Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

BloodEyeRemove 1.5

Autor: Softplicity
Licencia: Freeware
Veľkosť: 1.86 MB
Cena: 0 $
Počet stiahnutí: 1185
Dátum pridania: 2007-02-08
Aktualizácia: 2011-09-30

Kategória programu:

Grafika > Grafické editory

Operačný systém:

Win95, Win98, WinME, WinXP, Windows2000, Windows2003

Krátky popis k programu BloodEyeRemove:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér BloodEyeRemove vo verzií 1.5 od autora Softplicity. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu BloodEyeRemove je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér BloodEyeRemove ..

Popis od autora programu - Softplicity v anglickom jazyku:

The times when the photos with red-eye effect were considered ruined are gone! Today you need not even use expensive and complicated PhotoShop to remove the unwanted coloration of eyes. There is a better way! New handy and easy-to-use utility Blood Eye Remove can almost automatically remove red eyes from your photos in seconds. There are just a few steps to remove red eyes with Blood Eye Remove. You select the photo, specify the area of unwanted red and at once see the result in the Preview window. If you are satisfied with it, just press Apply and enjoy the photo without any red eye effect. Blood Eye Remove works to the pixel level, which means that the result will always be perfect. Inutiative interface makes it possible even for a beginner to master the program in seconds. Try it for free and you will sure appreciate our simple but powerful red eye remover tool.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Časy, keď sa považovali za fotografie s účinnosťou efekt červených zničil sú preč! Dnes vás potrebné dokonca nepoužívajte nákladné a zložité PhotoShop odstrániť nechcené sfarbenie oči. Neexistuje lepší spôsob! Novej šikovná a ľahko-to-use utility krvou Eye odstrániť takmer automaticky odstrániť červené oči z vašich fotografií v sekundách. Existuje len pár krokov na odstránenie červených očí s krvou Eye odstrániť. Vyberte fotografiu, určiť oblasti nechcené červené a naraz výsledok zobrazí v okne s ukážkou. Ak ste spokojní s ním, len stlačte Apply a tešiť fotografiu bez akéhokoľvek efekt červených očí. Krvou Eye odstrániť funguje na pixel úroveň, čo znamená, že výsledok bude vždy perfektní. Inutiative rozhranie umožňuje aj pre začiatočníkov majster program v sekundách. Skúste to zadarmo a budete určite ocenia naše jednoduchý, ale mocný červených očí odstraňovač nástroj.

Sťahujte tu: BloodEyeRemove 1.5

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

PhotoInstrument 4.8Novinka

PhotoInstrument is an easy to learn tool for editing & retouching digital photos

Orientačný preklad: PhotoInstrument je ľahko naučiť nástroj pre editáciu & retušovanie digitálnych fotografií

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3.39 MB

Rotation Pilot 1.0.4Novinka

Rotation Pilot is a set of handy tools for rotating and resizing your photos.

Orientačný preklad: Otáčanie Pilot je šikovná nástroje pre otáčanie a zmenu veľkosti fotografie.

Licencia: Freeware | Veľkosť: MB

Photo to Cartoon 1.2Novinka

Makes cartoons and portraits from photographs.

Orientačný preklad: Robí karikatúry a portrétov z fotografií.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 4.27 MB

World's Greatest Frame Pack 2.15Novinka

Personalize your photos with new World's Greatest Frames

Orientačný preklad: Prispôsobte si svoje fotografie s najväčším Frames novým sveta

Licencia: Freeware | Veľkosť: 20.66 MB

Easy Picture Notes 1.4.0Novinka

Easily add pointers and notes to your pictures, making them more informative.

Orientačný preklad: Jednoducho pridať odkazy a poznámky na obrázky, tvorby informatívnejšie.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.41 MB

JFDraw 1.8.0Novinka

JFDraw is a pure Java based graphics application and library package

Orientačný preklad: JFDraw je čistá Java založené grafických aplikáciách a knižnice balík

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.50 MB

Image Repainter 1.5Novinka

Changes colors of an image by borrowing template colors.

Orientačný preklad: Zmeny farby obrazu pôžičiek šablóny farbami.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.76 MB

ImageForge PRO for Art, Images, Photos 3.62Novinka

Paint, create web art, retouch photos, animate, combine images, etc.

Orientačný preklad: Maľovanie, vytvárať webové umenie, retušovať fotografie, živé, skombinovať obrázky, atď

Licencia: Shareware | Veľkosť: 13.34 MB

Just BoxShots 2.01Novinka

Build a virtual boxshot for anything! Build your layouts and create your box.

Orientačný preklad: Vybudovať virtuálne boxshot na čokoľvek! Zostavte si svoj rozvrhnutie a vytvoriť si box.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.28 MB

Najsťahovanejšie programy