Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
 • Select to Excel

  ODBC je nástroj, ktorý vypíše výsledky z ľubovoľného zdroja údajov ODBC v programe Excel. »
  Licencia: Freeware

 • BMW X5 Hamann Screensaver

  Tento vysoko kvalitný automatický šetrič obrazovky obsahuje množstvo kvalitných fotografií. »
  Licencia: Freeware

 • Ali Landry Pretty Screensaver

  Nádherný šetrič obrazovky Ali Landry, bývalej Miss USA. »
  Licencia: Freeware

Vyberte si kategóriu

FlexiMusic Kids Composer DEC2010

Autor: Tuetron Automation
Stránka: fleximusic.com
Licencia: Shareware
Veľkosť: 22.80 MB
Cena: 25 $
Počet stiahnutí: 1643
Dátum pridania: 2010-12-05
Aktualizácia: 2011-12-30

Kategória programu:

Vzdelávanie a škola > Pre deti

Operačný systém:

Win2000, Win7 x32, Win7 x64, Win98, WinVista, WinXP

Krátky popis k programu FlexiMusic Kids Composer:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér FlexiMusic Kids Composer vo verzií DEC2010 od autora Tuetron Automation. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu FlexiMusic Kids Composer je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér FlexiMusic Kids Composer ..

Popis od autora programu - Tuetron Automation v anglickom jazyku:

1. FlexiMusic Kids Composer is an amazing program that allows kids to create music on their own. Using a paint brush, an erase tool and a mouse, it is fun and easy way to give your song a new birth.
2. Music samples are selected from "Beats" window, and tunes from "Stars" window, then using the ?Paint brush? paint them on a track.
3. Lots of Instruments: Click the ?Beats? button to see the Beats window, where you can see hundred?s of instruments including Drums, Keyboards, Guitars, Horns, Percussions and lots more, with which, you can create music of high quality.
4. Easy Understanding: FlexiMusic Kids Composer software is suited for small children, because of its colorful interface, basic tools, and big simple buttons are easy to understand and use
5. Modifying your Songs: After creating the songs, fine adjustments can be done using Tempo. Tempo panel is used to control the speed of the songs. The song can be played either at slower or faster speed by moving the Tempo panel towards the left or right.
6. Audio Recording: Record your own vocals sing and play along with music.
FlexiMusic Kids Composer is best suited for children who wish to compose their own music using varieties of instruments.
7. FlexiMusic Kids Music World: Parents want their children to spend their leisure time doing something worth-full. The FlexiMusic Kids Music World is an educative, entertainment and fun based. FlexiMusic Kids Music World?s fun element is much sufficient that children love to use it at home.
8. When you buy FlexiMusic Kids Composer, we are offering an amazing FlexiMusic Kids Music World program which is made for kids of about 5 year old. This can be played using the mouse alone and not the keyboard.
9. Using FlexiMusic Kids Composer, in no time, your kids will create amazing music.
10. FlexiMusic Kids Composer song output can be saved to Wav file.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

1. FlexiMusic deti skladateľ je úžasné program, ktorý umožňuje vytvoriť hudbu na ich vlastné deti. Pomocou štetec, nástroj vymazať a myš, je zábavný a jednoduchý spôsob, ako dať vaše pieseň nového narodenia.


2. Hudobné vzoriek sú vybrané z "Beat" okno a melódie z "Hviezdy" okna, potom pomocou?Štetec? maľovať im na dráhe.


3. Veľa nástrojov: kliknite na tlačidlo?Beat? tlačidlo Zobraziť okno bije, kde môžete vidieť sto? s nástrojov vrátane bicie, klávesy, gitary, rohy, perkusie a veľa viac, s ktorými môžete vytvoriť hudobné vysokej kvality.


4. Ľahké porozumenie: FlexiMusic deti skladateľ software je vhodná pre malé deti, z dôvodu jeho farebné rozhranie, základné nástroje, a veľký jednoduché tlačidlá sú ľahko pochopiteľné a použiteľné 5. Úprava skladby: po vytvorení piesní, jemné úpravy možno vykonať pomocou Tempo. Tempo panel sa používa na ovládanie rýchlosti skladby. Piesne môžu byť prehrávané buď na pomalšie alebo vyššia rýchlosť pohybom Tempo panel smerom doľava alebo doprava.


6. Zvukový záznam: Záznam vlastné vokály spievať a hrať spolu s hudbou.


FlexiMusic deti skladateľ sa najlepšie hodí pre deti, ktorí chcú vytvárať svoje vlastné hudbu pomocou odrôd nástrojov.


7. FlexiMusic deti Music World: rodičia, aby deti trávia svoj čas vo voľnom čase, robiť niečo stojí za to úplne. FlexiMusic deti hudobnom svete je vzdelávacie, zábava a zábava založené. FlexiMusic deti hudobnom svete? zábavu s prvkom je oveľa dostatočné, že deti milujú ju používať doma.


8. Keď si kúpite FlexiMusic deti skladateľ, ponúkame úžasné FlexiMusic deti Music World program, ktoré je pre deti o 5 rokov. To môže byť hral, pomocou myši sám a nie klávesnice.


9. Pomocou FlexiMusic deti skladateľ, nie je čas, vaše deti budú vytvoriť úžasnej hudby.


10. FlexiMusic deti skladateľ pieseň výstup možno uložiť do súboru Wav.

Sťahujte tu: FlexiMusic Kids Composer DEC2010

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Coloring Pages 3.1Novinka

This software is used to teach children how to draw.

Orientačný preklad: Tento softvér sa používa na učiť deti, ako čerpať.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.64 MB

Pregnacy Planner 1.0Novinka

Pregnancy Planner is designed to check babies development day by day in the womb

Orientačný preklad: Tehotenstvo Planner je navrhnutý skontrolovať Miminka rozvoj deň v maternici

Licencia: Freeware | Veľkosť: 3.1 MB

BunnyMath (For PocketPC) 1.0Novinka

A fun way for children to learn math. The pocketPC version actually speaks.

Orientačný preklad: Zábavný spôsob, ako pre deti učiť matematiku. Verzia PocketPC vlastne hovorí.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.9 MB

Amazing Mosaic 1.0Novinka

This is an amazing mosaic building game for kids to improve their creativity.

Orientačný preklad: To je úžasná mozaika budovy hra pre deti s cieľom zlepšiť ich kreativitu.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.01 MB

Animated Clock 1.0Novinka

to tell time in a variety of ways. For Pre-K - 3rd grade.

Orientačný preklad: povedať čas v rôznymi spôsobmi. Pre Pre-K - 3 triedy.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.86 MB

Steps2Mind 1.0Novinka

Steps2Mind is the well-balanced program of exercises to develop your child.

Orientačný preklad: Steps2Mind je vyrovnaný program cvičenia na rozvoj vášho dieťaťa.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.11 MB

Kolorowanka 2.01Novinka

Fun and easy to use program for coloring images, just like in the coloring books

Orientačný preklad: Zábavné a jednoduché použitie program pre farebné obrázky, rovnako ako v maľovanky

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.21 MB

Animated Soccer Rules 1.0Novinka

Learn the basic soccer rules while having fun!

Orientačný preklad: Oboznámte sa s pravidlami základné futbal zabávať!

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.89 MB

MB Australian Astrology 1.15Novinka

MB Australian Astrology is an Australian astrology animal personality software.

Orientačný preklad: MB Austrálsky Astrológia je austrálsky astrológia zviera osobnosť softvér.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.23 MB

Najsťahovanejšie programy