Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

Big Math Attack 3.00

Autor: PC Shareware, Inc.
Licencia: Shareware
Veľkosť: 1.05 MB
Cena: 11.95 $
Počet stiahnutí: 1330
Dátum pridania: 2007-12-15
Aktualizácia: 2011-09-15

Kategória programu:

Vzdelávanie a škola > Pre deti

Operačný systém:

Win2000, Win7 x32, Win7 x64, Win98, WinServer, WinVista, WinVista x64, WinXP

Krátky popis k programu Big Math Attack:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Big Math Attack vo verzií 3.00 od autora PC Shareware, Inc.. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Big Math Attack je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Big Math Attack ..

Popis od autora programu - PC Shareware, Inc. v anglickom jazyku:

Big Math Attack! is a colorful, graphical educational program that tests your child's math solving, spelling, and typing skills in a fun arcade environment. Several skill levels are available that makes this program suitable for both children and adults. Top scores in each category are recorded to track one's progress. The objective of the game is to protect your city from falling meteorites. The "meteorites" are disguised as math problems. The only defense that you have is to fire missiles at the descending meteorites. The missiles are your answers to the falling math problems. Math "meteorites" fall from the sky at increasing frequency and must be solved before they pummel your town into dust. Don't let the program name fool you... this program also tests ones typing skills (like Letterfall) AND spelling words. You can even add custom spelling word lists and make the falling meteorites turn into spelling words.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Veľký útok Math! je farebnejšie, grafické vzdelávací program, že testy vaše dieťa matematické riešenie, pravopis, a pisárskymi schopnosti zábavnou pasáž prostredia. Viacerých úrovniach obtiažnosti sú k dispozícii tento program, že je vhodný pre deti i dospelých. Najvyššie skóre v každej kategórii sú zaznamenané na sledovanie pokroku. Cieľom hry je chrániť vaše mesto z pádu meteoritov. "Meteoritov" sú zamaskované ako math problémy. Len obrany, že máte je oheň rakiet na zostupnom meteoritov. Strely sú vaše odpovede Padajúce math problémov. Math "meteoritov" spadne z neba na zvýšenie frekvencie a musí byť vyriešené pred ich pummel vaše mesto do prachu. Nenechajte program meno blázna vás... Tento program tiež testuje tie zadaním zručnosti (ako Letterfall) A pravopis slov. Môžete dokonca pridať vlastné pravopisu slovo zoznamy a doplňte Padajúce meteoritov premeniť pravopisu slov.

Sťahujte tu: Big Math Attack 3.00

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

FlexiMusic Kids Composer DEC2010Novinka

FlexiMusic Kids Composer is a fun, easy way for kids to make music and recording

Orientačný preklad: FlexiMusic deti skladateľ je zábavné, jednoduché spôsob, ako pre deti, aby hudba a nahrávanie

Licencia: Shareware | Veľkosť: 22.80 MB

BunnyMath (For PocketPC) 1.0Novinka

A fun way for children to learn math. The pocketPC version actually speaks.

Orientačný preklad: Zábavný spôsob, ako pre deti učiť matematiku. Verzia PocketPC vlastne hovorí.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.9 MB

MB Brain Test 1.20Novinka

This is a simple brain dominance test software for the left and right brain.

Orientačný preklad: Jedná sa o jednoduchý mozog dominancie test softvér pre ľavý a pravý mozog.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.10 MB

MB Emotional Quotient Test 1.20Novinka

This is a free a Emotional Intelligence or Emotional Quotient(EQ) test.

Orientačný preklad: Jedná sa o bezplatnú Emočná inteligencia Emočné kvocient alebo (EQ) test.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.76 MB

FRS Money Math 2.0Novinka

Learn to identify US coins, practice counting, and perform basic math.

Orientačný preklad: Naučte sa identifikovať nás mince, prax, počítanie a vykonať základné matematické.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.2 MB

Kolorowanka 2.01Novinka

Fun and easy to use program for coloring images, just like in the coloring books

Orientačný preklad: Zábavné a jednoduché použitie program pre farebné obrázky, rovnako ako v maľovanky

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.21 MB

printables 1.0Novinka

printable games for kids

Orientačný preklad: tlač hry pre deti

Licencia: Shareware | Veľkosť: 5.08 MB

My Kids Browser 2.0.4.0Novinka

My Kids Browser protects children from pornography and Internet predators.

Orientačný preklad: Moje deti prehliadača chráni deti pred pornografiou a internetu predátormi.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 4.27 MB

Parental Control 2.0Novinka

Take control over who uses your computer and what they do with it!

Orientačný preklad: Prevziať kontrolu nad tým, kto používa počítač a čo s tým robiť!

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.15 MB

Najsťahovanejšie programy