Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

Big Math Attack 3.00

Autor: PC Shareware, Inc.
Licencia: Shareware
Veľkosť: 1.05 MB
Cena: 11.95 $
Počet stiahnutí: 1301
Dátum pridania: 2007-12-15
Aktualizácia: 2011-09-15

Kategória programu:

Vzdelávanie a škola > Pre deti

Operačný systém:

Win2000, Win7 x32, Win7 x64, Win98, WinServer, WinVista, WinVista x64, WinXP

Krátky popis k programu Big Math Attack:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Big Math Attack vo verzií 3.00 od autora PC Shareware, Inc.. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Big Math Attack je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Big Math Attack ..

Popis od autora programu - PC Shareware, Inc. v anglickom jazyku:

Big Math Attack! is a colorful, graphical educational program that tests your child's math solving, spelling, and typing skills in a fun arcade environment. Several skill levels are available that makes this program suitable for both children and adults. Top scores in each category are recorded to track one's progress. The objective of the game is to protect your city from falling meteorites. The "meteorites" are disguised as math problems. The only defense that you have is to fire missiles at the descending meteorites. The missiles are your answers to the falling math problems. Math "meteorites" fall from the sky at increasing frequency and must be solved before they pummel your town into dust. Don't let the program name fool you... this program also tests ones typing skills (like Letterfall) AND spelling words. You can even add custom spelling word lists and make the falling meteorites turn into spelling words.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Veľký útok Math! je farebnejšie, grafické vzdelávací program, že testy vaše dieťa matematické riešenie, pravopis, a pisárskymi schopnosti zábavnou pasáž prostredia. Viacerých úrovniach obtiažnosti sú k dispozícii tento program, že je vhodný pre deti i dospelých. Najvyššie skóre v každej kategórii sú zaznamenané na sledovanie pokroku. Cieľom hry je chrániť vaše mesto z pádu meteoritov. "Meteoritov" sú zamaskované ako math problémy. Len obrany, že máte je oheň rakiet na zostupnom meteoritov. Strely sú vaše odpovede Padajúce math problémov. Math "meteoritov" spadne z neba na zvýšenie frekvencie a musí byť vyriešené pred ich pummel vaše mesto do prachu. Nenechajte program meno blázna vás... Tento program tiež testuje tie zadaním zručnosti (ako Letterfall) A pravopis slov. Môžete dokonca pridať vlastné pravopisu slovo zoznamy a doplňte Padajúce meteoritov premeniť pravopisu slov.

Sťahujte tu: Big Math Attack 3.00

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

ColourIt 1.0Novinka

An interactive colouring book for children

Orientačný preklad: Interaktívne omaľovánka pre deti

Licencia: Freeware | Veľkosť: 2.53 MB

MB Brain Test 1.20Novinka

This is a simple brain dominance test software for the left and right brain.

Orientačný preklad: Jedná sa o jednoduchý mozog dominancie test softvér pre ľavý a pravý mozog.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.10 MB

Arnaud, the Boy Who... 1.0Novinka

Arnaud follows his own path and does what he wants in this fun E-picture book.

Orientačný preklad: Arnaud nasleduje svoju vlastnú cestu a robí, čo chce v tejto knihe zábavné E-obraz.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.63 MB

My Kids Browser 2.0.4.0Novinka

My Kids Browser protects children from pornography and Internet predators.

Orientačný preklad: Moje deti prehliadača chráni deti pred pornografiou a internetu predátormi.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 4.27 MB

Hogense monitor keylogger 0.3Novinka

Hogense Monitor Keylogger is an invisible surveillance software.

Orientačný preklad: Hogense Monitor Keylogger je neviditeľný dohľadu softvér.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.55 MB

MB Emotional Quotient Test 1.20Novinka

This is a free a Emotional Intelligence or Emotional Quotient(EQ) test.

Orientačný preklad: Jedná sa o bezplatnú Emočná inteligencia Emočné kvocient alebo (EQ) test.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.76 MB

Little Hoppers Sight Words Game 1.0.1Novinka

Reading skills development software for beginning readers.

Orientačný preklad: Čítanie zručnosti vývoj softvéru na začiatku čitateľov.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 14.1 MB

AgataSoft TimeLock 1.5Novinka

Limit your child's computer usage.

Orientačný preklad: Obmedziť používanie počítačov vášho dieťaťa.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.66 MB

Addition Game 1.0Novinka

Addition learning game for Kids

Orientačný preklad: Okrem učenia hry pre deti

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.08 MB

Najsťahovanejšie programy