Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
 • Blackjack 2007

  Blackjack je video výherný automat s témou divokého západu! »
  Licencia: Freeware

 • EnCalcL

  EnCalcL spočíta náklady na spotrebu tečúcej vody. »
  Licencia: Freeware

 • Make Videos from Games Using Camtasia

  Naučte sa robiť videá z hier pomocou zachytávania obrazu v programe Camtasia. »
  Licencia: Freeware

Vyberte si kategóriu

I-Producer Message Production Software 3.0

Autor: NCH Software
Stránka: www.nch.com.au
Licencia: Shareware
Veľkosť: 1.18 MB
Cena: 20.00 $
Počet stiahnutí: 1619
Dátum pridania: 2009-12-18
Aktualizácia: 2011-11-16

Kategória programu:

Audio a multimédia > Prehrávače audio súborov

Operačný systém:

Win7 x32, Win7 x64, WinOther, WinServer, WinVista, WinVista x64, WinXP

Krátky popis k programu I-Producer Message Production Software:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér I-Producer Message Production Software vo verzií 3.0 od autora NCH Software. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu I-Producer Message Production Software je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér I-Producer Message Production Software ..

Popis od autora programu - NCH Software v anglickom jazyku:

I-Producer is a specialist software application for the production of on-hold messages, in-store announcements, telephone information lines, website audio and other voice over productions. It is intended for use by professional studios and will provide significant time saving and quality improvements to the production process.

I-Producer assists you to:

* Record and edit announcements and messages.
* Maintain a music library.
* Produce messages on-hold mixes instantly including spacing and timing of messages to exact duration if required.
* Keep track of customer contact details.
* Process audio for in-store or telephone or internet.
* Automatically upload or email updates to customers.
* Produce messages on hold for
o Cassettes
o CDs
o Digital Units
o Audio Files
o Computer based on-hold players (ie. IMS On Hold Messages Player, IAP Announcement Player and BMS Business Music and Announcement System).
* Audio editor included for cut, trim, silence, repeat loop and similar edit functions.
* Automatic audio quality function optimised for telephone including Dynamic Range Compression, Multi-Band Limiting, Noise Gating, De-Essing, Dynamic EQ and Enhanced Level Control. All of these adjust automatically, saving you time.
* Support for multiple location productions so you can update many customised locations in a very short time.
* Create online script forms with WebEdit and customer web pages with WebPublish automatically from your voice over scripts.
* Advanced automated 'fuzzy logic' message scheduling system.
* Designed to make the production process fast and effective and sounding good.

About NCH Software

NCH Software is a leader in audio, video, music, mp3, cd, dvd, telephony, dictation, transcription, business, and computer utility software for Windows, Palm, Pocket PC and Mac OS X.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

I-výrobca je špecialista softvérová aplikácia pre výrobu na hold správy, oznamy v sklade, telefónnych liniek informácie, webové stránky audio a iných hlas nad productions. Je určený na použitie profesionálne štúdiá a poskytne významný čas úspory a zlepšenia kvality výrobného procesu.

I-výrobca pomáha vám: * záznam a upraviť oznámenia a správy.


* Zachovať knižnice hudby.


* Vyrábať zmesi na hold správy okamžite vrátane medzier a načasovanie správ presné trvanie Ak požadované.


* Majte prehľad o kontaktné údaje zákazníka.


* Procesu audio pre v sklade alebo telefón alebo internet.


* Automaticky nahrať alebo email aktualizácie zákazníkom.


* Plody správy podržané o kazety o CD o digitálnych jednotky o zvukové súbory o počítač založený na hold hráčov (ie. IMS na Hold správy prehrávač, IAP oznámenia prehrávač a BMS Business hudbu a oznámenie systém).


* Audio editor zahrnuté pre rezané, orezať, ticho, opakujte slučky a podobné úpravy funkcie.


* Funkcia Automatické kvalitu zvuku optimalizované pre telefónne vrátane dynamický rozsah kompresie, Multi-Band obmedzenie, hluk dopadom, De-Essing, dynamické EQ a zvýšená úroveň kontroly. Všetky tieto upraviť automaticky, úspory vám čas.


* Podpora viacerých umiestnenie productions tak môžete aktualizovať mnohých personalizovaného miestach vo veľmi krátkom čase.


* Vytvoriť online skript formuláre s WebEdit a zákazník webové stránky s WebPublish automaticky z vášho hlasu cez skripty.


* Pokročilé automatizované cez fuzzy logiku správy plánovanie systému.


* Navrhnutá tak, aby výrobný proces rýchle a efektívne a sondážne dobré.

O NCH softvér NCH softvér je lídrom v audio, video, hudba, mp3, cd, dvd, telefónie, diktovanie, prepis, podnikania a počítačový software utility pre Windows, Palm, Pocket PC a Mac OS X.

Sťahujte tu: I-Producer Message Production Software 3.0

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

TuberPlayer 1.07Novinka

FREE Multiple audio format player for Windows

Orientačný preklad: Voľný viacerých audio formáte prehrávač pre Windows

Licencia: Freeware | Veľkosť: 3.24 MB

Passion Audio Player 2.6Novinka

Freeware Audio Player, sonique and winamp plugins support, freedb support.

Orientačný preklad: Freeware Audio Player, sonique a winamp plugins podporu, databßzy CDDB podpora.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 2.31 MB

Tunopia 1.0Novinka

Tunopia is a music player that provides instant access to every MP3 song on you.

Orientačný preklad: Tunopia je hudobný prehrávač, ktorý poskytuje okamžitý prístup ku každému MP3 skladbu na vás.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.01 MB

Ace Media Player 2.2Novinka

Watch DivX, RM, MOV, AVI, MPEG, MP3 files in one media player with Playlist.

Orientačný preklad: Univerzálny prehrávač, ktorý prehráva množstvo formátov, napr. DivX RM, MOV, AVI, MPEG, MP3.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.50 MB

Advanced Audio DJ Mixer 4.0.0.5Novinka

Play and mix MP3 and WAV files. Apply many effects then save to an output file.

Orientačný preklad: Play a mix MP3 a WAV súbory. Použiť veľa efektov potom uložiť do výstupného súboru.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 5.32 MB

Digital DJ Studio4 4.1Novinka

Automated Multimedia broadcasting - Jukebox or background music software

Orientačný preklad: Automatizované Multimediálne vysielania - Jukebox alebo hudbu na pozadí softvér

Licencia: Demo | Veľkosť: 11.84 MB

Internet RadioFan 1.3.3Novinka

Internet RadioFan allows you to listen to radio and watch TV.

Orientačný preklad: Internet RadioFan vám umožní počúvať rádio a pozerať sa na televíziu.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.73 MB

SAM DJ 4.4.0Novinka

Professional DJ software for those serious about music!

Orientačný preklad: Profesionálne DJ softvér pre tých vážne hudby!

Licencia: Shareware | Veľkosť: 15.88 MB

!4D AudioPlayer SGLX 1.5Novinka

TRY IT and COMPARE THE SOUND WITH ANOTHER PLAYERS!

Orientačný preklad: Skúste to a POROVNAŤ zvuk s ĎALŠIE HRÁČI!

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.36 MB

Najsťahovanejšie programy