Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

I-Producer Message Production Software 3.0

Autor: NCH Software
Stránka: www.nch.com.au
Licencia: Shareware
Veľkosť: 1.18 MB
Cena: 20.00 $
Počet stiahnutí: 1586
Dátum pridania: 2009-12-18
Aktualizácia: 2011-11-16

Kategória programu:

Audio a multimédia > Prehrávače audio súborov

Operačný systém:

Win7 x32, Win7 x64, WinOther, WinServer, WinVista, WinVista x64, WinXP

Krátky popis k programu I-Producer Message Production Software:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér I-Producer Message Production Software vo verzií 3.0 od autora NCH Software. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu I-Producer Message Production Software je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér I-Producer Message Production Software ..

Popis od autora programu - NCH Software v anglickom jazyku:

I-Producer is a specialist software application for the production of on-hold messages, in-store announcements, telephone information lines, website audio and other voice over productions. It is intended for use by professional studios and will provide significant time saving and quality improvements to the production process.

I-Producer assists you to:

* Record and edit announcements and messages.
* Maintain a music library.
* Produce messages on-hold mixes instantly including spacing and timing of messages to exact duration if required.
* Keep track of customer contact details.
* Process audio for in-store or telephone or internet.
* Automatically upload or email updates to customers.
* Produce messages on hold for
o Cassettes
o CDs
o Digital Units
o Audio Files
o Computer based on-hold players (ie. IMS On Hold Messages Player, IAP Announcement Player and BMS Business Music and Announcement System).
* Audio editor included for cut, trim, silence, repeat loop and similar edit functions.
* Automatic audio quality function optimised for telephone including Dynamic Range Compression, Multi-Band Limiting, Noise Gating, De-Essing, Dynamic EQ and Enhanced Level Control. All of these adjust automatically, saving you time.
* Support for multiple location productions so you can update many customised locations in a very short time.
* Create online script forms with WebEdit and customer web pages with WebPublish automatically from your voice over scripts.
* Advanced automated 'fuzzy logic' message scheduling system.
* Designed to make the production process fast and effective and sounding good.

About NCH Software

NCH Software is a leader in audio, video, music, mp3, cd, dvd, telephony, dictation, transcription, business, and computer utility software for Windows, Palm, Pocket PC and Mac OS X.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

I-výrobca je špecialista softvérová aplikácia pre výrobu na hold správy, oznamy v sklade, telefónnych liniek informácie, webové stránky audio a iných hlas nad productions. Je určený na použitie profesionálne štúdiá a poskytne významný čas úspory a zlepšenia kvality výrobného procesu.

I-výrobca pomáha vám: * záznam a upraviť oznámenia a správy.


* Zachovať knižnice hudby.


* Vyrábať zmesi na hold správy okamžite vrátane medzier a načasovanie správ presné trvanie Ak požadované.


* Majte prehľad o kontaktné údaje zákazníka.


* Procesu audio pre v sklade alebo telefón alebo internet.


* Automaticky nahrať alebo email aktualizácie zákazníkom.


* Plody správy podržané o kazety o CD o digitálnych jednotky o zvukové súbory o počítač založený na hold hráčov (ie. IMS na Hold správy prehrávač, IAP oznámenia prehrávač a BMS Business hudbu a oznámenie systém).


* Audio editor zahrnuté pre rezané, orezať, ticho, opakujte slučky a podobné úpravy funkcie.


* Funkcia Automatické kvalitu zvuku optimalizované pre telefónne vrátane dynamický rozsah kompresie, Multi-Band obmedzenie, hluk dopadom, De-Essing, dynamické EQ a zvýšená úroveň kontroly. Všetky tieto upraviť automaticky, úspory vám čas.


* Podpora viacerých umiestnenie productions tak môžete aktualizovať mnohých personalizovaného miestach vo veľmi krátkom čase.


* Vytvoriť online skript formuláre s WebEdit a zákazník webové stránky s WebPublish automaticky z vášho hlasu cez skripty.


* Pokročilé automatizované cez fuzzy logiku správy plánovanie systému.


* Navrhnutá tak, aby výrobný proces rýchle a efektívne a sondážne dobré.

O NCH softvér NCH softvér je lídrom v audio, video, hudba, mp3, cd, dvd, telefónie, diktovanie, prepis, podnikania a počítačový software utility pre Windows, Palm, Pocket PC a Mac OS X.

Sťahujte tu: I-Producer Message Production Software 3.0

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

IAP In-Business Announcement Player 3.03Novinka

Plays public address announcements (automatic and manual)

Orientačný preklad: Hrá rozhlasu oznamy (automatickou a manuálnou)

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.875 MB

Toolsoft Audio Player 1.71Novinka

Free Play AAC APE FLAC OGG M4A MP3 MPC WAV Player

Orientačný preklad: Free Play AAC APE FLAC OGG M4A MP3 MPC WAV prehrávač

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.91 MB

AMR Player 1.3Novinka

freeware to play AMR audio files and convert AMR with MP3/WAV

Orientačný preklad: freeware hrať AMR audio súbory a konvertovať AMR s MP3/WAV

Licencia: Freeware | Veľkosť: 2.43 MB

Classical Internet Radio 4.5Novinka

Listen to streaming Classical music radio.

Orientačný preklad: Počúvajte vysielanie klasickej hudby rádio.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.55 MB

PadPlayer 2.1Novinka

Practical player for movies and mp3s

Orientačný preklad: Praktické prehrávač pre filmy a MP3

Licencia: Commercial | Veľkosť: 0.10 MB

Transcribe! for Mac OS-X 8.10Novinka

Software to help transcribing recorded music. Slow down music. Analyze chords.

Orientačný preklad: Softvér, ktorý pomôže prepisovanie reprodukovaná hudba. Spomaľte hudby. Analyzovať akordy.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 4.8 MB

Pedalware Foot Pedal Software 1.00Novinka

Pedalware is free foot pedal software that controls a computer from a foot pedal

Orientačný preklad: Pedalware je zadarmo nožný pedál softvér, ktorý riadi počítač od pedála

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.12 MB

Country Music Radio Toolbar V2.11Novinka

Country Music Toolbar FREE Listen to Country radio from browser

Orientačný preklad: Country hudby s nástrojmi voľný počúvať rádio krajiny z prehliadača

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.43 MB

Transcribe! for Windows 8.10Novinka

Software to help transcribing recorded music. Slow down music. Analyze chords.

Orientačný preklad: Softvér s cieľom pomôcť prepis hudobné nahrávky. Spomaliť hudby. Analyzovať akordov.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.9 MB

Najsťahovanejšie programy