Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

Guide to School For Troubled Teens 1.00

Autor: School For Troubled Teens
Licencia: Freeware
Veľkosť: 0.09 MB
Cena: 0.00 $
Počet stiahnutí: 1019
Dátum pridania: 2008-01-14
Aktualizácia: 2011-10-20

Kategória programu:

Vzdelávanie a škola > Pre deti

Operačný systém:

Win98, WinXP, Windows2000, Windows2003, Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Ultimate, Linux, Mac OS X, Mac OS X 10.3, Mac OS X 10.4, Mac OS X 10.5

Krátky popis k programu Guide to School For Troubled Teens:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Guide to School For Troubled Teens vo verzií 1.00 od autora School For Troubled Teens. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Guide to School For Troubled Teens je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Guide to School For Troubled Teens ..

Popis od autora programu - School For Troubled Teens v anglickom jazyku:

Open, effective communication benefits not only the children, but every member of the family. Relationships between parents and with their children are greatly improved when there is effective communication taking place. In general, if communication between parents and their children is good, then their relationships are good as well. Allow your teen to take responsibility and make choices. Try not to criticize a mistake or place blame.When your child handles responsibility well, pay compliments and gradually give more opportunities to succeed and learn. It is sometimes difficult not to just “point out” the right decision – or the path you want your teen to follow. The most important things you should feel compelled to give your children are protection, preparation for the world, and love. Everything else is a luxury.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Otvorenej, efektívnej komunikácie výhody nielen deti, ale každý člen rodiny. Vzťahy medzi rodičmi a s ich deťmi sa výrazne zlepšila, keď existuje účinná komunikácia uskutočňuje. Vo všeobecnosti, ak komunikáciu medzi rodičmi a ich deťmi je dobrý, potom ich vzťahy sú dobré rovnako. Umožnenie vašu teen prevziať zodpovednosť a rozhodovať. Skúste nie kritizovať chybu alebo miesto viny.Keď vaše dieťa kľučky zodpovednosť dobre, zaplatiť komplimenty a postupne dať viac príležitostí uspieť a učiť sa. Niekedy je zložité len “point out” – správne rozhodnutie alebo požadovanú vašu teen sledovať cestu. Najdôležitejšie veci by nútení dať vaše deti sú ochranu, príprava na svete a lásky. Všetko ostatné je luxus.

Sťahujte tu: Guide to School For Troubled Teens 1.00

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Coloring Pages 3.1Novinka

This software is used to teach children how to draw.

Orientačný preklad: Tento softvér sa používa na učiť deti, ako čerpať.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.64 MB

Big Math Attack 3.00Novinka

Tests your child's math, spelling, and typing skills in a fun arcade environment

Orientačný preklad: Testy vaše dieťa math, pravopis a zadaním schopnosti zábavnou pasáž prostredie

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.05 MB

BunnyMath (For PocketPC) 1.0Novinka

A fun way for children to learn math. The pocketPC version actually speaks.

Orientačný preklad: Zábavný spôsob, ako pre deti učiť matematiku. Verzia PocketPC vlastne hovorí.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.9 MB

AgataSoft TimeLock 1.5Novinka

Limit your child's computer usage.

Orientačný preklad: Obmedziť používanie počítačov vášho dieťaťa.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.66 MB

Parental Control 2.0Novinka

Take control over who uses your computer and what they do with it!

Orientačný preklad: Prevziať kontrolu nad tým, kto používa počítač a čo s tým robiť!

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.15 MB

Animated Soccer Rules 1.0Novinka

Learn the basic soccer rules while having fun!

Orientačný preklad: Oboznámte sa s pravidlami základné futbal zabávať!

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.89 MB

Steps2Mind 1.0Novinka

Steps2Mind is the well-balanced program of exercises to develop your child.

Orientačný preklad: Steps2Mind je vyrovnaný program cvičenia na rozvoj vášho dieťaťa.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.11 MB

Nessy GamesPlayer 1.1Novinka

Great games program to help children to develop spelling and reading skills.

Orientačný preklad: Skvelé hry program na pomoc deťom rozvíjať pravopisu a čítanie.

Licencia: Demo | Veľkosť: 30.11 MB

A Day With Charlie 1.0Novinka

Spend a fun day with Charlie in this wonderful and moving picture book.

Orientačný preklad: Stráviť zábavný deň s Charliem v tejto nádhernej a pohybujúci sa obraz knihy.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3.20 MB

Najsťahovanejšie programy