Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu
Kategória: Ikony
Zoradiť podľa:   Názov [ arrow_up arrow_down ]     Dátum [ arrow_up arrow_down ]     Licencia [ arrow_up arrow_down ]     Počet stiahnutí [ arrow_up arrow_down ]     Veľkosť [ arrow_up arrow_down ]

AZ Icon Editor 7.0.0

sk Full-vybavený Icon Editor na vytváranie a upravovanie ikon a kurzorov akejkoľvek veľkosti

en A full-featured Icon Editor to create and edit icons and cursors of any size

Licencia: Shareware | Veľkosť súboru: 2.92 MB

Icon Profi 5.28

sk Finden, erstellen, bearbeiten, im-/ exportieren, verwalten Sie ikony.

en Finden, erstellen, bearbeiten, im-/exportieren, verwalten Sie Icons.

Licencia: Shareware | Veľkosť súboru: 1.76 MB

clonesoft 1.0

sk Táto aplikácia je pomôcky na pracovnej ploche, ktorá prispôsobí tlačidlo Štart.

en This application is a desktop utility that customizes the start button.

Licencia: Freeware | Veľkosť súboru: 0.04 MB

biclone 1.0

sk Táto aplikácia je pomôcky na pracovnej ploche, ktoré obnoví ikony.

en This application is a desktop utility that refreshes icons.

Licencia: Freeware | Veľkosť súboru: 0.08 MB

browndot 1.0

sk Táto aplikácia je pomôcky na pracovnej ploche, ktoré ukladá umiestenie ikon.

en This application is a desktop utility that saves icon positions.

Licencia: Freeware | Veľkosť súboru: 0.04 MB

Icon Scanner 2.1

sk Skenovanie priečinky a extrahovať ikony a obrázky, konvertovať ikony a obrázky.

en Scan folders and extract icons and images, convert into icons and images.

Licencia: Shareware | Veľkosť súboru: 2.70 MB

bluecircle 1.0

sk Táto aplikácia je pomôcky na pracovnej ploche pre zakreslenie krivky.

en This application is a desktop utility for curve plotting.

Licencia: Freeware | Veľkosť súboru: 0.06 MB

bluedot 1.0

sk Táto aplikácia je pomôcky na pracovnej ploche na podporu domácej výkon zariadení.

en This application is a desktop utility for promoting home exercise equipment.

Licencia: Freeware | Veľkosť súboru: 1.20 MB

Icon Works Pro 1.5012

sk Ikona diel Pro je jednoduché použitie ikonu editor.

en Icon Works Pro is an easy to use icon editor.

Licencia: Demo | Veľkosť súboru: 1.6 MB

Mojicon Dispenser 2.0

sk Mojicon - podiel XSS Me na email/IM a odoslať vaše vlastné na Mojizu.com

en Mojicon - share Moji's in email/IM and submit your own on Mojizu.com

Licencia: Adware | Veľkosť súboru: 4.69 MB

monoclone 1.0

sk Táto aplikácia je pomôcky na pracovnej ploche, ktorý spravuje ikony.

en This application is a desktop utility that manages icons.

Licencia: Freeware | Veľkosť súboru: 0.59 MB

Folder Icon Changer 5.3

sk Hľadať a nahradiť štandardné ikony priečinky a jednotky. Je Freeware!

en Search and replace the standard icons of folders/drives. It is a Freeware!

Licencia: Freeware | Veľkosť súboru: 1.05 MB

Junior Icon Editor 4.1

sk Vytvoriť multi-resolution ikony pre Windows s Voľný ikonu editor

en Create your multi-resolution icons for Windows with this free icon editor

Licencia: Freeware | Veľkosť súboru: 1.54 MB

Icon Catcher 4.2.37

sk Vysokorýchlostné šarže ikonu extraktor a procesor s možnosti filtrovania.

en High speed batch icon extractor and processor with filtering options.

Licencia: Shareware | Veľkosť súboru: 0.72 MB

Pop-a-BMP-to-ICO 1.1

sk Pop-a-BMP-na-ICO je jednoduché bitová mapa na ikonu konvertor.

en Pop-a-BMP-to-ICO is a simple bitmap to icon converter.

Licencia: Freeware | Veľkosť súboru: 0.28 MB

reddot 1.0

sk Táto aplikácia je pomôcky na pracovnej ploche na podporu domácej výkon zariadení.

en This application is a desktop utility for promoting home exercise equipment.

Licencia: Freeware | Veľkosť súboru: 1.47 MB

Paint Express 1.31

sk Vytvoriť, zobraziť, upraviť, zachytiť, konvertovať a extrakt ikon, cursors a bitové mapy.

en Create, view, edit, capture, convert, and extract icons, cursors, and bitmaps.

Licencia: Shareware | Veľkosť súboru: 1.72 MB

golddot 1.0

sk Táto aplikácia je pomôcky na pracovnej ploche na podporu stacionárne cyklu výrobkov.

en This application is a desktop utility for promoting stationary cycle products.

Licencia: Freeware | Veľkosť súboru: 0.18 MB

bluegreendot 1.0

sk Táto aplikácia je pomôcky na pracovnej ploche, ktoré colorizes ikony.

en This application is a desktop utility that colorizes icons.

Licencia: Freeware | Veľkosť súboru: 0.96 MB

triclone 1.0

sk Táto aplikácia je pomôcky na pracovnej ploche, ktorý skryje ikony.

en This application is a desktop utility that hides icons.

Licencia: Freeware | Veľkosť súboru: 0.14 MB

cyclone 1.0

sk Táto aplikácia je pomôcky na pracovnej ploche na podporu domácej výkon zariadení.

en This application is a desktop utility for promoting home exercise equipment.

Licencia: Freeware | Veľkosť súboru: 0.52 MB

redcircle 1.0

sk Táto aplikácia je pomôcky na pracovnej ploche na úpravu ikony.

en This application is a desktop utility for editing icons.

Licencia: Freeware | Veľkosť súboru: 0.87 MB

Adsen FavIcon 1.2

sk Jednoduchý nástroj na tvorbu favicon ikoniek. Prevádza JPG a BMP súbory na favicon ico.

en A basic favicon freeware creator.

Licencia: Freeware | Veľkosť súboru: 0.57 MB

bluegreencircle 1.0

sk Táto aplikácia je desktopový nástroj pre extrahovanie ikon.

en This application is a desktop utility for extracting icons.

Licencia: Freeware | Veľkosť súboru: 0.55 MB

Najsťahovanejšie programy