Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu
Kategória: Databázové nástroje
Zoradiť podľa:   Názov [ arrow_up arrow_down ]     Dátum [ arrow_up arrow_down ]     Licencia [ arrow_up arrow_down ]     Počet stiahnutí [ arrow_up arrow_down ]     Veľkosť [ arrow_up arrow_down ]

Paradox to Oracle Conversion Software 7.0

sk Preneste tabuliek z Paradox Oracle databáz.

en Transfer tables from Paradox to Oracle databases.

Licencia: Shareware | Veľkosť súboru: 0.40 MB

MS SQL Server Append Two Tables Software 7.0

sk Vertikálne zlúčiť MS SQL Server tabuliek do druhého.

en Vertically merge one MS SQL Server table into another.

Licencia: Shareware | Veľkosť súboru: 0.39 MB

MS Access Split Fields Software 7.0

sk Jedno pole (stĺpec) sa rozdelí na dve alebo viac MS Access.

en Divide one field (column) into two or more in MS Access.

Licencia: Shareware | Veľkosť súboru: 0.44 MB

MS Access Extract Images Software 7.0

sk Uložiť obrázky vložené do MS Access databázy.

en Save images embedded in MS Access databases.

Licencia: Shareware | Veľkosť súboru: 0.39 MB

Database Command Executor 2.0

sk To je jednoduchý nástroj, ktorý môže vykonať príkazy SQL databáz

en This is a simple utility that can perform SQL commands in your databases

Licencia: Freeware | Veľkosť súboru: 3.74 MB

ScimoreDB Distributed 4.0

sk Voľný databázy SQL použiť ako vložený, klient/server alebo Distribuovaná databáza

en Free SQL database used as an embedded, client/server or distributed database

Licencia: Freeware | Veľkosť súboru: 4.83 MB

Information Retriever 2.0.0

sk Ukladať údaje s držadlami. Spomínam si informácie s pár znakov.

en Store data with handles. Recall information with a few characters.

Licencia: Shareware | Veľkosť súboru: 0.46 MB

MS Access Join Two Tables Software 7.0

sk Horizontálne zlúčiť dve MS Access tabuliek do jednej spoločnej stĺpec (pole).

en Horizontally merge two MS Access tables into one by a common column (field).

Licencia: Shareware | Veľkosť súboru: 0.39 MB

Database Change Management - dbMaestro 2.8.2

sk dbMaestro tímová práca - prevrat databázy Management & verzia zmenové

en dbMaestro TeamWork - Revolutionize Database Change Management & Version Control

Licencia: Shareware | Veľkosť súboru: 81.79 MB

Small Library Organizer Pro 2.7

sk Ľahko katalóg zbierky knižnice, spravovať člen a obehu údaje.

en Easily catalog library collections, manage member and circulation data.

Licencia: Shareware | Veľkosť súboru: 9.52 MB

FoxPro Join Two Tables Software 7.0

sk Horizontálne zlúčiť dve FoxPro tabuliek do jednej spoločnej stĺpec (pole) údajov

en Horizontally merge two FoxPro tables into one by a common column (field) of data

Licencia: Shareware | Veľkosť súboru: 0.54 MB

MySQL Extract Data & Text Software 7.0

sk Extrahujte polia (stĺpce) obsahujúce používateľ zadal text v MySQL databáz.

en Extract fields (columns) containing user-specified text in MySQL databases.

Licencia: Shareware | Veľkosť súboru: 2.49 MB

SqlSpec 6.2

sk SqlSpec: databáza dokumentáciu generátor pre všetky hlavné DBMS

en SqlSpec: a database documentation generator for all major DBMS

Licencia: Shareware | Veľkosť súboru: 0.19 MB

DreamCoder for MySQL Enterprise Freeware 6.0

sk DreamCoder pre MySQL je mocný databázy vývoja a administrácie nástroj

en DreamCoder for MySQL is a powerful database development and administration tool

Licencia: Freeware | Veľkosť súboru: 13.60 MB

MySQL Join Two Tables Software 7.0

sk Horizontálne zlúčiť dve MySQL tabuliek do jednej založené na spoločný stĺpec.

en Horizontally merge two MySQL tables into one based on a common column.

Licencia: Shareware | Veľkosť súboru: 0.40 MB

Oracle Find and Replace Software 7.0

sk Nahradiť obsah tabuliek databázy Oracle.

en Replace content in Oracle database tables.

Licencia: Shareware | Veľkosť súboru: 0.39 MB

MS Access Editor Software 7.0

sk Vykonať zmeny údajov do tabuľky programu MS Access.

en Make changes to data found within MS Access tables.

Licencia: Shareware | Veľkosť súboru: 0.49 MB

FoxPro Editor Software 7.0

sk Vykonať zmeny údajov zistené v rámci FoxPro tabuliek.

en Make changes to the data found within FoxPro tables.

Licencia: Shareware | Veľkosť súboru: 0.49 MB

SQL Partition Manager 2.0.16

sk Riadiaci nástroj, ktorý umožňuje zlúčiť, rozdeliť a prepnúť SQL Server priečky

en A management tool that allows to merge, split and switch SQL Server partitions

Licencia: Shareware | Veľkosť súboru: 1.38 MB

Check If URLs Exist (Is Valid) Software 7.0

sk Overiť prepojenia na určenie ak webové stránky sú stále aktívne

en Verify links to determine if web sites are still active

Licencia: Shareware | Veľkosť súboru: 0.43 MB

MS Access Extract Data & Text Software 7.0

sk Extrahovať položky v MS Access.

en Extract entries in MS Access.

Licencia: Shareware | Veľkosť súboru: 0.39 MB

Aspose.Cells for Reporting Services 1.7.0.0

sk Aspose.Cells pre SSRS je rendering extension for SQL Server 2000, 2005 & 2008.

en Aspose.Cells for SSRS is a rendering extension for SQL Server 2000, 2005 & 2008.

Licencia: Shareware | Veľkosť súboru: 18.50 MB

MySQL Export Table To XML File Software 7.0

sk Konvertovať MySQL údaje v jednej tabuľke do súboru XML.

en Convert MySQL data in one table to an XML file.

Licencia: Shareware | Veľkosť súboru: 0.44 MB

FoxPro Append Two Tables Software 7.0

sk Vertikálne zlúčiť FoxPro tabuliek do druhého.

en Vertically merge one FoxPro table into another.

Licencia: Shareware | Veľkosť súboru: 0.39 MB

Najsťahovanejšie programy