Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

Guide to School For Troubled Teens 1.00

Autor: School For Troubled Teens
Licencia: Freeware
Veľkosť: 0.09 MB
Cena: 0.00 $
Počet stiahnutí: 1136
Dátum pridania: 2008-01-14
Aktualizácia: 2011-10-20

Kategória programu:

Vzdelávanie a škola > Pre deti

Operačný systém:

Win98, WinXP, Windows2000, Windows2003, Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Ultimate, Linux, Mac OS X, Mac OS X 10.3, Mac OS X 10.4, Mac OS X 10.5

Krátky popis k programu Guide to School For Troubled Teens:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Guide to School For Troubled Teens vo verzií 1.00 od autora School For Troubled Teens. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Guide to School For Troubled Teens je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Guide to School For Troubled Teens ..

Popis od autora programu - School For Troubled Teens v anglickom jazyku:

Open, effective communication benefits not only the children, but every member of the family. Relationships between parents and with their children are greatly improved when there is effective communication taking place. In general, if communication between parents and their children is good, then their relationships are good as well. Allow your teen to take responsibility and make choices. Try not to criticize a mistake or place blame.When your child handles responsibility well, pay compliments and gradually give more opportunities to succeed and learn. It is sometimes difficult not to just “point out” the right decision – or the path you want your teen to follow. The most important things you should feel compelled to give your children are protection, preparation for the world, and love. Everything else is a luxury.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Otvorenej, efektívnej komunikácie výhody nielen deti, ale každý člen rodiny. Vzťahy medzi rodičmi a s ich deťmi sa výrazne zlepšila, keď existuje účinná komunikácia uskutočňuje. Vo všeobecnosti, ak komunikáciu medzi rodičmi a ich deťmi je dobrý, potom ich vzťahy sú dobré rovnako. Umožnenie vašu teen prevziať zodpovednosť a rozhodovať. Skúste nie kritizovať chybu alebo miesto viny.Keď vaše dieťa kľučky zodpovednosť dobre, zaplatiť komplimenty a postupne dať viac príležitostí uspieť a učiť sa. Niekedy je zložité len “point out” – správne rozhodnutie alebo požadovanú vašu teen sledovať cestu. Najdôležitejšie veci by nútení dať vaše deti sú ochranu, príprava na svete a lásky. Všetko ostatné je luxus.

Sťahujte tu: Guide to School For Troubled Teens 1.00

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

printables 1.0Novinka

printable games for kids

Orientačný preklad: tlač hry pre deti

Licencia: Shareware | Veľkosť: 5.08 MB

Parental Control 2.0Novinka

Take control over who uses your computer and what they do with it!

Orientačný preklad: Prevziať kontrolu nad tým, kto používa počítač a čo s tým robiť!

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.15 MB

Arnaud, the Boy Who... 1.0Novinka

Arnaud follows his own path and does what he wants in this fun E-picture book.

Orientačný preklad: Arnaud nasleduje svoju vlastnú cestu a robí, čo chce v tejto knihe zábavné E-obraz.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.63 MB

music_2_0 009Novinka

Music2_0 compose piano and drum

Orientačný preklad: Veľmi jednoduché komponovanie hudby, hra na klavír a bicie.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.07 MB

Big Math Attack 3.00Novinka

Tests your child's math, spelling, and typing skills in a fun arcade environment

Orientačný preklad: Testy vaše dieťa math, pravopis a zadaním schopnosti zábavnou pasáž prostredie

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.05 MB

Coloring Pages 3.1Novinka

This software is used to teach children how to draw.

Orientačný preklad: Tento softvér sa používa na učiť deti, ako čerpať.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.64 MB

Addition Game 1.0Novinka

Addition learning game for Kids

Orientačný preklad: Okrem učenia hry pre deti

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.08 MB

Pregnacy Planner 1.0Novinka

Pregnancy Planner is designed to check babies development day by day in the womb

Orientačný preklad: Tehotenstvo Planner je navrhnutý skontrolovať Miminka rozvoj deň v maternici

Licencia: Freeware | Veľkosť: 3.1 MB

FlexiMusic Kids Composer DEC2010Novinka

FlexiMusic Kids Composer is a fun, easy way for kids to make music and recording

Orientačný preklad: FlexiMusic deti skladateľ je zábavné, jednoduché spôsob, ako pre deti, aby hudba a nahrávanie

Licencia: Shareware | Veľkosť: 22.80 MB

Najsťahovanejšie programy