Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,497 | Dnes pridaných: 0
 • Free Convert 3GPP to Epson 2000

  Prevod súborov 3GPP na Epson 2000. »
  Licencia: Freeware

 • LivePIM Unit Converter

  Prevodník jednotiek, ktorý pozná viac ako 200 jednotiek. Prevod jednotiek ako napríklad hmotnosť, vzdialenosť, hlasitosť. »
  Licencia: Shareware

 • E.M. DVD Ripper

  Aplikácia na ripovanie obsahu DVD do iPod, iPhone, PSP video, Zune, XBOX360 a mobilného telefónu. »
  Licencia: Shareware

Vyberte si kategóriu

AidAim CryptoPressStream 2.00

Autor: AidAim Software
Stránka: www.aidaim.com
Licencia: Shareware
Veľkosť: 1.87 MB
Cena: 255 $
Počet stiahnutí: 841
Dátum pridania: 2009-03-12
Aktualizácia: 2011-05-17

Kategória programu:

Programovanie > Delphi

Operačný systém:

Win 3.1x, Win95, Win98, WinME, WinNT 3.x, WinNT 4.x, WinXP, Windows2000, Windows2003, Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Ultimate x64

Krátky popis k programu AidAim CryptoPressStream:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér AidAim CryptoPressStream vo verzií 2.00 od autora AidAim Software. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu AidAim CryptoPressStream je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér AidAim CryptoPressStream ..

Popis od autora programu - AidAim Software v anglickom jazyku:

CryptoPressStream is a streaming compression and encryption library.
It provides transparent access to compressed or encrypted data stored
in the stream object. All stream objects are 100% compatible with
TStream and have some advanced functionality such as progress event,
LoadFromStream, LoadFromFile, SaveToStream, SaveToFile methods, Lock
and Unlock methods for multi-thread usage. CryptoPressStream includes
TCPSManager thread-safe component that provides easy settings of
compression and encryption parameters, and contains a list of opened
streams.

CryptoPressStream contains TCPSManager visual component, Component
Reference, 7 demos, License Agreement in License.txt file, History Of
Changes in History.txt file and general information in ReadMe.txt file.

Key features:

- Transparent streaming compression and encryption library with 100% TStream compatibility.
- Forward and backward seeks to any position, partial rewriting of the stream, read cache.
- Support for large 64-bit streams (> 2 Gb).
- Compression and encryption component supporting buffers, strings, files.
- Compression algorithms ZLIB, BZIP and PPM.
- Strong customizable encryption with binary key support (12 algorithms and 4 modes):
Rijndael (AES) 128 and 256, Blowfish, Twofish 128 and 256, DES single, double and tripple, Square.
- TCPSManager component for compression and encryption settings, list of opened stream, memory leaks prevention.
- Native VCL, does not require any DLLs.
- Many Demos, Component Reference with Delphi and C++ prototypes.
- Royalty free.
- Full source code available.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

CryptoPressStream je streaming kompresia a šifrovanie knižnicu. Poskytuje transparentný prístup k stlačeného alebo šifrované dáta uložené v prúde objekte. Všetky stream objekty sú 100% kompatibilné s TStream a niektoré pokročilé funkcie, ako je pokrok udalosť, LoadFromStream, LoadFromFile, SaveToStream, SaveToFile metódy, zamknúť a odomknúť metódy pre multi-thread použitie. CryptoPressStream zahŕňa TCPSManager thread-safe komponenta, ktorá umožňuje jednoduché nastavenie kompresie a šifrovania parametre, a obsahuje zoznam otvorených prúdov. CryptoPressStream obsahuje TCPSManager vizuálna zložka, komponentný Referencie, 7 demá, Licenčnej zmluvy v License.txt súborov, históriu zmien v súbore history.txt a všeobecné informácie v súbore Readme.txt. Kľúčové vlastnosti: - Transparentná streaming kompresia a šifrovanie knižnica so 100% kompatibilita TStream. - Dopredu a dozadu sa snažia do ľubovoľnej polohy, čiastočné prepísanie potoka, prečítajte si cache. - Podpora pre veľké 64-bitové toky (> 2 GB). - Kompresia a šifrovanie zložky podporujúce nárazníky, struny, súbory. - Kompresné algoritmy ZLIB, BZIP a PPM. - Silné prispôsobiteľné šifrovanie s binárnymi kľúčová podpora (12 algoritmy a 4 režimy): Rijndael (AES) 128 a 256, Blowfish, Twofish 128 a 256, DES jedno, dvoj a trojposteľových, námestie. - TCPSManager komponentov pre kompresiu a šifrovanie, zoznam otvoril stream, úniky pamäte prevencia. - Natívne VCL, nevyžaduje žiadne DLL. - Veľa Dema, komponentný Odkaz s Delphi a C + + prototypov. - Royalty free. - Plný zdrojový kód k dispozícii.

Sťahujte tu: AidAim CryptoPressStream 2.00

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Text Capture Source 1.02Novinka

Screen Text Hooking DLL with Word Capture Sample, written in Delphi.

Orientačný preklad: Obrazovka Text Bodné DLL s slovo zachytiť vzorky, napísané v Delphi.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.39 MB

Delphi Database Tutorial 7.1Novinka

Delphi Database Tutorial with full source code and animated tutorials.

Orientačný preklad: Delphi Databáza výučba s plným zdrojovým kódom a animované tutoriály.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.45 MB

AltDel 2.21Novinka

Script-driven lexical compiler and Delphi source project obfuscator.

Orientačný preklad: Script-riadené lexikálne a kompilátor Delphi source projektu obfuscator.

Licencia: Demo | Veľkosť: 1.45 MB

MyComponents 2005Novinka

MyComponents for the Delphi5-7/Kylix1-3 MySQL 3.21.x-5.x developer without BDE

Orientačný preklad: MyComponents pre Delphi5-7/Kylix1-3 MySQL 3.21.x-5.x developer bez BDE

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.55 MB

CodeHealer 2.6Novinka

A program source code analysis and verification tool for Delphi.

Orientačný preklad: Program analýza zdrojového kódu a nástroj na overovanie pre Delphi.

Licencia: Commercial | Veľkosť: 5.91 MB

Delphi Spell Checker PRO 1.24Novinka

Award-winning Spell Checker for Delphi. Check Spelling in forms, hints, captions

Orientačný preklad: Award-víťaznú pravopisu pre Delphi. Kontrola pravopisu vo formulároch, rady, titulky

Licencia: Demo | Veľkosť: 0.85 MB

NDRZilla NDR viewer 1.5Novinka

NDRZilla, NDR viewer, Open Rave NDR files, view, print and export NDR files

Orientačný preklad: NDRZilla, NDR divák, Open Rave NDR súbory, prehliadať, tlačiť a exportovať súbory NDR

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.64 MB

AMRandom 4.3Novinka

Generate Random Numbers to fit Probability Distribution - Full Delphi Source

Orientačný preklad: Vygenerovať náhodné čísla prispôsobiť rozdelenia pravdepodobnosti - plný Delphi Zdroj

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.43 MB

Barcode VCL Components 2.2.3.1028Novinka

Generate, draw, and print most popular barcode symbologies.

Orientačný preklad: Vytvárať, kresliť a tlačiť najpopulárnejší čiarových kódov.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.93 MB

Najsťahovanejšie programy