Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

Courier Email 3.5

Autor: Rose City Software
Licencia: Freeware
Veľkosť: 4.25 MB
Cena: 0 $
Počet stiahnutí: 1523
Dátum pridania: 2006-11-04
Aktualizácia: 2011-10-21

Kategória programu:

Komunikácia > E-mailoví klienti a správa pošty

Operačný systém:

Win98, WinME, Windows2000, WinXP

Krátky popis k programu Courier Email:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Courier Email vo verzií 3.5 od autora Rose City Software. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Courier Email je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Courier Email ..

Popis od autora programu - Rose City Software v anglickom jazyku:

An exciting and all-new update to the acclaimed Calypso® email program, a favorite of email users for years, Courier sets a new standard of excellence for Internet email clients. With the ability to turn off display of HTML mail and an encrypted address book, Courier is immune to current email "worms" that replicate themselves by harvesting email addresses from the Windows Address Book and forwarding themselves to all of your contacts. Combined with an outstanding array of features and an intuitive, configurable interface, Courier is the premiere Internet email alternative.

* Support for multiple email accounts
* Configurable, intuitive interface
* Support for POP and IMAP mailboxes
* Ability to turn HTML mail viewing on or off in any window with a single mouse click
* "Color Markers" to help organize your messages
* Automatic mailbox backup
* Mailing list support, including "Blind Send" capabilities
* Superb mail filtering capabilities, including advanced anti-SPAM tools.
* Easily configurable for server and proxy based anti-SPAM programs.
* Address auto-completion when composing mail
* Multi-language spelling support
* Auto-response capability
* Mail templates
* Mail archiving
* Optional password protection for mailboxes

and much, much more!

When it comes to safe, secure, and reliable email for Windows, Courier delivers.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Vzrušujúci a všetky nové aktualizácie sa uvítali Calypso ® e-mailový program, obľúbený email užívateľov za roky, Courier nastaví nového štandardu excelentnosti pre internetové e-mailových klientov. S možnosťou vypnúť zobrazovanie pošty vo formáte HTML a šifrované adresár, Courier je imúnna voči aktuálnej e-mail "červy", ktoré replikovať ich zberom e-mailové adresy z adresára systému Windows a posielaní ďalej zaviazali všetky vaše kontakty. V kombinácii s neuhradené pole funkcie a intuitívne a konfigurovateľné rozhranie, Courier je premiéra Internet e-mail alternatívou.

* Podpora viacerých e-mailových účtov * konfigurovateľné, intuitívne rozhranie * podporu pre POP a IMAP schránok * schopnosť premeniť HTML pošty zobrazenie alebo vypnutie v ľubovoľnom okne jednotného myši kliknite * "Farbu Značkovače" pomôcť organizovať svoje správy * automatické schránky zálohovanie * mailing listu podpory, vrátane "Nevidiacich odoslať" schopnosti * Superb pošty možnosti, vrátane filtrovania rozšírené anti-SPAM nástroje.


* Ľahko konfigurovateľné pre servera a proxy založené anti-spamové programy.


* Zaoberať auto-dokončenie pri vytváraní hromadnej * Multi-language pravopis podpora * Automatická odpoveď schopnosti * Mail šablóny * Mail archivácie * nepovinné heslo ochrany pre poštové schránky a ešte oveľa viac!

Keď príde na bezpečnú, a spoľahlivé e-mail pre systém Windows, Courier prináša.

Sťahujte tu: Courier Email 3.5

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Courier Email 3.5Novinka

Safe, secure and reliable email for Windows - Courier delivers

Orientačný preklad: Bezpečné, zabezpečené a spoľahlivé e-mail pre Windows - Courier prináša

Licencia: Freeware | Veľkosť: 4.25 MB

IncrediMail 2 6.01Novinka

IncrediMail 2 is a powerful, easy to use, feature-rich and fun email program.

Orientačný preklad: IncrediMail 2 je mocný, ľahko ovládateľný, rys-bohatý a zábavné e-mailový program.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 11.8 MB

Vista NetMail 10.0Novinka

Free, fast and flexible mail client

Orientačný preklad: Bezplatné, rýchle a flexibilné poštový klient

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.66 MB

3D Mailbox LIGHT 2.1.1.2Novinka

Tiny, fast email client with built-in Video Mail, Spam Filter, IM, and more.

Orientačný preklad: Drobček, rýchly e-mailový klient so vstavaným-in Video Mail, Spam Filter, IM a ďalšie.

Licencia: Commercial | Veľkosť: 6.47 MB

OST PST 10.10.01Novinka

OST PST tool to convert unusable OST file to Outlook PST format

Orientačný preklad: Ost pst nástroj pre konverziu nepoužiteľný ost súboru PST do aplikácie Outlook formát

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.90 MB

Email Director .NET 4.5Novinka

Send bulk and personalized email to a group of recipients.

Orientačný preklad: Poslať veľkom a prispôsobené e-mailu skupine príjemcov.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 7.57 MB

3D Mailbox 2.1.1.2Novinka

Email meets videogame! World's first 3-dimensional email client.

Orientačný preklad: E-mail spĺňa videohry! Ako prvý na svete 3-dimenzionální e-mailový klient.

Licencia: Commercial | Veľkosť: 74.25 MB

PDMS Urdu Email 1.0Novinka

Easy to use Urdu Email software. Urdu email is readable everywhere!

Orientačný preklad: Teraz môžete písať a odosielať e-maily Urdu veľmi jednoducho.

Licencia: Demo | Veľkosť: 4.54 MB

Mokum Mail 6.0Novinka

Mokum Mail: EMail Checker / Reader, HTML EMailer and WEB Browser, all in one!

Orientačný preklad: Moku mail: Email Kontrola / Reader, HTML Emailer a webový prehliadač, všetko v jednom!

Licencia: Shareware | Veľkosť: 21.20 MB

Najsťahovanejšie programy