Mapovanie disk image súbor na serveri na diskové jednotky na iných počítačoch.


* Pomocou virtuálnych diskov je všetky rovnaké ako real tie, formátovať, súbory čítať, zapisovať súbory a spúšťať programy atď.


* Na základe predvoleného nastavenia všetky operácie na klientov prejaví lokálne, po montované virtuálny disk alebo reštartovaní počítača údaje o klientoch bude vymáhať, ale tiež môžete jedného klienta ako operátor, ktorý majú plný prístup práva a môžete upraviť disku servera priamo.


* Klienti môžete priradiť súbor miestny obrázok virtuálnych diskov, ktoré je, klienti môžu používať tento systém ako disku emulátor bez serverov.


* Podporu séria 2000, XP/2003/VISTA/2008 operačný systém.


* Podporu najnovší operačný systém presahujúce Windows 7.


* Môže pracovať v prostredí internetu.

Sťahujte tu: iFlyDisk 1.8

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

faxless payday loans encryption 2.00Novinka

Montior All Online Activity

Orientačný preklad: Montior Všetky online aktivity

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.67 MB

BS Detect 1.12Novinka

Sets off an alarm when someone nearby lies or exaggerates.

Orientačný preklad: Nastaví vypnúť budík, keď niekto blízkosti leží alebo preháňa.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.49 MB

SayaTV Broadcaster 0.7.1.5Novinka

Share your event LIVE using SayaTV P2P Mesh Network Broadcasting Technology

Orientačný preklad: Zdieľať vaše udalosť LIVE technológiu SayaTV P2P oka siete vysielanie

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.97 MB

Directory Submission 2.0Novinka

Directory submission software. Submit to 200 directories.

Orientačný preklad: Adresár podania softvér. Predloží 200 adresárov.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.3 MB

Get your ex back affiliate tracker 1.0Novinka

Software to track your clickbank affiliates

Orientačný preklad: Softvér sledovať vašu clickbank afiliácií

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.31 MB

Shortcut 1.2Novinka

Create desktop shortcuts to any website. Easy to use. Free.

Orientačný preklad: Vytvoriť ploche zkratky na akejkoľvek webovej stránky. Ľahko ovládateľný. Voľný.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.02 MB

Favorites Zoomer 1.00Novinka

One-click IE Favorites saving with title, various description and image preview

Orientačný preklad: One-kliknite na tlačidlo Obľúbené položky úspory s názov, rôzne popis a obrázok ukážky

Licencia: Freeware | Veľkosť: 2.5 MB

WatchSome Webcams 2.13Novinka

Watch webcams with webcam software that automatically saves the images

Orientačný preklad: Sledujte webcams s webcam softvér, ktorý automaticky ukladá obrázky

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3.7 MB

Expired Domain Names Pro 12.0Novinka

Find the perfect expired domain name - for instant traffic!

Orientačný preklad: Nájsť perfektný skončila doménové meno - pre okamžité prevádzky!

Licencia: Shareware | Veľkosť: 8.72 MB

Najsťahovanejšie programy