Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

Hogense monitor keylogger 0.3

Autor: Hogense Network Technology Co.,LTD
Licencia: Shareware
Veľkosť: 2.55 MB
Cena: 29.90 $
Počet stiahnutí: 1207
Dátum pridania: 2008-07-17
Aktualizácia: 2011-07-13

Kategória programu:

Vzdelávanie a škola > Pre deti

Operačný systém:

WinNT 3.x, WinNT 4.x, Windows2000, WinXP, Windows2003, Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Ultimate x64

Krátky popis k programu Hogense monitor keylogger:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Hogense monitor keylogger vo verzií 0.3 od autora Hogense Network Technology Co.,LTD. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Hogense monitor keylogger je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Hogense monitor keylogger ..

Popis od autora programu - Hogense Network Technology Co.,LTD v anglickom jazyku:

Hogense monitor keylogger is an easy-to-use surveillance tool,running completely invisible.It takes periodic screenshots,logs all keystrokes typed and clipboard information, records e-mails,Internet activity and chat conversations of both sides.In a word,with this software,you can monitor everything users do on PC.
Key features are:
Keystrokes Logging
Hogense Monitor Keylogger records all keystrokes (including Alt, Ctrl and other functional buttons) and is case sensitive.
Our keylogger records the text typed in any application running on your computer, such as chat conversation, email, document, username, password, etc.
It monitors the clipboard operations as well, recording all copy, cut, paste operations.

Screenshot Logging
Our keylogger can log just about every action a user makes - from every keystroke they type to every email they send.You can configue it to take snapshots of screen as frequently as you want.
You can even configue it to take a screenshot on every mouse click and "Enter"key

Web Logging
Do your children spend a lot of hours a day surfing on the internet?
Do you ever wonder what they are doing there?
Do you want to know if your employees are spending their time surfing instead of doing their job?
Our keylogger monitors internet activity, including URL, site name, page title and time stamp.
Email Delivery

Sometimes it is impossible to gain access to the monitored PC everytime you need to view the logged information,in this case it is absolutely important for monitoring software to be able to transmit log files to some specific location.Hogense Monitor Keylogger allows you to send logs via email.

Privacy Feature
Hogense monitor keylogger runs completely invisible. It is invisible in Windows Startup,Task Manager,System Tray,even program folder is invisible from all users in your system.

Log Viewer
It allows you to view logs by dates and even the entire log.

Log Maintenance
You can set Keylogger to automaticall

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Hogense monitor keylogger je ľahké-to-use dohľadu nástroj, beží úplne neviditeľné.Pravidelné Broadband, zapisuje všetky úderov napísali a Schránka informácie, zaznamenáva e-mailov, internetovú aktivitu a chat konverzácia oboch stranách.Slovo, s tento softvér, môžete sledovať všetko, čo používatelia urobiť na PC.


Kľúčové prvky sú: úderov zapisovanie Hogense Monitor Keylogger zaznamenáva všetky úderov (vrátane Alt, kláves Ctrl a iné funkčné tlačidlá) a malé písmená.


Naše keylogger zaznamenáva text napísaný v ľubovoľnej aplikácie spustené na počítači, ako napríklad chatovú diskusiu, e-mail, dokument, užívateľské meno, heslo, atď.


Monitoruje schránky operácie rovnako, zaznamenávanie všetkých kopírovať, Vystrihnúť, prilepiť operácie.

Screenshot zapisovanie naše keylogger môžete prihlásiť len asi každý akcia používateľa robí - z každé stlačenie klávesu typu, že každý email, pošlete.Môžete configue to vziať snímky obrazovky tak často, ako potrebujete.


Môžete dokonca configue to prijať snímky na každé kliknutie myšou a "Enter" kľúč Web zapisovanie Do vaše deti stráviť veľa hodín dňa surfovanie na internete?


Myslíte si niekedy diviť, čo robia, sú tam?


Chcete vedieť, ak vaši zamestnanci sú trávia čas surfovanie namiesto z robiť svoju prácu?


Naše keylogger sleduje činnosť internet, vrátane URL, názov lokality, strane hlavy a čas pečiatka.


E-mail dodávky Niekedy nie je možné získať prístup k monitorované PC vždy potrebujete zobraziť zaznamenané informácie, v tomto prípade je to absolútne dôležité pre monitorovací softvér schopný prenášať súbory denníka na niektoré špecifické miesto.Hogense Monitor Keylogger umožňuje odosielať denníky prostredníctvom e-mailu.

Súkromie funkcie Hogense monitora keylogger beží úplne neviditeľné. Nie je viditeľný v spustení systému Windows, Správca úloh, systémovej lište, aj program priečinok je neviditeľný všetkých používateľov v systéme.

Prehliadač Vám umožňuje zobraziť denníky dátumy a dokonca celý denník.

Denník údržby môžete nastaviť Keylogger na automaticall

Sťahujte tu: Hogense monitor keylogger 0.3

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

MB Brain Test 1.20Novinka

This is a simple brain dominance test software for the left and right brain.

Orientačný preklad: Jedná sa o jednoduchý mozog dominancie test softvér pre ľavý a pravý mozog.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.10 MB

My Kids Browser 2.0.4.0Novinka

My Kids Browser protects children from pornography and Internet predators.

Orientačný preklad: Moje deti prehliadača chráni deti pred pornografiou a internetu predátormi.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 4.27 MB

Santa's Village 1.1Novinka

Fun, educational Christmas game for young kids w/ beautiful graphics and music.

Orientačný preklad: Zábavna a vzdelávacia vianočná hra pre malé deti.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 102.21 MB

A Day With Charlie 1.0Novinka

Spend a fun day with Charlie in this wonderful and moving picture book.

Orientačný preklad: Stráviť zábavný deň s Charliem v tejto nádhernej a pohybujúci sa obraz knihy.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3.20 MB

Charlie and Arnaud 1.0Novinka

2 award winning e-picture books that delight both children and adults.

Orientačný preklad: 2 ocenený e-obrázkové knižky, ktoré potešia deti aj dospelých.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 4.83 MB

AgataSoft TimeLock 1.5Novinka

Limit your child's computer usage.

Orientačný preklad: Obmedziť používanie počítačov vášho dieťaťa.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.66 MB

MB Australian Astrology 1.15Novinka

MB Australian Astrology is an Australian astrology animal personality software.

Orientačný preklad: MB Austrálsky Astrológia je austrálsky astrológia zviera osobnosť softvér.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.23 MB

Smart Kid - Learning My Numbers 1.7Novinka

Smart Kid – Learning My Numbers educational and self-esteen building software.

Orientačný preklad: Smart Kid - Vzdelávanie My Čísla vzdelávacie a self-esteen stavebné software.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3.65 MB

Arnaud, the Boy Who... 1.0Novinka

Arnaud follows his own path and does what he wants in this fun E-picture book.

Orientačný preklad: Arnaud nasleduje svoju vlastnú cestu a robí, čo chce v tejto knihe zábavné E-obraz.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.63 MB

Najsťahovanejšie programy