Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
 • Blackjack 2007

  Blackjack je video výherný automat s témou divokého západu! »
  Licencia: Freeware

 • EnCalcL

  EnCalcL spočíta náklady na spotrebu tečúcej vody. »
  Licencia: Freeware

 • Make Videos from Games Using Camtasia

  Naučte sa robiť videá z hier pomocou zachytávania obrazu v programe Camtasia. »
  Licencia: Freeware

Vyberte si kategóriu

Apollo 37zz

Autor: Apollo Software
Stránka: shareapp.net
Licencia: Freeware
Veľkosť: 0.66 MB
Cena: 0 $
Počet stiahnutí: 2229
Dátum pridania: 2007-06-05
Aktualizácia: 2011-09-21

Kategória programu:

Audio a multimédia > Prehrávače audio súborov

Operačný systém:

Win98, WinME, WinXP, Windows2000, Windows2003, Windows Vista Home Basic

Krátky popis k programu Apollo:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Apollo vo verzií 37zz od autora Apollo Software. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Apollo je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Apollo ..

Popis od autora programu - Apollo Software v anglickom jazyku:

Apollo started out as a MP3-player. It is recognized by its outstanding MP3 decoding quality, powerful continuous playback support and advanced playlist capabilities. It supports different file formats through so called input plug-ins. Writing an input plug-ins is rather straight forward (see the plug-ins page for more info) and thus Apollo can be easily made to support new audio formats. The player routines provide continuous playback or even a crossfade between tracks on all supported formats and with all output types (standard Wave Out, DirectSound and WAV file output). It is possible to direct the output into a WAV file, thus making it possible, for instance, to decode MP3s for writing them onto a CD. The player routines also provide a realtime 16-band equalizer for all file types.

Currently Apollo ships with two input plug-ins: Apollo MPEG decoder and Apollo WAV decoder. The MPEG decoder is capable of handling both MPEG-1, MPEG-2 and MPEG-2.5 audio layer 2 and 3 files (i.e. MP2- and MP3-files). The decoder is capable of producing 32-bit, 24-bit, 16-bit and 8-bit data. Also Xing and Fraunhofer VBR MP3s are supported. The MPEG decoder is generally thought to be one of the best as far as sound quality is concerned (see FAQ for more information about the quality). The WAV decoder supports RIFF WAV files containing PCM or Microsoft ADPCM coded data. Both plug-ins support Internet streaming.

Apollo also provides support for other type of plug-ins, namely visualization, digital signal processing (DSP) and general purpose plug-ins. Their formats are identical with the corresponding Winamp 2.xx plug-ins. Thus all existing Winamp plug-ins of these three categories should work with Apollo. Also, Winamp input plug-ins that really provide the sound data instead of directly controlling the output device are supported by Apollo.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Apollo začínal ako MP3 prehrávač. Uznávajú jeho vynikajúcich MP3 dekódovania kvalitu, mocný Funkciaopakovanejreprodukcie podporu a rozšírené skladieb spôsobilostí. Podporuje formáty rôznych súborov prostredníctvom tak nazýva vstupné doplnkov. písanie vstupného plug-inov je pomerne rovno vpred (pozri plug-ins stránku pre viac info) a teda Apollo môžu byť ľahko na podporu nových zvukových formátov. Prehrávač rutiny poskytujú nepretržitého prehrávania alebo dokonca prechod medzi skladbami na všetky podporované formáty a so všetkými typmi výstup (štandardné Wave Out, DirectSound a WAV súbor výstup). Je možné priame výstup do súboru WAV, čím je možné, napríklad, na dekódovanie MP3 pre zápis na disk CD. Prehrávač rutiny tiež poskytujú realtime 16-pásmo ekvalizéra pre všetky typy súborov.

V súčasnosti Apollo lodí s dvoma vstupné plug-ins: Apollo MPEG2 dekodér a Apollo WAV dekodér. MPEG2 dekodér je schopná zvládnuť MPEG-1, MPEG-2 a MPEG 2.5 audio layer 2 a 3 súbory (t. j. MP2 - a MP3-). Dekodér je schopný produkovať 32-bitové, 24-bit, 16-bitový a 8-bitové údajov. Tiež sú podporované Xing a Fraunhofer VBR MP3. MPEG2 dekodér sa vo všeobecnosti považuje za jeden z najlepších ako kvalita zvuku je príslušné (pozri FAQ pre viac informácií o kvalite). WAV dekodér podporuje RIFF WAV súbory obsahujúce PCM alebo Microsoft ADPCM kódované údajov. Obe plug-inov podporujú Internet streaming.

Apollo tiež poskytuje podporu pre iný typ plug-ins, menovite vizualizácia, digitálne spracovanie signálu (DSP) a všeobecný účel plug-ins. Ich formáty sú totožné so zodpovedajúcimi Winamp 2. xx plug-ins. Preto všetky existujúce Winamp plug-inov pre tieto tri kategórie by mali pracovať s Apollo. Tiež Winamp vstupné plug-inov naozaj poskytujúce zvukových údajov sa namiesto priamo kontrolu výstupného zariadenia sú podporované Apollo.

Sťahujte tu: Apollo 37zz

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

MidiRunner 1.7.0Novinka

Play Center for MIDI,MP3,Wav,CD-Audio files, with Keyboard. MIDI Tracks, Lyrics

Orientačný preklad: Centrum pre prehrávať MIDI, MP3, WAV, CD-Audio súbory, s klávesnicou. MIDI skladieb, texty

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.86 MB

Media Machine 1.0Novinka

Media Machine v1.0 is a multi-purpose audio/video player.

Orientačný preklad: Médiá stroj v1.0 je multi-účel audio / video prehrávač.

Licencia: Demo | Veľkosť: 0.18 MB

Sweet MIDI Player for Windows 2.4.0Novinka

MIDI playerfor auditioning and modifying all types of MIDI files / jukebox.

Orientačný preklad: MIDI playerfor konkurzov a upravuje všetky typy súborov MIDI / jukebox.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.20 MB

MP3db 4.0Novinka

Organize your MP3 files in a database

Orientačný preklad: Usporiadajte svoje súbory MP3 v databáze

Licencia: Freeware | Veľkosť: 2.24 MB

Tunopia 1.0Novinka

Tunopia is a music player that provides instant access to every MP3 song on you.

Orientačný preklad: Tunopia je hudobný prehrávač, ktorý poskytuje okamžitý prístup ku každému MP3 skladbu na vás.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.01 MB

Chinese Culture Window (Music) 1.0Novinka

It is a way for you know Chinese traditional music and Chinese Culture .

Orientačný preklad: Je to spôsob, ako viete, čínskej tradičnej hudby a čínskej kultúry.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.56 MB

Digital DJ Studio4 4.1Novinka

Automated Multimedia broadcasting - Jukebox or background music software

Orientačný preklad: Automatizované Multimediálne vysielania - Jukebox alebo hudbu na pozadí softvér

Licencia: Demo | Veľkosť: 11.84 MB

Codec Pack - Standard 7.8.0Novinka

Features playback and encoding codecs for audio and video

Orientačný preklad: Funkcie prehrávania a kódovania kodeky pre audio a video

Licencia: Freeware | Veľkosť: 8.30 MB

mTrax 2.8.8.6Novinka

Slow Down Your MP3s, Learn Solos Fast! Control Tempo, Pitch, Loops and More!

Orientačný preklad: Spomaliť váš MP3, učia sóla rýchlo! Kontrola Tempo, rozstup, slučky a viac!

Licencia: Shareware | Veľkosť: 7.94 MB

Najsťahovanejšie programy