Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
 • MobaPhoto

  Nástroj na zmenu veľkosti, orezávanie a upravovanie obrázkov i fotografií. Dokáže vytvárať tiež veľmi ľahko fotogalérie. »
  Licencia: Freeware

 • Interior Design Ideas Screensaver

  Šetrič obrazovky s tématikou interiéru. Obsahuje obývacie izby, spálne, kuchyne a jedálne. »
  Licencia: Freeware

 • A.S.C : Protect your privacy

  Chráňte si svoje súkromie a udržujte čistý systém s aplikáciou Action Surf Cool. »
  Licencia: Shareware

Vyberte si kategóriu

HS GPSDLL Library 1.4

Autor: Hillstone Software
Licencia: Shareware
Veľkosť: 0.55 MB
Cena: 160.00 $
Počet stiahnutí: 1627
Dátum pridania: 2011-05-06
Aktualizácia: 2012-02-10

Kategória programu:

Programovanie > Komponenty a knižnice

Operačný systém:

WinXP, WinVista, WinVista x64, Win7 x32, Win7 x64, Windows2003, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows Tablet PC Edition 2005, Windows Media Center Edition 2005, Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise x64

Krátky popis k programu HS GPSDLL Library:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér HS GPSDLL Library vo verzií 1.4 od autora Hillstone Software. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu HS GPSDLL Library je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér HS GPSDLL Library ..

Popis od autora programu - Hillstone Software v anglickom jazyku:

HsGpsDll is a Windows Dynamic Link Library which provides access to any NMEA-183 compliant GPS receiver via a serial communications port. HsGpsDll is designed for use from Visual C, C Sharp .NET, Visual Basic or other programming languages. HsGpsDll allows a user application to easily read from a GPS device the current GPS position fix and current velocity over ground (speed in kilometers per hour), decoding sentences $GPGGA and $GPVTG.

GPS position fix obtained via HsGpsDll contains:
* Latitude coordinate in degrees, minutes, seconds and direction (South / North)
* Longitude coordinate in degrees, minutes, seconds and direction (East / West)
* Fix quality - valid or invalid
* Number of satellites in view

What is included In HS GPSDLL:

HS GPSDLL STANDARD:
* HsGpsDll.dll - Windows DLL (Dynamic Link Library) for use from programs in Visual C, Visual Basic or other languages
* HsGpsDll.hlp - Windows documentation file (this file)
* HsGpsDemoVB6 - Visual Basic test application with source code using HsGpsDll.dll
* HsGpsDemoVC - Visual C test application with source code using HsGpsDll.dll

HS GPSDLL PLUS:
* Includes everything in Standard edition plus FULL SOURCE CODE in Visual C (plain C style), including core GPS NMEA message processing engine.

Supported EQUIPMENT: Supports any NMEA-183 Compliant GPS device with serial RS232 interface

Applications:
* Navigation
* Security
* Telematics
* Fleet Tracking
* Asset Tracking
* Any customer applications requiring access to a NMEA-183 compliant GPS receiver

HOW IT WORKS:
HS GPSDLL lcontinuously reads asynchronous data stream from a serial port and analyses the information to recognize and decode NMEA-183 Protocol sentences. After each message is received it is checked for integrity by comparing the received and the calculated checksum. The NMEA sentence fields are then converted from ASCII values into C structure variables and ready to be retrieved with an API call.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

HsGpsDll je Windows Dynamic Link Library, ktoré poskytuje prístup k akejkoľvek NMEA 183 kompatibilné s GPS prijímač cez port pre sériovú komunikáciu. HsGpsDll je navrhnutý na používanie z Visual C C ostrý.Internete Visual Basic alebo iných programovacích jazykoch. HsGpsDll umožňuje používateľskej aplikácie ľahko čítať z zariadenie GPS aktuálne GPS polohy opraviť a aktuálnej rýchlosti nad zem dekódovania vety (rýchlosť v kilometroch za hodinu), $GPGGA a $GPVTG.

Obsahuje GPS polohy opraviť získaných prostredníctvom HsGpsDll: * šírky koordinovať v stupne, minúty, sekundy a smer (juh / sever) * súradníc zemepisnej dĺžky v stupne, minúty, sekundy a smere (východ / západ) * opraviť kvality - platný alebo neplatný * počet satelitných reproduktorov v zobrazení, čo je zahrnuté V GPSDLL HS: HS GPSDLL štandard: * HsGpsDll.dll - DLL (Dynamic Link Library) systému Windows pre použitie z programov vo Visual C, Visual Basic alebo iné jazyky * HsGpsDll.hlp - súbor dokumentácie systému Windows (tento súbor) * HsGpsDemoVB6 - Visual Basic testu aplikácie so zdrojovým kódom pomocou HsGpsDll.dll * HsGpsDemoVC - aplikáciu Visual C testu so zdrojovým kódom pomocou HsGpsDll.dll HS GPSDLL PLUS: * zahŕňa všetko v Standard edition plus plný ZDROJOVÉHO kódu Visual c (obyčajný c štýl), vrátane jadro GPS NMEA správu spracovania motora.

Podporované zariadenia: Podporuje akékoľvek NMEA 183 kompatibilné S GPS zariadenie s sériové rozhranie RS232 aplikácie: * navigačné * zabezpečenia * telematických * flotily sledovania * majetku sledovania * všetky zákazník aplikácie vyžadujúce si prístup k NMEA 183 kompatibilné s GPS prijímač ako to funguje: HS GPSDLL lcontinuously číta asynchrónne dátového toku z sériový port a analýzy informácií, ktoré sa uznávajú a dekódovať protokol NMEA 183 vety. Po prijatí každej správy sa kontroluje integrita porovnaním prijatých alebo vypočítanému kontrolnému súčtu. Polia NMEA vety sú potom prevedené z hodnotami ASCII do c štruktúra premenných a pripravení byť obnovený s volanie API.

Sťahujte tu: HS GPSDLL Library 1.4

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

PDFOne .NET ProPlus 3Novinka

Create, edit, enhance, view, print, secure PDF documents and process PDF forms

Orientačný preklad: Vytvoriť, upraviť, zlepšiť, prezerať, tlačiť, zabezpečené dokumenty PDF a proces formulárov PDF

Licencia: Commercial | Veľkosť: 22.99 MB

Sharp Zip Wrapper 1.01Novinka

Free .NET Zip Library that wraps Sharp Zip

Orientačný preklad: Voľný.NET Zip knižnice, ktorý zábaly, ostré Zip

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.50 MB

TVicPort 4.1Novinka

Generic device driver for doing port i/o and memory access from Win32

Orientačný preklad: Generický ovládač pre robí prístavného vstupno-výstupné a pamäte prístup z Win32

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.35 MB

RFC Viewer 1.41Novinka

View and browse RFC documents through section directory and page index.

Orientačný preklad: Zobrazenie a prehľadávanie dokumentov RFC prostredníctvom časti adresára a stránky index.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.79 MB

SharePoint Business Data List Connector 3.0Novinka

Connects SharePoint lists to external data with change workflow and write-back

Orientačný preklad: Pripája sa zoznamami služby SharePoint k externým dátam sa zmenou workflow a write-back

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.10 MB

DD-engine Text Retrieval QuickCheck 1.2Novinka

Embedded Easy-To-Integrate Fuzzy Text Retrieval for MS.NET 1.1+

Orientačný preklad: Vložený Easy-To-Integrovať Fuzzy Text vyhľadávania pre MS.NET 1.1 +

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.03 MB

JxCapture Cross-Desktop Std. 2.1Novinka

Java API to capture and manipulate images from Java code.

Orientačný preklad: Java API pre zachytenie a manipuláciu s obrázkami z kódu v jazyku Java.

Licencia: Commercial | Veľkosť: 2.16 MB

PocketChart 2Novinka

Diagramming control for .NET compact framework. Flow, organizational, ER charts.

Orientačný preklad: Diagramov ovládanie. NET Compact Framework. Tok, organizačné, ER diagramy.

Licencia: Commercial | Veľkosť: 1.01 MB

Themed .NET Wizard 1.54Novinka

Themed wizard control for .NET WinForms.

Orientačný preklad: Tematické sprievodca ovládanie. WinForms NET.

Licencia: Commercial | Veľkosť: 6.05 MB

Najsťahovanejšie programy