Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
 • MobaPhoto

  Nástroj na zmenu veľkosti, orezávanie a upravovanie obrázkov i fotografií. Dokáže vytvárať tiež veľmi ľahko fotogalérie. »
  Licencia: Freeware

 • Interior Design Ideas Screensaver

  Šetrič obrazovky s tématikou interiéru. Obsahuje obývacie izby, spálne, kuchyne a jedálne. »
  Licencia: Freeware

 • A.S.C : Protect your privacy

  Chráňte si svoje súkromie a udržujte čistý systém s aplikáciou Action Surf Cool. »
  Licencia: Shareware

Vyberte si kategóriu

HS TFTP C Source Library 1.3.2

Autor: Hillstone Software
Licencia: Demo
Veľkosť: 0.29 MB
Cena: 592.00 $
Počet stiahnutí: 1405
Dátum pridania: 2011-06-15
Aktualizácia: 2011-11-25

Kategória programu:

Programovanie > Komponenty a knižnice

Operačný systém:

WinXP, WinVista, WinVista x64, Win7 x32, Win7 x64, Windows2000, Windows2003, WinServer, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, WinMobile, Windows CE, Pocket PC, Handheld/Mobile Other, Windows Media Center Edition 2005, Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise x64, Windows Mobile 2005

Krátky popis k programu HS TFTP C Source Library:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér HS TFTP C Source Library vo verzií 1.3.2 od autora Hillstone Software. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu HS TFTP C Source Library je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér HS TFTP C Source Library ..

Popis od autora programu - Hillstone Software v anglickom jazyku:

HS TFTP is a software library in C (supplied with full source code) which implements Trivial File Transfer Protocol (TFTP) over UDP socket layer according to RFC 1350. Support for client and server side for both file get and put are provided.

HOW IT WORKS: When user application initlialises Hs TFTP library, it provides interface callbacks for the services used by HS TFTP protocol module: timer management, memory management and event callbacks. This architecture makes it easy to port HS TFTP protocol module to any environment. HS TFTP internally at a lower layer interfaces to HS Sock library which provides UDP transport services. User application need not worry about Winsock - HS TFTP does all transmission, reception and event handling over socket layer.

TFTP module handles all protocol information flow, error recovery, acknowledgements, timeouts and so on. When it is appropriate to send next block of data HS TFTP will get next memory block from user application. Similarly, when data has been received HS TFTP module will get the next block of memory from user application to store data into

Along with XMODEM or as an alternative, TFTP is often used in embedded devices and appliances for the purpose of software or configuration upgrade or retrieval.

HOW TO BUY HS TFTP LIBRARY:
You can purchase the library online using credit card payment at:
http://www.hillstone-software.com/hs tftp_buy.htm
Once the purchase is made you will receive download link by email to download full product deliverables, which include:
- HS TFTP library binaries. (Win32 static library)
- HS TFTP library full source code in C with MS Visual C project workspace
- HS TFTP Demo Application binaries, full source code and MS Visual C project workspace.
- HS TFTP library user manual, which documents in detail complete library API.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

HS TFTP je softvér knižnica v C (dodávaný s plnú zdrojový kód), ktorá implementuje triviálne súbor Transfer Protocol (TFTP) cez UDP socket layer podľa RFC 1350. Podpora na strane klienta a servera pre súbor get a put sú poskytované.

AKO to funguje: Keď používateľ aplikácie initlialises Hs TFTP knižnice, poskytuje rozhranie spätné volania pre služby používané HS TFTP protokolu modul: časovač riadenie, správa pamäte a spätné volania udalosť. Táto architektúra uľahčuje prístavu HS TFTP protokolu modul na každé prostredie. HS TFTP interne na spodná vrstva rozhrania HS ponožka knižnice, ktorý poskytuje dopravné služby UDP. Používateľské aplikácie nemusia obávať Winsock - HS TFTP nemá prenos, príjem a udalosti manipuláciu nad socket layer.

TFTP modul spracúva všetky protokolu tok informácií, chyba využitie, potvrdení, časové limity a tak ďalej. Ak je to vhodné na odosielanie ďalší blok údajov HS TFTP dostanete ďalší blok pamäte z používateľskej aplikácie. Podobne, keď boli obdržané údaje HS TFTP modul dostanete ďalší blok pamäte od používateľov aplikácie pre ukladanie údajov do spolu s XMODEM alebo ako alternatívu, TFTP sa často používa v embedded zariadenia a prístroje pre softvér alebo konfigurácia upgrade alebo vyhľadávania.

AKO kúpiť HS TFTP knižnica: Môžete si zakúpiť knižnice pomocou on-line platby kreditnou kartou na: http://www.hillstone-software.com/hs tftp_buy.htm, akonáhle sa nákup uskutoční vás dostane odkaz na stiahnutie by email stiahnuť úplný produkt dokladov, ktoré zahŕňajú:-HS TFTP knižnica obrázkov. (Statické knižnice Win32) - HS TFTP knižnice plnej zdrojový kód v c s MS Visual C projektu priestoru - HS TFTP Demo aplikácie binárne súbory, plné zdrojový kód a MS Visual C projektu priestoru.


-HS TFTP knižnica Užívateľská príručka, ktoré dokumenty podrobne dokončiť knižnica API.

Sťahujte tu: HS TFTP C Source Library 1.3.2

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

JavaGantt 2011.1Novinka

JavaGantt is advanced Swing gantt chart componen with chart layers painting.

Orientačný preklad: JavaGantt je rozšírené Swing Ganttov graf componen s graf vrstvy maľovanie.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.81 MB

NKT WAB 2.1.0Novinka

NKTWAB is an ActiveX object to access WAB with an easy & clean interface.

Orientačný preklad: NKTWAB je objekt ActiveX prístup WAB ľahko & čisté rozhranie.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.28 MB

RuleLab.Net Business Rules Engine (BRE) 1.5.14Novinka

Separate business logic from code. Turn an application into a rule-based system.

Orientačný preklad: Samostatné logika z kódu. Zapnutie žiadosť do založený systém.

Licencia: Demo | Veľkosť: 0.10 MB

SapphireEncrypt 04.00Novinka

Protect important data using the Sapphire Encrypt Library.

Orientačný preklad: Ochrany dôležitých dát pomocou Sapphire Šifrovať knižnice.

Licencia: Commercial | Veľkosť: 0.43 MB

newObjects IE ScriptBar 1.1Novinka

Create IE toolbars in script or VB, DHTML and sell them

Orientačný preklad: Vytvoriť IE panely nástrojov v skripte alebo VB, DHTML a predať

Licencia: Demo | Veľkosť: 0.7 MB

RadixSort 1.6Novinka

RadixSort is a fast internal sort written in Java that mimics a card sorter.

Orientačný preklad: RadixSort je rýchly vnútorný radiť napísané v jazyku Java, ktorý napodobňuje karta sorter.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.10 MB

BIGSPEED File Sharing SDK 3.0Novinka

Client/Server components for secure private file sharing

Orientačný preklad: Klient/Server komponenty pre zdieľanie bezpečnú súkromných súborov

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.53 MB

Easy Compression Library 3.55Novinka

An easy-to-use streaming compression library with strong encryption.

Orientačný preklad: Easy-to-streaming používať kompresná knižnica so silným šifrovaním.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 4.32 MB

OstroSoft SMTP Component 7.0.3Novinka

.NET assembly for sending emails programmatically using C#, VB.NET, ASP.NET, VB

Orientačný preklad: .ČISTÝ zhromaždenia pre odosielanie e-mailov programovo pomocou C#, VB.NET A ASP.NET, VB

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.19 MB

Najsťahovanejšie programy