Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

Big Math Attack 3.00

Autor: PC Shareware, Inc.
Licencia: Shareware
Veľkosť: 1.05 MB
Cena: 11.95 $
Počet stiahnutí: 1177
Dátum pridania: 2007-12-15
Aktualizácia: 2011-09-15

Kategória programu:

Vzdelávanie a škola > Pre deti

Operačný systém:

Win2000, Win7 x32, Win7 x64, Win98, WinServer, WinVista, WinVista x64, WinXP

Krátky popis k programu Big Math Attack:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Big Math Attack vo verzií 3.00 od autora PC Shareware, Inc.. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Big Math Attack je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Big Math Attack ..

Popis od autora programu - PC Shareware, Inc. v anglickom jazyku:

Big Math Attack! is a colorful, graphical educational program that tests your child's math solving, spelling, and typing skills in a fun arcade environment. Several skill levels are available that makes this program suitable for both children and adults. Top scores in each category are recorded to track one's progress. The objective of the game is to protect your city from falling meteorites. The "meteorites" are disguised as math problems. The only defense that you have is to fire missiles at the descending meteorites. The missiles are your answers to the falling math problems. Math "meteorites" fall from the sky at increasing frequency and must be solved before they pummel your town into dust. Don't let the program name fool you... this program also tests ones typing skills (like Letterfall) AND spelling words. You can even add custom spelling word lists and make the falling meteorites turn into spelling words.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Veľký útok Math! je farebnejšie, grafické vzdelávací program, že testy vaše dieťa matematické riešenie, pravopis, a pisárskymi schopnosti zábavnou pasáž prostredia. Viacerých úrovniach obtiažnosti sú k dispozícii tento program, že je vhodný pre deti i dospelých. Najvyššie skóre v každej kategórii sú zaznamenané na sledovanie pokroku. Cieľom hry je chrániť vaše mesto z pádu meteoritov. "Meteoritov" sú zamaskované ako math problémy. Len obrany, že máte je oheň rakiet na zostupnom meteoritov. Strely sú vaše odpovede Padajúce math problémov. Math "meteoritov" spadne z neba na zvýšenie frekvencie a musí byť vyriešené pred ich pummel vaše mesto do prachu. Nenechajte program meno blázna vás... Tento program tiež testuje tie zadaním zručnosti (ako Letterfall) A pravopis slov. Môžete dokonca pridať vlastné pravopisu slovo zoznamy a doplňte Padajúce meteoritov premeniť pravopisu slov.

Sťahujte tu: Big Math Attack 3.00

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Santa's Village 1.1Novinka

Fun, educational Christmas game for young kids w/ beautiful graphics and music.

Orientačný preklad: Zábavna a vzdelávacia vianočná hra pre malé deti.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 102.21 MB

FRS Money Math 2.0Novinka

Learn to identify US coins, practice counting, and perform basic math.

Orientačný preklad: Naučte sa identifikovať nás mince, prax, počítanie a vykonať základné matematické.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.2 MB

Little Hoppers Sight Words Game 1.0.1Novinka

Reading skills development software for beginning readers.

Orientačný preklad: Čítanie zručnosti vývoj softvéru na začiatku čitateľov.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 14.1 MB

Guide to School For Troubled Teens 1.00Novinka

Learn how to effectively communicate with your teen and with your family

Orientačný preklad: Naučte sa, ako účinne komunikovať s vašou teen a s rodinou

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.09 MB

Addition Game 1.0Novinka

Addition learning game for Kids

Orientačný preklad: Okrem učenia hry pre deti

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.08 MB

Big Math Attack 3.00Novinka

Tests your child's math, spelling, and typing skills in a fun arcade environment

Orientačný preklad: Testy vaše dieťa math, pravopis a zadaním schopnosti zábavnou pasáž prostredie

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.05 MB

Little Hopper's Memory Matching Game 1.0.2Novinka

farm themed memory matching game for preschool and kindergarten children

Orientačný preklad: tematické pamäte farmy, vyrovnanie hry pre deti preschool a škôlky

Licencia: Shareware | Veľkosť: 9.9 MB

AgataSoft TimeLock 1.5Novinka

Limit your child's computer usage.

Orientačný preklad: Obmedziť používanie počítačov vášho dieťaťa.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.66 MB

MB Australian Astrology 1.15Novinka

MB Australian Astrology is an Australian astrology animal personality software.

Orientačný preklad: MB Austrálsky Astrológia je austrálsky astrológia zviera osobnosť softvér.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.23 MB

Najsťahovanejšie programy