Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,496 | Dnes pridaných: 0
 • Free Convert 3GPP to Epson 2000

  Prevod súborov 3GPP na Epson 2000. »
  Licencia: Freeware

 • LivePIM Unit Converter

  Prevodník jednotiek, ktorý pozná viac ako 200 jednotiek. Prevod jednotiek ako napríklad hmotnosť, vzdialenosť, hlasitosť. »
  Licencia: Shareware

 • E.M. DVD Ripper

  Aplikácia na ripovanie obsahu DVD do iPod, iPhone, PSP video, Zune, XBOX360 a mobilného telefónu. »
  Licencia: Shareware

Vyberte si kategóriu

Complete Mail Server 1.7

Autor: SoftFolder Inc
Licencia: Shareware
Veľkosť: 1.71 MB
Cena: 95 $
Počet stiahnutí: 844
Dátum pridania: 2007-01-01
Aktualizácia: 2011-05-17

Kategória programu:

Servery > Mail Server

Operačný systém:

Win95, Win98, WinME, WinNT 3.x, WinNT 4.x, Windows2000, WinXP, Windows2003, Windows Mobile 2003

Krátky popis k programu Complete Mail Server:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Complete Mail Server vo verzií 1.7 od autora SoftFolder Inc. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Complete Mail Server je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Complete Mail Server ..

Popis od autora programu - SoftFolder Inc v anglickom jazyku:

Complete Mail Server is high-performance professional SMTP/POP3 server software engineered for corporations and ISPs to satisfy business needs in ultra fast, flexible and reliable mail server. It works along with any email program or mailer and offers a lot of security features and options to allow you to protect the server from the outside and restrict the SPAM activity. In case of parallel mail processing, Complete Mail Server can be installed on several computers while the common message queue and user mailboxes can be kept on separate dedicated computers. You can assign specific configuration for each installation to facilitate email messaging in your organization. Friendly user interface of the program can be installed separately from the SMTP and POP3 services to give you ability to manage each of the server installations from a single PC. The SMTP and POP3 services can work as NT services and will keep working in the logoff mode. The special test mode is provided for software debugging and testing purposes that you can use to check if your email clients work properly. While test mode is activated, the server accepts your email messages, stores them in the queue but nothing delivers to the actual recipients. For example, this feature can be useful for developers to debug the scripts written with PHP, Perl, Java or other software. The SMTP Gateway Servers is another significant feature that makes Complete Mail Server just perfect for personal usage especially for the laptop PC users who have to change Internet Service Providers (ISP) while traveling around the world. Simply add all your SMTP servers that you use in different places to the unlimited list of gateway servers and the program will always find a correct SMTP server wherever you connect your PC to the Internet with any type of connection; so you do not have to modify SMTP settings of your email program each time you change ISPs.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Kompletné Mail Server je vysoko-výkon profesionálny SMTP/POP3 server softvér navrhnutý pre spoločnosti a poskytovatelia internetových služieb pre uspokojenie podnikových potrieb v ultra rýchle, flexibilné a spoľahlivý poštový server. Funguje to spolu so všetkými e-mailový program alebo poštový klient a ponúka veľa bezpečnostných funkcií a možností, vám umožní chrániť server zvonku a obmedziť činnosť SPAM. V prípade súbežného spracovania pošty, môžete Kompletná Mail Server je nainštalovaný na viacerých počítačoch, zatiaľ čo spoločné fronty správ a užívateľských schránok môžu byť uchovávané v samostatných vyhradených počítačoch. Môžete priradiť konkrétnej konfigurácie pre každé zariadenie na uľahčenie e-mail správ v organizácii. Priateľské užívateľské rozhrania programu, môžu byť inštalované samostatne od SMTP a POP3 služby, aby vám schopnosť riadiť každý server zariadenia z jedného PC. SMTP a POP3 služby môžu fungovať ako služby NT a bude pokračovať v práci v režime odhlásenia. Špeciálny testovací režim je stanovený softvér ladenie a testovanie, ktoré môžete použiť na overenie, či váš e-mailových klientov pracovať správne. Zatiaľ čo testovací režim je aktivovaný, bude server akceptovať e-mailovej správy, ukladá ich do fronty, ale nič dodá na skutočné príjemcu. Napríklad, môže táto funkcia byť užitočné pre vývojárov k ladenie skriptov napísaných v PHP, Perl, Java alebo iný softvér. SMTP servery Gateway je ďalší významný rys, ktorý robí Kompletné Mail Server ideálny pre osobné použitie, najmä pre laptop PC používateľov, ktorí majú k zmene poskytovateľa internetových služieb (ISP) pri cestovaní po celom svete. Stačí pridať všetky SMTP servery, ktoré používate v rôznych miestach na neobmedzenú zoznam serverov brán a program sa vždy nájde správny SMTP server, nech ste kdekoľvek pripojiť počítač k internetu s akýmkoľvek typom pripojenia, takže nemusíte meniť SMTP nastavenia vášho e-mailového programu pri každej zmene ISP.

Sťahujte tu: Complete Mail Server 1.7

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Complete Mail Server 1.7Novinka

Get professional SMTP/POP3 mail server for corporate or personal needs!

Orientačný preklad: Získajte profesionálne SMTP/POP3 mail server pre firemné alebo osobné potreby!

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.71 MB

MailEnable Enterprise Edition 4.0Novinka

A powerful, robust email server for Microsoft Windows 2000/2003/2008

Orientačný preklad: Silný, robustný poštový server Microsoft Windows 2000/2003/2008

Licencia: Demo | Veľkosť: 35.23 MB

Winmail Mail Server 4.8Novinka

professional and easy-use mail server, supporting SMTP,POP3,WebMail,Anti-Virus

Orientačný preklad: profesionálne a ľahké používanie-mail server, podporujúci protokoly SMTP, POP3, webmail, Anti-Virus

Licencia: Shareware | Veľkosť: 29.17 MB

FlexWindow Enterprise Server 1.0.1Novinka

Update your web pages by sending an e-mail with FlexWindow

Orientačný preklad: Aktualizovať vaše webové stránky zaslaním e-mailu s FlexWindow

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.35 MB

SnugServer 4.3.0.24Novinka

Email Server plus FTP, Web, News & List Server with Anti-Spam/Virus & Encryption

Orientačný preklad: Email Server plus FTP, Web, novinky a zoznam servera s Anti-Spam/Virus a šifrovanie

Licencia: Commercial | Veľkosť: 14.18 MB

TestMailer 1.4.4Novinka

Debug email delivery and communication problems.

Orientačný preklad: Debug doručovanie e-mailov a komunikačné problémy.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.23 MB

SMTP Preprocessor 1.10Novinka

Processes e-mail messages before corporate SMTP server.

Orientačný preklad: Procesy e-mailových správ pred firemné servera SMTP.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.22 MB

MailEnable Professional 4.0Novinka

A powerful email server for Windows 2000/2003/2008

Orientačný preklad: Výkonný poštový server pre Windows 2000/2003/2008

Licencia: Demo | Veľkosť: 29.80 MB

FTGate 5.0Novinka

Full Featured eMail and groupware server, SMTP, POP3, IMAP, SPF, anti-spam

Orientačný preklad: Plne vybavený eMail a groupware serveru, SMTP, POP3, IMAP, SPF, anti-spam

Licencia: Commercial | Veľkosť: 38 MB

Najsťahovanejšie programy